Skip to content

  24.11.2017 — 3 min lästid

  Kopiera andra och bli framgångsrik

  Digitalisering förenas ofta med skicklig användning av teknik i olika verksamhetsmodeller, men det finns en särskild funktion som omtalas förvånansvärt sällan. Digitalisering överför nämligen lärdomar från olika branscher till andra ofattbart snabbt.

  När branscher blandas med varandra tack vare teknologin kan anställda drabbas av en oro över hur smalt deras kompetensområde är. Anställda måste därför följa med och utöka sitt kunnande.

  På arbetsplatserna har en ny och beundrad yrkesgrupp vuxit fram – duplicerare.

   

  Utnyttjande av bra metoder

  Många jämför ofta duplicering med kopiering, som i vardagsspråket tyvärr har en rätt så negativ klang.

  Dupliceraren ser sig ändå inte som en kopierare, utan som en som tack vare metoder som redan finns använder sina kunskaper på ett bredare plan. Duplicerare vill inte låsa sig vid enskilda verksamhetsområden, eftersom det skulle innebära att de inte längre har något att duplicera. I värsta fall skulle de börja duplicera sina egna verser, vilket tyvärr säkerligen låter bekant för många organisationer.

  Dessutom betyder kopiering i digitaliseringsterminologin skalning och utnyttjande av det som visat sig vara bra. Det är alltså ett på alla sätt vettigt jobb.

   

  Förståelse för olika aktörers perspektiv

  Anställda har traditionellt uppmanats att välja ett eget specialkompetensområde. Detta är fortfarande sant inom många yrken, men för dem som jobbar med digitalisering är en alltför smal horisont ett problem.

  Framtida toppexperter bör vara intresserade av att kontinuerligt följa med vad som händer i andra branscher. Sedda och upplevda lärdomar måste man också snabbt kunna föra vidare, eller med andra ord, man måste kunna duplicera bra metoder. I bästa fall kan dupliceringen av bra metoder också göra dem bättre än de var innan.

  Aldrig i den moderna ekonomiska historien har vi lärt oss så mycket från andra branscher som vi gör nu. Och bäst av allt, utnyttjande av lärdomar begränsas inte till ekonomin, utan det tjänar samhället i stort. I bästa fall kommer digitaliseringen hjälpa oss att förstå olika aktörers perspektiv och att förbättra samarbetet. Digitaliseringen har alltså gjort kopiering användbart!

  Affärslösningar, Digitalisering