Skip to content

  21.11.2018 — 4 min lästid

  Snabbt införande av ny teknik är företagets livlina

  Många problem håller företagens högsta ledning vaken på nätterna – detta framgår ur resultaten i PwC:s rapport. Den fråga som varit uppe längst bland cheferna är den snabba tekniska utvecklingen. Det som är intressant är att i och med den snabba tekniska utvecklingen hotas många etablerade företag av den digitala utvecklingen, men ändå upplever inte företagsledarna att deras företag är tillräckligt förberedda för att möta utmaningarna med utvecklingen.

  Professorerna Jeffrey Pfeffer och Robert I. Sutton vid Stanfords universitet kallar denna situation för The Knowing-Doing Gap eller klyftan mellan kunskap och handling. Enligt dem beror klyftan dock inte på en brist på kompetens hos cheferna utan på inbyggda krafter i organisationerna, som försvårar omsättningen av kunskap i handling.

  Hur kan företaget bättre anpassa sig till den digitala utvecklingen?

   

  Fastna inte i gamla system

  I och med verksamhetens ökade förändringstakt är förmågan att snabbt anamma ny teknik en ännu viktigare källa till konkurrensfördelar för företagen. De ekonomiska och strategiska fördelarna med ny teknik är tydliga, men det går ofta långsamt att anamma den. Etablerade företag förändras långsamt särskilt på grund av  föråldrade system, vars långa ekonomiska livslängd ofta ger en förvrängd bild av den verkliga hållbarheten i företagets konkurrenskraft.

  Förändringen sker också långsamt eftersom man i vissa företag tror att tekniska innovationer endast ger marginella konkurrensfördelar i förhållande till investeringsstorleken. Om företagen ligger tekniskt efter sina konkurrenter kan den främsta fördelen med övergången till ny teknik vara, i stället för konkurrensfördelar, säkerställande av affärsverksamhetens kontinuitet.

  Då är ny teknik inte längre en källa till företagets konkurrensfördelar, utan en livlina. Mod att investera i ny teknik kan rädda företaget när den digitala  utvecklingen skakar om hela branschen och leveranskedjan.

   

  Ge ditt företag möjlighet att konkurrera även i framtiden

  Man kan närma sig de effekter som den digitala förändringen har på verksamheten genom att fundera på  hurdant värde företaget strävar efter att erbjuda till sina kunder. Enligt Treacys och Wiersemas populära värdeskapande modell i anslutning till konkurrensstrategier har företagen traditionellt strävat efter att uppnå konkurrensfördelar genom att vara bra på en av tre värdeskapande strategier:

  • Produktledarskap, konkurrensfördelar med de bästa produktegenskaperna (t.ex. Apple, Google)
  • Operativ förmåga, lägre kostnader jämfört med konkurrenterna (t.ex. Walmart, Lidl)
  • Kundfokus, bättre kundfokus jämfört med andra (t.ex. Nordstrom, Stockmann)

  Organisationsteoretikern Geoffey A. Moore, känd för sin bok Crossing the Chasm (1991), konstaterar dock att i en värld av digital förändring lyckas företag såsom Amazon eller Google vinna mot sina konkurrenter i flera värdeskapande strategier samtidigt. Med hjälp av algoritmer lyckas dessa företag att både kontrollera sin leveranskedja effektivare (operativ förmåga) och erbjuda sina kunder bättre kundupplevelser (överlägsen kundfokus).

  Företag som idag ställer sig utanför den digitala förändringen kan imorgon vara svagare än konkurrenterna i alla värdeskapande delområden. Företag som vågar förändra sig i tid ger sig själva en möjlighet att konkurrera även i framtiden.

  Digitalisering, e-handel