Skip to content

  21.07.2017 — 4 min lästid

  Flexibilitet avgör på digitalmarknaden – så här anpassar sig Magento enligt dina behov

  Över 250 000 köpmän gör Magento till världens mest populära webbshop. Hemligheten till denna popularitet är dess förmåga att svara på snabba digitala förändringar. Tack vare nya funktioner går det ännu smidigare att erövra marknaden, och det sker på din egen affärsverksamhets villkor.

  Magento är en e-handelsplattform som gör att affärsverksamheten svarar effektivt på den ständiga digitala förändringen. Det är lätt att utvidga och ändra den enligt olika behov. Det bästa är att köpmannen själv kan styra sin affärsverksamhet på en bred skala.

  Under det senaste året har det kanske största steget framåt tagits i utvecklingen i och med utvecklingen av versionen Magento 2. Den största delen av de nuvarande användarna använder fortfarande den första versionen av plattformen, men precis som många som jobbat med den vet, kan den redan börja halta i tuffa situationer. I den nya versionen har det satsats speciellt på behov av utvidgning av businessen, och de förväntningar som populariteten skapat är redo att uppfyllas.

  Magento innebär inte bara en enda paketlösning, utan det finns variationer av den för olika behov. Så att säga färdigt på hyllan finns det egna paket för bl.a. B2B- och B2B-försäljning. Till exempel i versionen som är anpassad för konsumentförsäljning har köpmannens behov tagits i beaktande när affärer görs samtidigt både i den fysiska butiken och på nätet.

  Vad får Magento-användaren?

  I startskedet medföljer med Magento en användningsklar modellbutik, en heltäckande dokumentation samt en bred marknadsplats med förmånliga tilläggsmoduler och teman. Det går alltså enkelt och snabbt att komma igång.

  För webbutikens behov finns det tre versioner av Magento tillgängliga: kostnadsfria CE, licensbelagda EE samt molnversionen EC. Gemensamt för alla är styrkorna som gör att Magento anpassar sig till att stöda den flerkanaliga affärsverksamheten i alla situationer. Dessa styrkor är:

  • Flexibilitet för olika behov

  Det här är en av Magentos viktigaste styrkor. Webbutikens layout och temanas strukturer kan planeras tillsammans med kunden. Efter det kan egenskaperna på varje enskild sida justeras fritt med wysiwyg-editorn och även direkt med CSS-, HTML-koden.

  • Administrationen i egna händer

  Butikens rutiner och kampanjer och till och med strukturella underhållsuppgifter kan enkelt skötas av köpmannen själv via admin-panelen.

  • Bra synlighet

  Sökmotorsoptimeringen är från början på en väldigt bra nivå. På analyssidan är bl.a. Tag manager och Optimizer-tillägget från Google beroende på version antingen inbyggda eller lätta att lägga till med sin egen modul.

  • Lätta integrationer

  Webbutikens integrering med företagets övriga system är ett livsvillkor för en flerkanalig affärsverksamhet. Tack vare sin struktur och gränssnitt är Magento lätt att integrera med bl.a. affärs-, kassa- och marknadsföringsautomationssystem.

  • Mångsidig innehållshantering

  Vikten av bra innehåll är stor på nätet. Även administrationen av innehållssidorna fås som en sammanhängande del av webbutiken när Wordpress integreras parallellt med Magento.

  • Extensioner för tilläggsprogram

  Magentos gränssnitt har utvecklats länge och har förnyats många gånger, vilket betyder att även de flesta tilläggsprogram är utrustade med egna gränssnittsextensioner. Funktionerna som kommer med extensionerna, såsom flerlager, finns tillgängliga genom Magentos gränssnitt. Du kan utvidga plattformen enligt dina behov.

  Med Magentos modularitet kommer även ett unikt nätverk av utvecklare. Deras kontinuerliga innovations- och utvecklingsarbete kan utnyttjas av alla användare via den egna marknadsplatsen där för övrigt även vi har skapat våra egna moduler.

  Magento har alltså många bra funktioner och ännu flera utvecklas kontinuerligt. En av de bästa sidorna hos plattformen är just att du aldrig mer är ensam med utvecklingen av din webbshop.

  Magento, Digital handel, e-handel, flerkanalig handel