Skip to content

  Product Information Management

  Produktinformasjon av god kvalitet har blitt en forutsetning for sømløs handel i flere kanaler

  Konkurransefordeler fra Product Information Management (PIM)

  Kvaliteten på produktinformasjon har blitt en forutsetning for sømløs handel i flere kanaler. Solteq hjelper sine kunder med å håndtere den viktigste informasjonen i bedriften for ulike områder, og å bruke produktinformasjon for salgs- og markedsføringsbehov.

  En solid produktopplevelse for sluttkunder

  PIM sikrer at produktinformasjon er nøyaktig og konsekvent på tvers av kanalene. Dette gjør dataadministrasjon mye enklere. En strømlinjeformet produktprosess sparer tid og ressurser til mer produktivt arbeid, og det sikrer en solid produktopplevelse for sluttkundene. Godt administrert informasjon har potensial til å gi betydelige konkurransefortrinn.


  Omfattende produktinformasjon forbedrer SEO, reduserer antall returer og øker kundetilfredsheten. Utfyllende produktinformasjon muliggjør også en raskere markedsinngang for nye produkter og påvirker salget positivt.

  Godt administrert produktinformasjon forbedrer kundeopplevelsen

  PIMs betydning kan ikke understrekes nok, da kundene forventer å motta mer nøyaktig og allsidig produktinformasjon på tvers av kanalene. Søk på nett etter produktinformasjon gjøres for å støtte en kjøpsbeslutning. Dessuten brukes nettet for å finne ideer og inspirasjon. Fysiske butikker forventes å gi enda bedre kvalitet og oppdatert produktinformasjon. Mer dybde i produktinformasjonen og et system med god oversikt forbedrer selgernes evne til å betjene kundene.


  PIM utfyller konseptet med handel i flere kanaler og bidrar til å skape en sømløs produktopplevelse. Velfungerende PIM effektiviserer også interne prosesser. Med sentralisert produktinformasjon, går det raskere å lansere nye produkter i markedet. Den sparte tiden kan brukes til å støtte salg, markedsføring og forretningsutvikling. Sentralisert PIM reduserer behovet for ressurser og sikrer sporbarhet på tvers av ulike salgskanaler.

  Sentralisert PIM reduserer behovet for ressurser og sikrer sporbarhet på tvers av kanalene.


  Kostnadseffektivt vedlikehold og distribusjon på tvers av kanalene for produktinformasjon og digitalt materiale er bare mulig hvis informasjonen administreres sentralt og utfylles. Informasjonen skal deles fra én enkelt kilde til butikker, trykksaker og digitale tjenester. Det er utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende database for produktinformasjon når en har mange leverandører og tusenvis av produkter på lager. Når informasjonen om produktene ikke er riktig administrert, blir det fort kaos.

  Oppdatert informasjon

  Sentralisert PIM og administrasjon av materiell i nettbutikker og tjenester sikrer at tilgjengelig informasjon er oppdatert, utfylt og tilgjengelig for alle som trenger det – uavhengig av tid, sted eller språk.


  PIM (Product Information Management) system for forhandlere, importører og produsenter. Det tillater:

  • Sentralisert PIM på tvers av kanalene.
  • Enkel administrasjon av produktbeskrivelser, priser, funksjoner, bilder og videoer.
  • Effektiv innsamling, utfylling og overføring av produktinformasjon gjennom ulike stadier og på tvers av salgskanaler.

  Product Information Management (PIM) System

  En produktdatabase kan ikke baseres kun på god lagring. Det krever et sentralisert system for PIM. God PIM gir bedrifter mange store fordeler.


  Når de sammenligner produkter, evaluerer kundene – selv uten å være klar over det – kvaliteten på produktinformasjonen. God produktinformasjon betyr spektakulære bilder, teknisk informasjon, instruksjoner og alt som støtter en kjøpsbeslutning. Selskaper som leverer produktinformasjon av høy kvalitet, selger ganske enkelt mer.


  Med et godt PIM kan nye produkter selges raskere i markedet. Produktinformasjonen må også justeres for kravene til ulike kanaler. For eksempel må informasjon presenteres annerledes på mobil enn på en tradisjonell nettside. Det er verdt å utnytte mulighetene i diverse kanaler til det fulle – med PIM – Informatica Product 360 kan dette gjøres.

  En omfattende PIM-løsning inkluderer:

  • En portal for leverandører
  • Avanserte funksjoner for administrasjon av arbeidsflyt
  • Fleksibel datamodell og attributtstyring
  • Håndtering av klassifisering og produktkataloger
  • Retningslinjer for bedriften
  • Kvalitetsstyring og overvåking av data
  • Rapportering
  • Sikkerhet og rollestyring
  • Avanserte søkefunksjoner
  • Rollespesifikke visninger
  • Beriket informasjonshåndtering
  • Global og lokal datahåndtering
  • Administrasjon av språkversjon
  • Prosjekthåndtering
  • Vekstmuligheter for andre områder (leverandører, kunder, lokasjoner, osv.)
  • Allsidige verktøy for dataoppdatering
  • Ytelse og skalerbarhet
  • Støtte til produkt-/industristandarder

  Maria Bindesbøll

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45 83 85 84

  Espen Thorvaldsen

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Business Advisor

  +47 92 03 58 75