Softwareutvikling

Vi bruker vår software og industri muligheter til å bygge forretningskritiske løsninger for organisasjoner som gjennomgår digitalisering.

Når standard software ikke er nok

Organisasjoner som gjennomgår digitalisering skaper i økende grad nye forretningsmuligheter, prosesser, produkter og tjenester. Når standard software ikke er nok, kreves kundespesifikk software. Våre softwareutviklingstjenester kombinerer kunnskap om ulike bransjer med profesjonelle softwareferdigheter.

Fra små applikasjoner til store software enheter

Vi implementerer både små mobil- og webapplikasjoner, samt store software enheter, og integrerer dem med forretningsprosessene. Våre tjenester inkluderer service design, brukergrensesnitt design, software implementering, kvalitetssikring og vedlikehold.

Kontakt

Maria Bindesbøll

Country Manager

+47 45838584