Norge

  Master Data Management

  Master Data Management brukes til å implementere konsistente prosesser for bruk av kritiske forretningsdata

  Gode beslutninger krever data av god kvalitet

  Suksessen til en virksomhets avhenger blant annet av evnen til å ta riktige beslutninger og iverksette dem. Beslutninger er basert på informasjon, og det er derfor helt avgjørende at de dataene som legges til grunn, er oppdaterte og nøyaktige.

  Master Data Management

  Master Data Management (MDM) brukes til å implementere prosesser for bruk av forretningsdata. MDM sikrer at beslutningstakning og informasjon som brukes i den daglige driften er av god kvalitet, og at det finnes egnede prosesser og verktøy til vedlikehold av data.

  Det er essensielt å ha orden på dataene sine

  Informasjon strømmer fra ulike kilder og i mange former. For eksempel finnes det informasjon om kunder, leveranser, personale og portefølje. Data er spredt over ulike systemer i hele organisasjonen og er derfor lett fragmentert. Uten verktøy og prosesser blir påliteligheten, aktualiteten og nøyaktigheten ved informasjonen tvilsom.

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Advisory Manager

  +4792035875

  Din ekspert

  Viktoria Nergaard

  Sales Manager

  +4748201555