Skip to content

  Brukeropplevelse og design

  Vi utvikler intuitive, flotte brukeropplevelser

  Brukeropplevelser og designtjenester

  Vi hjelper dere med å utvikle vakre og brukervennlige løsninger som øker salget, og fremmer en sammenhengende opplevelse av ditt varemerke på tvers av kanaler.

  Brukeropplevelse og design

  Brukeropplevelsen og designet bidrar til å sikre at kundene får et positivt samspill med bedriften din. Kanskje har dere et nettsted som ikke konverterer som forventet? Kanskje har dere undersider som ikke blir besøkt? Kanskje er det lang ventetid før innholdet vises? Alt dette kan ha en negativ effekt på resultatet dere ønsker å oppnå.


  Når det kommer til stykket handler alt brukervennlighet – et ord som ofte er litt diffust. Hos oss er det et ord vi tar svært seriøst.

  Din egen personlige servitør

  Det handler om å ta seg av de som velger å bruke tid på bedriften din. Brukeropplevelse, design og brukervennlighet fungerer akkurat som en servitør på en restaurant – som veileder deg gjennom en perfekt kveld. Servitøren hilser på deg i døren, fører deg til garderoben, viser deg vei til bordet, gir deg råd gjennom menyen og sørger for at du har noe i glasset. Alt dette slik at du kan bruke energien din på å nyte opplevelsen, og gå derfra med en god følelse.


  Dette er de samme kriteriene en god brukeropplevelse på et nettsted må kunne oppfylle.

  icons_big_ux_design_whitebox

  Hvorfor er det så viktig å fokusere på brukeropplevelse og design?

  En god brukeropplevelse er avgjørende for å oppnå optimale konverteringer. La oss hjelpe dere.

  Førsteinntrykket

  Når en kunde kommer til nettstedet ditt, er det mye som må fungere på et overordnet nivå. Kunder er ikke så tålmodige som de kan være i fysiske butikker. I de fleste tilfeller kan det være dere bare har sekunder på å fortelle kundene at de har landet på riktig sted.


  Dette handler ikke om en eller to ting som må fungere, men om at kunden skal få et komplett og naturlig samspill med nettstedet ditt. Det skjer gjennom et gjennomtenkt brukergrensesnitt, og en engasjerende, flytende brukeropplevelse. Noen elementer er viktigere enn andre, men samspillet mellom dem er det viktigste – og det er her vi kommer inn i bildet.

  icons_big_open_like_calendar_whitebox

  Samspillet

  Hvis du har kontroll over denne disiplinen, får du lojale kunder som kommer tilbake til nettstedet ditt igjen og igjen.

  Sterk digital tilstedeværelse

  Gjennom Covid-19-pandemien, har 75 % av forbrukerne forsøkt å handle hos nye forhandlere eller merker. Lojaliteten reduseres, og de velger bedriftene med den sterkeste digitale tilstedeværelsen og den beste brukeropplevelsen.


  Dette understreker hvor viktig det er å være tilstede og oppdatert i det digitale universet, dersom bedriften din skal vokse.


  Digital handel er ikke lenger spydspissen. Det er hele spydet.

  Når det kommer til stykket, handler alt om å ta seg av de som velger å bruke tid på bedriften din.

  Rasmus Smith | Head of UX & Design - Solteq

  Prosessen

  Her er et eksempel på prosess for brukeropplevelse og design. Det beste resultatet oppnås ved at vi sammen styrer prosessen fra start til slutt, men dere kan selvfølgelig velge de delene dere trenger.
  icon_phase_1

  Fase 1 – avklaring

  Vi vil vite alt om dere. Hvilke mål har dere? Hvem er målgruppen og de største konkurrentene? Hva er de største utfordringene? Vi snakker med så mange medarbeidere som mulig fra bedriften din, og flest mulig kunder. Vi arbeider ikke basert på magefølelsen, men heller basert på data og innsikt. Derfor er det viktig at vi tilegner oss en inngående kundeinnsikt, slik at vi kan levere den absolutt beste og mest verdifulle løsningen. Målet er å motta innspill fra alle grensesnittene, både interne og eksterne, og deretter analysere. Vi ender opp med en kravspesifikasjon, som vi kan referere tilbake til og korrigere gjennom hele prosessen. Dette er fundamentet vårt.

  icon_phase_2

  Fase 2 – strukturering og definisjon

  I den første fasen har vi fått stor innsikt og innhentet mye informasjon. Nå er tiden inne for å strukturere denne informasjonen. Det er ekstremt viktig å sortere og analysere kunnskapen vi har innhentet, slik at vi finner frem til det som er mest relevant. Hva som er viktig for kundene, hva som er mindre viktig, og hva som kan utelukkes. Dette kalles også ofte for nettstedets informasjonsarkitektur (IA). Denne strukturen er grunnlaget for å lage en flyt som veileder brukeren til målet dere ønsker.

  icon_phase_3

  Fase 3 – ideer

  I fase 3 er det ingen regler. Vi har innhentet, avklart og strukturert. Nå er tiden inne for å bygge videre på det grunnlaget. Alle ideer kommer på bordet. Det er ofte her magien oppstår, med nye ideer og retninger man aldri tidligere har tenkt på. Med et solid fundament i ryggen, blir det plutselig mulig å se ting fra en helt ny vinkel. I enkelte tilfeller lager vi i denne fasen veldig grove utkast på en mulig løsning, eller eksempler på optimale brukerreiser. Lenge leve gule lapper!

  icon_phase_4

  Fase 4 – prototype

  Denne delen av prosessen er byggefasen. Vi har innhentet informasjonen vi trenger, og vi har strukturert alt sammen. Nå er tiden inne for å bygge oppsett og prototyper, samt å teste dem. Det er nå løsningen begynner å ta form. Denne fasen er også den vi oftest går tilbake til for å optimalisere etter at vi har testet. Vi finner ut hva vi skal vise hvor, slik at det blir mest logisk for kundene.

  icon_phase_5

  Fase 5 – test

  For å finne ut om det vi har bygget fungerer som forventet, må det testes. Vi arrangerer workshop og analyserer det som fungerer, tilpasser det og tester igjen – helt til vi har den optimale løsningen.

  icon_phase_6

  Fase 6 – design

  Når vi har de ferdige prototypene, som vi kan begynne å utstyre med design. Vi konverterer oppsett og prototyper til et design som har deres identitet i fokus, og ender opp med et design for hele løsningen.

  icon_phase_7

  Fase 7 – utvikling og optimalisering

  Løsningen blir overlevert til våre utviklere som konverterer design til kode. Dette resulterer i den endelige løsningen, som er klar til bruk av kundene. Her kan vi installere omfattende analyseverktøy som gir oss løpende og uunnværlig tilbakemelding om kundens bruk, slik at vi kan korrigere og optimalisere der det er nødvendig. På denne måten sikrer vi at det hele tiden er den best mulige løsningen som kundene samhandler med.

  Andre tjenester

  Selvfølgelig tilbyr vi også frittstående tjenester som kan kombineres på kryss og tvers. Kanskje trenger dere en analyse av hvor de største utfordringene finnes, eller kanskje trenger dere en oppdatering av den visuelle identiteten. Uansett hvilke utfordringer dere har, er vi klare til å hjelpe.
  analyze_optimize

  Analyse/optimalisering av dagens løsning

  -Analyse av brukerreisen
  - Optimalisering av innhold
  - SEO-evaluering
  - Hastigheten til nettstedet
  - Analyse av kjøpsflyten
  - Implementering av programvare for analyse
  - Tester; hva fungerer og hva fungerer ikke?
  - Analyse av nyhetsbrev
  - Flerkanaler

  review_ux

  Gjennomgang av nettsted / analyse av brukeropplevelsen

  - Brukeranalyse
  - Analyse av brukerreisen og funksjonaliteten
  - Kartlegging og fokus på den visuelle identiteten
  - Vurdering av bruken av farger og knapper/CTA
  - Responsiv funksjonalitet
  - Nettstedets flyt
  - Utnyttelse av skjermen
  - Overordnet utseende og inntrykk
  - Forslag til designforbedringer
  - A/B-tester

  design_graphic

  Grafisk

  - Logoutvikling
  - Utvikling av visuell identitet
  - Fotokomposisjoner
  - Utarbeidelse av skrifttyper
  - Alle former for trykt design

  Rasmus Smith

  Vil du vite mer om brukeropplevelse og design?

  Rasmus Smith

  Head of UX & Design

  +45 20 11 58 15