Offentlig sektor

Løsninger med høy sikkerhet for offentlig administrasjon, digitale tjenester, rapportering og datalagring.

Fokus på betydningen av databeskyttelse og sikkerhet 

Betydningen av databeskyttelse og sikkerhet i det offentlige er i økende grad fremhevet. Mengden av data som samles inn øker, og det er ikke alltid nok tid til å analysere dataen detaljert. Det er for mye manuelt arbeid, og prosessene er kompliserte og ufleksible. Det er også færre ressurser.

 

Våre fleksible løsninger gjør prosesser mer effektive

Solteq tilbyr løsninger med høy sikkerhet for digitale tjenester, rapportering og datalagring designet for offentlige administrasjonsprosesser. Våre fleksible løsninger reduserer mengden av manuelt arbeid og gjør prosessene mer effektive.

 

Vi benytter oss av nye innovasjoner og cloud-tjenester

Våre styrker inkluderer muligheten til å implementere løsninger med økt datasikkerhet, samt effektiv utnyttelse av nye innovasjoner og cloud-tjenester i implementeringen av kostnadseffektive løsninger.

Maria Bindesbøll

Country Manager

+47 45838584