Skip to content

  09.11.2017 — 3 min lästid

  Smidiga affärer är det viktigaste även i B2B-nätbutiken

  Antalet B2B-kundförhållanden växer explosionsartat under de närmaste åren. Enligt till exempel Forresters undersökning, gör 74 procent av alla B2B-kunder hälften av sin inköpsrelaterade research online, även om de köper offline.

  Nästan varje B2B-kund inleder med Google. Om företaget inte har en synlig nättjänst och förevisar sina produkter där, är det svårt att få synlighet.

  Senast nu är det alltså dags att investera i en B2B-nätbutik, men det räcker inte med att öppna en butik. Även om nätbutikens verksamhet riktar sig till firmor istället för till konsumenter, är det ändå helt vanliga människor som står för inköpsprocessen, och de har samma förväntningar på sina anskaffningar såväl i privatlivet som i yrkeslivet. Inköpsprocessen bör göras väldigt enkel, och den bör också vara oberoende av inköpskanal.

  Börja planeringen från kundernas behov

  När vi på Solteq planerar att öppna en nätbutik tillsammans med våra kunder, går vi alltid noggrant igenom hurudana kunder företaget har, vad de förväntar sig och hur de bör betjänas. På detta sätt skapar vi den bästa möjliga kundupplevelsen från början till slut. När man planerar en nätbutik kan man t.ex. utgå från kundrespons.

  Jag ska berätta ett färskt exempel. Vi diskuterade med en kund som sysslar med varuleveranser och som hade börjat få förfrågningar angående långsamma produktbeställningar i sin nätbutik. Det tog flera dagar att får fram produkthistorik och att verifiera beställningar. Kunderna undrade varför de inte själva kunde förnya tidigare beställningar genom en knapptryckning när beställningarna redan fanns i systemet.

  Vi började planera en B2B-nätbutik där kunderna kunde se sina egna priser, förnya sina beställningar på ett enkelt sätt och göra affärer på samma sätt som i en nätbutik som är riktad till privatkonsumenter.

  Attityder bromsar övergången till den digitala tidsåldern

  Trots att både undersökningar och kundrespons talar för att företag bör öppna B2B-nätbutker, dröjer en del av företagen med att övergå till den digitala tidsåldern.

  De största hindren för digital handel är attityder. Företagen vill hålla fast vid sina befintliga verksamhetsmodeller trots att de nya och de gamla försäljningskanalerna borde stödja varandra. Ett annat hinder är rädsla. Många företag är rädda för att uppge sina priser för kunderna och konkurrenterna, men om företaget inte visar sina priser, går kunden till konkurrenten.

  Man bör ändå komma ihåg att priset inte är den viktigaste faktorn. Företagskunder letar efter information på samma sätt som konsumenter och kan därför övertygas även av andra faktorer, t.ex. ett sortiment av hög kvalitet och en smidig inköpsprocess. En B2B-nätbutik ökar försäljningen, förstärker den nuvarande affärsverksamheten och frigör personalresurser, eftersom kunderna enkelt kan sköta sina egna beställningar.

  Låt oss därför se B2B-nätbutiken som en möjlighet.