Skip to content

  Product Information Management

  Product Information Management (PIM) er en forutsetning for å kunne levere samme kundeopplevelse på tvers av kanalene

  Konkurransefordeler med PIM

  Kvalitet på ​​produktdataene er en forutsetning for en velfungerende e-handel. Hos Solteq hjelper vi kundene med å håndtere data på ulike områder, deriblant produktdata til salgs- og markedsføringbehov.

  En god opplevelse for kundene dine

  Systematisert håndtering av produktdata sikrer at produktdata er korrekte og konsistente på tvers av salgskanalene. Dette gjør datahåndteringen mye lettere. Et PIM-system kan spare kostbar tid og ressurser, sikre en optimal opplevelse for kundene og kan gi en betydelig konkurransefordel.


  Konsistente og relevante produktdata forbedrer kundenes søkeresultater, reduserer antall feilkjøp og øker kundetilfredsheten. I tillegg reduseres ”time-to-market”, og det kan øke salget.

  Effektivt styrte produktdata forbedrer kundeopplevelsen

  Kundene forventer nøyaktig og allsidig informasjon om produktene, uavhengig av kanal. Nettsøk etter produkter er ofte en viktig del av kjøpeprosessen. Kundene forventer å bli inspirert og å kunne dykke ned i detaljerte produktdata.


  PIM styrker omnikanal-opplevelsen og bidrar til å skape en ensartet opplevelse av produktdataene. Samtidig vil en velfungerende PIM-løsning også strømlineforme de interne prosessene. Med sentralisert produktinformasjon går det raskere å lansere nye produkter, og den innsparte tiden kan brukes til å gi støtte til salg, markedsføring og forretningsutvikling. Sentralt styrt produktinformasjon er ressursbesparende og sikrer sporbarhet på tvers av ulike salgskanaler.

  Sentralt styrt produktinformasjon er ressursbesparende og sikrer sporbarhet uavhengig av kanal


  Kostnadseffektivt vedlikehold og distribusjon av produktinformasjon og digitale materialer uavhengig av kanal er bare mulig hvis informasjonen styres og forbedres sentralt. Opplysningene må deles fra én enkelt kilde og ut til butikker, trykt materiale og digitale tjenester. Det er utfordrende å opprettholde en velfungerende produktinformasjonsdatabase med mange leverandører og tusenvis av artikkelnumre. Hvis produktinformasjon ikke kan styres sentralt, kan det raskt bli uoversiktlig.

  Oppdatert informasjon

  Den sentraliserte styringen av produktinformasjon og materiale i nettbutikker og apper sikrer at tilgjengelig informasjon er oppdatert, utvidet og gjort tilgjengelig for alle som har trenger den - uansett tid, sted eller språk.


  PIM-system til detaljhandlere, importører og produsenter. Fordeler:

  • sentralisert styring av produktinformasjon uavhengig av kanal
  • enkel styring av produktbeskrivelser, priser, funksjoner, videoer og bilder,
  • effektiv innsamling, utvidelse og overføring av produktinformasjon gjennom ulike faser og på tvers av salgskanaler.

  PIM-system

  En produktdatabase kan ikke baseres bare på god lagringskapasitet. Det krever et sentralisert system til styring av produktinformasjon. En effektivt styrt produktinformasjon gir virksomheten en rekke uunnværlige fordeler.


  Når kunder sammenligner produkter, vurderer de - enten bevisst eller ubevisst - kvaliteten på selve ​​produktinformasjonen. God produktinformasjon innebærer gode bilder, tekniske opplysninger, instruksjoner og alt det som ellers danner grunnlaget for en kjøpsbeslutning. Virksomheter som leverer konsistent kvalitet på dette området skaper ganske enkelt bedre kundeopplevelser og forutsetninger for salg.


  Med et velfungerende PIM-system kan nye produkter bringes raskere ut til markedet. Samtidig kan produktinformasjonen også justeres, alt etter kravene i de ulike kanalene. For eksempel kan opplysninger presenteres annerledes på mobilenheter enn på en PC. På den måten bidrar PIM-systemet til å styrke virksomhetens omnikanal-innsats.

  En effektiv PIM-løsning inneholder:

  • Én portal for leverandører
  • Avanserte funksjoner for styring av arbeidsflyt
  • Fleksibel datamodell og attributtadministrasjon
  • Håndtering av klassifisering og produktkataloger
  • Mulighet for konsistent bruk av virksomhetens retningslinjer for produktene
  • Kvalitetsstyring og overvåkning av data
  • Rapportering
  • Sikkerhets- og brukeradministrasjon
  • Avanserte søkefunksjoner
  • Brukerspesifikke tilnærminger
  • Forbedret informasjonsstyring
  • Global og lokal datastyring
  • Styring av språkversjon
  • Styring av produktrelasjoner
  • Utvidelsesmuligheter
  • Allsidige muligheter for dataoppdatering
  • Skalerbarhet
  • Support

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45 83 85 84

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Business Advisor

  +47 92 03 58 75

  Din ekspert

  Viktoria Nergaard

  Sales Manager

  +47 48 20 15 55