Symphony RetailAI

Symphony RetailAI er en ledende global leverandør av AI-aktiverte beslutningsplattformer, løsninger og innsikter for å drive lønnsom inntektsvekst for forhandlere og CPG-produsenter – fra kundeintelligens til varehandel, personlig markedsføring til leverandørkjeden og detaljhandel.

Hvorfor Symphony RetailAI?

Solteq har vært en kanalpartner for Symphony RetailAI helt fra selskapets begynnelse. Samarbeidet vårt har omfattet kjente varemerker som GOLD, Apollo, MCM og Loyalty. Vi vil fortsette vårt sterke partnerskap med dem når de leverer sine nyeste løsninger til våre kunder.

Symphony RetailAI er en verdsatt leverandør av velprøvde programvareløsninger for detaljhandel til sine 1200+ kunder i 70 land, med 25 års erfaring og fullt fokus på forbruksvarer med rask omsetning. Tilbudet dekker hele forsyningskjeden, inkludert optimaliseringsløsninger som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene.

Hvem er det for?

Forhandlere og deres leverandører av forskjellige størrelser: 15 av de 25 beste dagligvarehandlerne og 25 av de 25 beste CPG-ene bruker Symphony RetailAI-løsninger globalt, så vel som små kjeder med mindre enn 30 butikker. Sortiment- og plassoptimaliseringsløsninger passer også godt til CPG-produsenter, siden samarbeidet mellom forhandlere og leverandører er en av fordelene.

symphony-retail-ai-solteq

Muligheter og fordeler med Symphony RetailAI

  • 300 globale detaljister, 70 grossister og mer enn 550 internasjonale produsenter logger på applikasjoner levert av Symphony RetailAI.
  • Forhandlere bruker SR-løsninger til å hjelpe dem med å administrere ca. 9 milliarder lagerenheter (SKU-er) på tvers av mer enn 250 000 butikker.
  • Hver dag hjelper SRs mobilitetsapplikasjoner butikkansatte i mer enn 14 000 butikker til å være mer produktive.
  • Hver dag støtter SR-løsninger forsendelsen av over 1 million lagerordrer.
  • SRs stemmestyrte lagerløsninger hjelper mer enn 20 000 operatører med å plukke produkter mer effektivt.
  • Hvert år genereres over 50 millioner planogrammer ved hjelp av SR-plassoptimaliseringsløsninger.

Ledende utnyttelse av kunstig intelligens i detaljhandelsløsninger

Symphony RetailAIs Supply Chain Solutions inkluderer AI-aktiverte etterspørselsprognoser, som hjelper forhandlere med nøyaktige prognoser med henhold til etterspørselen, flytter gjenstander fra hyllen raskere, unngår forråtnelse og kasting av fersk mat. Ved å anslå etterspørselen nøyaktig, kan forsyningskjeden tilpasse seg forandringer i bestillingsmengder, leveransenøyaktighet, logistikk rundt effektive transportruter og mer i forsyningskjeden, noe som til slutt reduserer svinn.

Symphony RetailAI kontakt

Johnny Milbak

Director, Sales and Marketing

+45 40 288 150