Norge

  Solteq Retail Robot

  De nyeste innovasjonene innenfor robotteknologi og maskinlæring, som skreddersydde løsninger og kontinuerlig service

  En milepæl i effektivisering

  Solteq Robotics

  Solteq Retail Robot

  Avkastning på investeringen (ROI)

  Vekst i omsetning og automatisering av manuelt arbeid i seg selv vil raskt sikre lønnsomme investeringer i Solteq Retail Robot

  Når forhandleren/kjeden kan forutsi etterspørselen mer nøyaktig, åpner det for:

  • Salgsvekst
  • Mindre svinn
  • Mer effektiv bruk av driftskapital
  • Mer effektivt innkjøp og supply chain management
  • En bedre kundeopplevelse

  Når forhandleren/kjeden benytter robotteknologi og kunstig intelligens til prognoser, vil de oppleve store besparelser på oppgaver som i dag utføres manuelt. Andre fordeler inkluderer:

  • Store space management og shelf space planning i sanntid
  • Nøyaktig kartlegging av produktplassering
  • Kontroll av prisopplysninger
  • Overvåkning av varepresentasjon
  • Bedre datautveksling i sanntid mellom offline- og online-butikk

  Eksempel på beregning av ROI

  Detaljkjede X 80 butikker
  Omsetning: € 800 mill.
  Tilgjengelighet i hyllene: 97.5%
  Investering i 80 enheter, basert på RaaS
  1. år € 2,3 mill. break-even, se nedenfor
  2. år € 1,3 mill., ca. € 1 mill. i årlig avkastning

  Salgsvekst:

  • Prognosene forbedres på grunn av bruken av ​​Retail Robot
  • On-shelf tilgjengelighet forbedres med + 0,4 %
  • Salgsvekst: € 800 mil. € 0,4 % = € 3 200 000 -> estimert margin på 27 % = € 864 000 **

  Reduksjon i manuelle arbeidsprosesser:

  • Prognosene forbedres på grunn av bruken av ​​Retail Robot
  • 1 årsverk per butikk ved kontroll av tilgjengelighet på hyllen
  • Retail Robot reduserer behovet med 0,5 FTE *
  • Nåværende personale koster: 80 * € 35 000 = € 2 800 000
  • Kostnadsbesparelser: € 1 400 000

  ** Gjennomsnittsmargin for detaljforretninger
  * Konservativt skjønn

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45838584

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Advisory Manager

  +4792035875