Skip to content

    Solteq Utilities Customer and Self-service

    Allsidige verktøy for digitalt kundeengasjement for selskaper innen fjernvarme, vann- og kraftforsyning

    Solteq Utilities Customer Service and Self-service - Mennesker i en moderne lobbyvirksomhet
    Solteq Utilities Customer and Self-service - allsidige digitale kundeengasjementverktøy for fjernvarme, vannforsyning og energiselskapenes brukergrensesnitt på en bærbar datamaskin

    Solteq Utililities Customer Service and Self-service

    Tjenestene gir allsidige verktøy for digitalt kundedrift for fjernvarme, vannforsyning og kraftselskaper.

    Enkelt brukergrensesnitt for forbrukerne

    Husbyggere kan bestille tilkobling av strøm, vann og fjernvarme direkte gjennom online-tjenesten og overvåke fremdriften for gjennomføring tilkoblingen. Forbruksrapporter gir dem muligheten til å overvåke forbruksdata gjennom en visuell oversikt.


    Allsidige tjenester for kraftselskaper

    Vi tilbyr selskaper innen fjernvarme, vann-, strøm- og gassforsyning verktøy for kunde- og kontraktsadministrasjon samt mulighet til å skape generelle visninger av kundedata. Med kundeservice på nett er det enkelt å kommunisere med kundene, og selskapene kan for eksempel bruke avbruddvarslingstjenesten til å informere kunder og interessenter om eventuelle netthendelser eller planlagte vedlikeholdsavvik.


    Vår prisløsning støtter for eksempel opprettelse av strømprodukter og prismodeller. Løsningen kan brukes til å automatisere anbudsprosesser, fra å gi tilbud til å inngå avtale, og til den overordnede styringen av salgskontrakter og strømforsyning.

    Jari Kokkonen

    Din ekspert

    Jari Kokkonen

    Director, Sales

    +358 40 054 2842

    Maria Bindesbøll

    Din ekspert

    Maria Bindesbøll

    Sales Manager

    +47 45 83 85 84