Skip to content

  SAXO

  Innblikk i produktprosessen hos samarbeidspartnere

  SAXO - SAXO - Kvinnens hånd på et bærbart tastatur

  SAXO

  SAXO Group gjennomgår en større digital transformasjon som vil ha stor innvirkning på systemene som for tiden er i bruk. Konsernets sentrale virksomhet er produksjon og engroshandel innen helsesektoren. De nåværende systemene for produktinformasjon og Enterprise Resource Planning (ERP) kan ikke lenger oppfylle kravene til digitalisering

  Oversikt og struktur i produktinformasjon

  Sentralisert produktinformasjonsstyring (PIM) samler inn produktinformasjon som distribueres over flere systemer. PIM gjør produktinformasjon transparent og holder informasjonen oppdatert på ett sted. Ved hjelp av PIM distribueres salgs- og markedsføringsrelatert produktinformasjon på en enkel måte til kommersielt viktige kanaler som nettbutikker, kundeportaler, produktkataloger og elektroniske abonnementskanaler.


  En forstudie gir grunnlag for viktige avgjørelser

  Solteqs forstudie hadde som mål å identifisere de mest kritiske forbedringsområdene samt å hjelpe SAXO-organisasjonen med å kanalisere ressursene til de riktige stedene. «Forstudien undersøker selskapets strategi, forretningsmål og -prosesser, forretningsdesign og systemarkitektur», avslutter Jussi Rumbin, Solteqs PIM-konsulent.


  Markku Rantala, Chief Digital Officer i SAXO, sier at en forstudie er viktig fra kundens ståsted, spesielt med hensyn til PIM, ettersom dette fremdeles er et relativt ukjent område. Rantala har forsket uavhengig på forskjellige PIM-løsninger, men forstudien ga ham en forvissning om at de endelige beslutningene var riktige.

  En samarbeidsavtale fulgte den vellykkede forstudien

  I følge Rantala var forstudien, som ble gjennomført våren 2019, vellykket. «Forstudien har bidratt til organisasjonens interne forståelse av kategorisering og styring av produktdata. Siden ERP-systemet naturlig nok ikke kan skille mellom kommersiell og administrativ produktinformasjon, har informasjonshåndteringen noen ganger vært utfordrende. Denne nye fremgangsmåten forenkler struktureringen og fremskynder ekspansjonen ut til nye markedsområder», forklarer Rantala.


  På spørsmål om merverdien av en forstudie, sier Rantala at han setter pris på den oversikten som studien tilførte.


  Etter en vellykket forstudie har Solteq og SAXO Oy bestemt seg for å inngå en samarbeidsavtale. Den valgte PIM-løsningen er svenske inRiver. De sterke sidene ved inRiver inkluderer en moderne tilnærming til PIM, funksjoner som kontinuerlig utvikling, utmerket brukervennlighet og internasjonalitet.


  Rantala har også høye forventninger til fremtiden: «Prosjektet er i gang, og så langt har alt gått som det skal», legger han til.

  Forstudien har bidratt vesentlig til organisasjonens forståelse av kategorisering og styring av produktdata.

  Markku Rantala, Chief Digital Officer, SAXO Oy

  Fordelene ved PIM - en forstudie for SAXO

  • En tydeligere oversikt over virksomheten og detaljopplysninger om produktinformasjon.

  • Sterkere forståelse av produktprosessen.

  Maria Bindesbøll

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45 83 85 84