Skip to content

  Rådgivningstjenester

  Frem digital transformasjon som oppfyller forretningsbehov og mål på strategisk nivå

  Tre kvinner på tur

  Digital strategi

  Digital transformasjon er alltid strategisk.

  Vi hjelper kundene våre med å forstå og lede deres digitale transformasjon, ved å fokusere på nøkkelaspektene i deres overordnede digitale forretningsmål og strategi.


  • Fastsett overordnede visjoner og mål for transformasjon
  • Tilpass sentrale markedsdrivere
  • Lag et utkast til din digitale transformasjon, inkludert mål underveis
  • Prioriter og naviger
  • Forstå hvordan man måler suksess (KPI-er)
  • Engasjer og bygg bro mellom «bedrift» og «IT»

  Solteqs konsulenttjenester for digital strategi hjelper deg med å vurdere din digitale modenhet, fastsette ditt ambisjonsnivå og danne en digital strategi og et veikart.


  I utformingen av digital strategi, er det fremfor alt sentralt å unngå tidlig fiksering på teknologi (HVORDAN), før man forstår rasjonalet (HVORFOR).


  Hør på Sachas kommentarer om Advisorys oppdrag (på engelsk).

  To kvinner ser på kartet

  Løsningskonsept for å påvirke

  Slå sammen forretninger, erfaring og teknologisk design for å utvikle fremtidens digitale bedrift.

  Suksess innen digital handel måles basert på vekst i bedriftsverdi, operasjonell effektivitet og reduserte kostnader, og utmerket bruker- og kundeopplevelser.


  Solteq Advisorys tjenester for konseptutvikling og løsningsdesign hjelper deg med å:

  • definere din fremtidige digitale forretningsmodell (forretningskonsept)
  • teste de ønskede digitale brukeropplevelsene (erfaringskonsept)
  • skissere effektive, arkitektoniske scenarier (teknologikonsept)

  Våre praktiske rådgivningstjenester kan brukes på ulike stadier under transformasjonen din. I våre forstudier, kan vi vurdere eksisterende løsninger, gi anbefalinger og utvikle fremtidige løsninger. Under implementeringen, kan vi støtte i utførelse og leveranse av løsninger. Sist, men ikke minst, kan vi hjelpe med ledelse, utvikling og adopsjon av løsningen din.

  Tre kvinner som beundrer skogen

  Tankelederskap

  Forstå digitalisering.

  Å navigere sin egen digitaliseringsreise krever bevissthet om den større konteksten i det digitale markedet. Solteq Advisory følger det digitale markedet tett på tvers av bransjer og teknologier, for å identifisere fenomener og trender – for våre kunder og oss selv.


  Vi samler funnene og tankene våre i en utviklende katalog som vi kaller World of Digital Business (WoDB). Katalogen lister opp og beskriver fenomener knyttet til drift, erfaringer og teknologi, og hjelper til med å tolke disse til praktiske anbefalinger for våre kunder, så vel som våre egne Solteq-funksjoner.


  Du kan lese våre artikler på nett, møte oss på nett og arrangementer, eller book oss til dine strategi- og utviklingsdager. Vi ser frem til det.

  Hva anser du som ditt oppdrag?

  Smart Commerce Nordic 2023

  Se også Sacha Helfensteins innlegg fra Smart Commerce 2023 (på engelsk): "Two Simple Formulas To Digital B2B You Should Understand"

   

  Bedriftsrelevans ­⭐⭐⭐⭐⭐
  Praktiske resultater ­⭐⭐⭐⭐⭐

  Ulla Mattila, Direktør for digitale tjenester, Tikkurila

  Kvinne liggende på en brun skinnsofa

  Case Tikkurila


  Problem og mål:

  Innovasjoner i PPG Tikkurilas digitale tjenester var fragmenterte og ble overskygget av at de hang igjen på det tekniske. eCom-endringer i HIG-industrien fremskyndte et økende behov for å handle. PPG Tikkurila gikk glipp av internt samarbeid rundt sin digitale fremtid.


  Løsning:

  Strategiprosjektet rundt digitale tjenester hadde som mål å tydeliggjøre og styrke PPG Tikkurilas strategi og begrunnelse for digitale tjenester. Prosjektet la vekt på aktiv involvering på tvers av grenser.


  Resultater:

  Prosjektet tydeliggjorde den digitale visjonen og veikartet, og det fremmet viktige anbefalinger på tvers av markeder. I tråd med anbefalingene, lanserte PPG Tikkurila et strategisk anbud for å starte D2C-handel.

  Møt vårt rådgivende team

  Sacha Helfenstein

  Finland

  Sacha Helfenstein

  Director Advisory

  +358 50 361 5882

  Mikko Helin

  Finland

  Mikko Helin

  Senior Tech Advisor

  +358 40 701 9975

  Mikki Kuukkanen

  Finland

  Mikki Kuukkanen

  Senior Experience Advisor

  +358 44 535 7256

  Maria Bindesbøll

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45 83 85 84