Skip to content

  SPR Kontti

  Kasseterminaler for å fremskynde arbeidet og gjøre det lettere

  SPR Kontti - klær som henger fra hengeren

  SPR's Kontti er en kjede for Finlands Røde Kors som fungerer bra.

  Kasseterminaler fra Solteq gjør arbeidet enkelt og kompletterer det tidsriktige arbeidsmiljøet.

  Kontti-kjeden støtter sysselsetting

  Innsamlingsaksjoner er ikke den eneste målsettingen, Kontti-kjeden har en flerdimensjonal sosial funksjon. Kontti-butikker sysselsetter kontinuerlig langtidsledige med midlertidige arbeidskontrakter og med ukentlig arbeidstid på ca. 25-30 timer.


  ”Vi gjør mye, men den største fordelen for ansatte er selve arbeidsmiljøet og arbeidsrutiner - at det er et sted å gå til og man trenger ikke å bli hjemme innenfor sine fire vegger. En Kontti-butikk er en ekte arbeidsplass, som fungerer som aktiv butikk i et moderne miljø”, forteller Sari Nikkola, direktør i Kontti-kjeden.


  ”Det nye systemet har senket terskelen for arbeidet ved kasseterminaler, og flere mennesker er nå villige til å lære dette. Følelsen av mestring øker selvtilliten hos oss mennesker.”


  I skiftarbeid lærer man også grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

  Ferske arbeidserfaringer med moderne arbeidsutstyr forbedrer merkbart sysselsettingsmuligheter i det åpne arbeidsmarkedet, selv om det nå er vanskelig å få arbeid under dagens økonomiske situasjon, forteller Nikkola.


  ”Noen ganger må du først lære det helt grunnleggende på en arbeidsplass, som det å følge arbeidstiden, men ofte er det viktigste å forbedre sin selvtillit. Resirkulasjonsvarehus er også ganske store arbeidsplasser, hvor alle kan finne venner på samme bølgelengde i et arbeidsfelleskap på 50-70 personer.”

  Dette prosjektet har styrket kjernefunksjoner i hele Kontti-konseptet

  Reformering av totalsystemet har styrket kjernefunksjoner i hele Kontti-konseptet. Kontti-kjeden kombinerer resirkulering av varer, finansiering av veldedighetsarbeid og sysselsetting, samt tilbyr mulighet for rimelige innkjøp.


  ”Systemet hjelper oss også med å overvåke salg og styre forretninger og prising av varer. Selvfølgelig ønsker vi at vår virksomhet skal være produktiv, så prisene må ligge på riktig nivå, og produktene må ikke være for billige eller for dyre.”


  Systemet gjør arbeidet enklere og styrer forretningsvirksomheten

  I det gamle kassesystemet måtte pris- og produktgruppe trykkes hver for seg manuelt. Hvis kunden betalte med et betalingskort, måtte informasjonen angis på nytt på betalingsterminalen. Det nye systemet leser strekkoder automatisk på siden av produktene, og dataene går automatisk til den integrerte betalingsterminalen.


  ”Vi er veldig nøye med pengene vi har mottatt av donerte varer.Vi er veldig nøye med pengene vi har mottatt av donerte varer. Kasseterminalsystemet hjelper oss med å overvåke kontantstrømmen av penger. Tidligere måtte vi lage sjekklister og telle for hånd, men nå ser vi situasjonen direkte på datamaskinen og kan følge med hendelsene på personnivå.”


  ”De nåværende kasseterminaler oppfattes å være enklere i bruk enn de gamle. Arbeid ved kasseterminaler har blitt hurtigere, og man gjør færre feil, noe som forbedrer kundeservicen”, forteller Nikkola.

  Solteqs ansatte var engasjert i prosjektet, og var tydelig inspirert av kjedens virksomhet. Vi ga dem frie hender til å tenke og finne ut hvordan man skulle bygge dette videre.

  Sari Nikkola, leder av Kontti-kjeden

  Fordeler for SPR-Kontti

  • En effektiv butikkløsning forbedrer driften og bidrar til å betjene kundene bedre.
  • Produktadministrasjon og prising blir mer flytende og lettere å forstå.

  • Den er lett og hurtig å installere og integrere til en del av andre systemer.

  Driften av resirkulasjonsvarehusene til Røde Kors bidrar på mange måter til felles beste. Med inntekter fra containerbutikker støtter man grunnleggende arbeid til Røde Kors, og det å jobbe i ordentlig butikk forbedrer langtidslediges ferdigheter til å bli sysselsatte.

  Maria Bindesbøll

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45 83 85 84

  Espen Thorvaldsen

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Business Advisor

  +47 92 03 58 75