Skip to content

  Marketing Automation

  Marketing Automation genererer leads og salg, utvikler forståelse av kunder, automatiserer oppgaver og sender meldinger til kunder i ulike stadier av kundereisen

  Marketing automation gir rask avkastning til markedsføreren i det illustrerte bildet

  Marketing Automation gir raske resultater

  Marketing Automation intensiverer måling og kontinuerlige markedsføringsprosesser. Det brukes til å automatisere rutiner, for eksempel å sende personlig tilpassede meldinger til eksisterende og nye kunder på riktig stadium av kundereisen. De grunnleggende funksjonene innen markedsføring, som analyse, kommunikasjon og kampanjer, fungerer sømløst og kostnadseffektivt sammen.


  For at det skal virke optimalt, trenger Marketing Automation et system som samler inn og kombinerer de riktige dataene i henhold til en bedrifts KPI-er og forretningsmål. Dataene brukes til å analysere og levere meldinger til rett tid gjennom e-post, SMS, sosiale medier eller, avhengig av valgt system, gjennom push-varslinger. De fleste programmer for Marketing Automation gjør det mulig å sende meldinger direkte fra selve systemet, eller i tillegg utnytte kundedataene fra forskjellige annonseplattformer, slik som Meta eller Google.


  Vi hjelper våre kunder med å velge den løsningen som passer best for deres mål. HubSpot, Custobar, Voyado og Dotdigital er blant våre partnere innen Marketing Automation.

  Vi hjelper deg i gang

  Et godt system for Marketing Automation kombinerer data, samt automatiserer og forenkler sending av meldinger til de riktige kundesegmentene – fremfor alt til rett tid. Marketing Automation gir hurtig avkastning. Når du ønsker å benytte deg av Marketing Automation, er vi den rette partneren for deg.

  Partneren funnet i illustrasjonen for kraftig bruk av marketing automation

  Samarbeid med oss for å få mest mulig ut av Marketing Automation

  Effektiv bruk av Marketing Automation krever planlegging, korrekt måling av data, innholdsstrategi og kontinuerlig analyse. Når det gjelder suksess, er det viktigste at du ikke bare overfører dagens digitale markedsføringsprosesser til en ny, vakker og kostbar plattform, men heller tilpasser funksjonaliteten i systemet til dine behov. Den nye generasjonen av plattformer har et betydelig antall funksjoner, hvorav bare rundt 10 prosent av kapasiteten i gjennomsnitt brukes. Når du begynner med ditt nye system for Marketing Automation, er det også verdt å se på dine egne markedsføringsprosesser og evaluere deres effekt.


  For å få mest mulig ut av Marketing Automation, er det avgjørende å velge de riktige løsningene og konsultasjonspartnerne. Som din partner innen Marketing Automation, kan vi tilby deg vår ekspertise for å bygge en pakke med tjenester som passer dine behov.

  Den illustrerte kvinnen og mannen sitter ved bordet og går gjennom markedsføringsautomatiseringstjenester

  Våre tjenester innen Marketing Automation

  Marketing Automation byr på enorme muligheter for bedrifter, men det er ikke en automatisk vei til suksess. Effektiv implementering krever riktig arbeid og planlegging, som videre fører til resultater.


  Våre tjenester innen Marketing Automation hjelper deg med å administrere kundens livssyklus og opplevelse i alle stadier av kundereisen. Våre tjenester er ikke begrenset til bare ett system for Marketing Automation. Dermed kan vi hjelpe kundene våre å koble sine forretningsmål til vellykket Marketing Automation, uavhengig av systemet.


  Avhengig av dine behov, tilbyr vi hjelp med innføring av et nytt system innen Marketing Automation steg for steg, eller alternativt med opplæring og rådgivning for effektiv bruk av det gamle systemet. I tillegg tilbyr vi kontinuerlige veksttjenester eller individuelle prosjekter som kan skaleres basert på din virksomhet og behov.

  I hjertet av automatisering av inbound marketing er en magnet som dukker opp fra telefonen som tiltrekker reaksjoner på sosiale medier

  Inbound er kjernen i Marketing Automation

  Marketing Automation går hånd i hånd med inbound-metodikken. Inbound dukket opp ved siden av tradisjonell utgående markedsføring når mer lett tilgjengelige alternativer begynte å dukke opp for forbrukere i markedet. Tradisjonell markedsføring fokuserte på å fortelle kundene hva de trengte, mens den moderne inbound-metoden fokuserer på å produsere innhold og meldinger i henhold til kundenes faktiske behov.


  Ettersom dagens kunder stemmer med føttene og lommeboken, er fokuset for den riktige typen kommunikasjonsstrategi å generere merverdi for dem. Fremfor alt handler det om å endre tankegangen fra kortsiktig markedsføring til langsiktig innholdsskaping og deling. Engasjement med kundene oppnås gjennom godt innhold, i stedet for å prøve å fange oppmerksomheten deres med kortsiktige kampanjer.


  Systemet for Marketing Automation er et sentralt verktøy for å implementere inbound markedsføring. Ved å samle inn og berike dine egne data, muliggjør du effektiv remarketing og kostnadseffektiv kultivering av nye prospekter og potensielle kunder. Et godt system kombinerer data fra ulike kilder, og automatiserer og legger til rette for å sende riktige meldinger til de riktige målgruppene – fremfor alt til rett tid.

  Kvinnelig kunde og hennes kjøperpersonadatadefinisjon på skjermen

  Definering av kjøperpersona

  Du har kanskje hørt om kundereiser og kjøperpersonas, som er kjernen i dagens innholdsstrategier og inbound markedsføring. Det er imidlertid ikke alltid så lett å modellere kundereisen eller å identifisere personas – og hvis det implementeres feil, kan det ta markedsføringen din i feil retning.


  Kjøperpersonas er kvalifiserte gjetninger om et selskaps ideelle kunder. I tillegg til demografi, inkluderer dataene psykografiske egenskaper, som kundens verdier, holdninger og interesser. Demografisk informasjon, som alder, kjønn eller sted, finnes oftest i kundedata. Riktig utnyttet kundedata reduserer feil i målrettingen av betalt annonsering og veileder innholdsproduksjon og beslutningstaking – til og med produkt- og tjenestedesign. Med de riktige verktøyene, kan kundedataene dine berikes for å muliggjøre bedre beslutninger.


  Du kan for eksempel begynne å skissere kjøperpersona med følgende spørsmål:

  • Hvor gamle er våre kjøpere?
  • Hvor bor kundene våre?
  • Hvilke kommunikasjonskanaler foretrekker de?
  • Hva jobber de med?
  • Hva er utdanningsbakgrunnen til våre kunder?
  • Hva er deres sivil- og familiestatus?
  • Hva er de viktigste interessene for våre kjøpere?

  I tillegg til disse, glem aldri å svare på spørsmålet:

  Hva er våre kunders problemer og utfordringer som vi tilbyr en løsning på?

  En kunde undersøker mobiltelefonen sin og trekker en koffert i begynnelsen av kundeveien

  Å modellere kundereisen blir enklere med de riktige verktøyene

  Kundereisen reflekterer kjøperpersonas vei fra en potensiell til en konvertert kunde. Kundereisen bygges fra alle punktene der kunden samhandler med din bedrift. En kundes reise slutter ikke med konvertering, som i en tradisjonell trakt, men tar også hensyn til hele kundens livssyklus.


  I B2C er kunden ofte også sluttbruker. I B2B kan kundereisen være betydelig mer komplisert. Personen som tar kjøpsbeslutningen, er ikke nødvendigvis sluttbrukeren. I tillegg er det i gjennomsnitt mer enn fem beslutningstakere involvert i B2B. Inbound markedsføring kan skape betydelig verdi for beslutningstaking ved å tilby flott innhold som støtter beslutningsprosessen.

  Kartmarkør ved kundens kontaktpunkt på handleturen

  Å modellere kundereisen er en fin måte å analysere kundeatferd og skape kraftige budskap. Fordelene med modellering av kundereise er:

  • Identifiser hvor du møter kunden
  • Forbedre kundeopplevelsen
  • Kontroller innholdsmarkedsføring
  • Aktuelle budskap i riktige kanaler
  • Utvikling av personalisering
  • Effektiv fordeling av budsjettet

  Ved hjelp av data, kan du identifisere på hvilket stadium kunden kommer inn i kjøpstrakten, hvilke kanaler som fungerer mest effektivt med tanke på konvertering, og hva slags budskap som skal leveres til kundene i hvert trinn av kjøpstrakten. Når du modellerer kundereisen, bør du bruke allsidige data, som nettsidens egne analyser, data fra sosiale medier, data fra nyhetsbrev, og selvfølgelig tilbakemeldinger og kommentarer fra kunder.

  En markedsfører skriver innhold i et markedsføringsautomatiseringssystem

  Innholdsmarkedsføring som en del av innholdsstrategien

  Ved hjelp av en innholdsstrategi definerer du hvordan din organisasjons innholdsproduksjon fungerer i praksis, og hvordan den tilpasser seg hele bedriftens strategi og virksomhet. Innholdsmarkedsføring er derimot implementeringen av selve innholdsstrategien, der du målretter markedskommunikasjon i ulike kanaler til de ønskede personas, og veileder dem mot konvertering og kundelojalitet.


  Innholdsmarkedsføring er ikke en ensidig flyt av budskap fra kampanjer i ulike kanaler. Tvert imot er det en interaksjon med bedriftens kunder. Dette inkluderer deling av nyttig og interessant informasjon med kunder, for eksempel videoer, blogger, artikler, tester eller podcaster. Innholdsmarkedsføring implementeres først og fremst fra kundens ståsted, med hensyn til deres behov og preferanser.


  Innholdsproduksjon er, sammen med korrekt innsamlet data, selve drivstoffet for markedsføring og strategi. Innholdsproduksjon støttes av kundedata. For å kommunisere med kundene dine, må du først kjenne dem. Når du kjenner kundene dine, kan du begynne å teste hvordan forskjellig innhold påvirker dem på ulike stadier av kundereisen. Testing av høy kvalitet krever innstilling av de riktige målepunktene. Riktig målrettet innhold beriker kundedata, og gir deg mer drivstoff til å utvikle innholdsmarkedsføringen din.

  Tre innholdsprodusenter jager inspirasjon

  Innholdsproduksjon krever tid, innsikt, ferdigheter og ressurser. Innholdet skal ikke behandles som produktreklame. Det kan ta for seg perspektiver på aktuelle problemstillinger, bransjefenomener eller selskapets verdier. Kunnskap om SEO er også viktig i innholdsproduksjon. Du må kjenne søkeordene som brukes for å søke etter selskapets tjenester.


  Systemet for Marketing Automation forenkler implementering, måling og videre utnyttelse av innholdsmarkedsføring ved å berike dataene. Ved å kombinere kundedata og innholdsdata på samme sted, vil du kunne identifisere visse atferdsmønstre og de mest effektive virkemidlene for innholdsmarkedsføring.


  Ved hjelp av et system, blir målretting og distribusjon av meldinger enklere og mer effektivt. I beste fall kan du også koble produktdataene dine til systemet, som lar deg identifisere kunder som er interesserte i bestemte produktgrupper. På denne måten kan du automatisk tilby personlig tilpasset kommunikasjon mot spesifikke segmenter.

  En ekspert på markedsføringsautomatisering bygger en velkomstkampanje med en bærbar datamaskin til et markedsføringsautomatiseringssystem

  Automatiserte kampanjer

  Når data- og innholdsstrategien, samt forståelsen av personas og kundereisen er fastsatt, er det på tide å begynne å implementere automatiserte kampanjer.


  Det enkleste eksemplet på automatiserte kampanjer, er en godt utformet velkomstmodell for nye kunder og nyhetsbrevabonnenter. Slik fungerer det i praksis:

  1. En ny kunde blir eksponert for selskapets innhold, annonse eller kanal mens han blar gjennom emner som interesserer ham.
  2. Attraktivt skrevet innhold, sammen med riktig CTA (Call-To-Action), vil tiltrekke kunden til å klikke.
  3. Kunden fyller ut feltet for abonnement på nyhetsbrev og flyter automatisk til kundegruppen «nyhetsbrevabonnenter».
  4. Systemet gjenkjenner den nye kunden og sender ham automatisk en e-post med velkomst, i henhold til forhåndsdefinerte betingelser, som inneholder nøyaktig informasjonen som kunden forventet å motta etter å ha lest informasjonen på landingssiden.
  5. Din felles reise med kunden har begynt. I fremtiden kan kunden glede seg over vanlige meldinger som inneholder relevant informasjon. På sikt kan dette føre til kjøp og kundelojalitet.

  Velkomstmodellen er en svært forenklet kampanje i begynnelsen av kundereisen, som hjelper din bedrift med å øke mengden kundedata og finne leads som blir til konverteringer. Konstruksjonen av automatiserte kampanjer bør imidlertid ikke stå igjen på dette stadiet – i stedet bør de testes ved å kombinere andre kanaler med e-postmarkedsføring, for eksempel sosiale medier eller SMS.


  Husk at det som fungerer for ett selskap, kanskje ikke er nøkkelen til suksess for et annet. Av denne grunn, er kontinuerlig analyse og testing avgjørende for design og utvikling av automatiserte modeller for markedsføringskampanjer.

  Maria Bindesbøll

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45 83 85 84

  Espen Thorvaldsen

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Business Advisor

  +47 92 03 58 75