Skip to content

  07.09.2018 — 5 min lästid

  Hur skilja ur i mikroplasthavet av innehåll?

  ”Content is king”, upprepas just nu i många företags marknadsföringsstrategi. En lyckad innehållsproduktion erbjuder läsarna nyttig information och intressanta perspektiv, men onödigt många företag producerar innehåll bara för att det hör till. Klicksamlande innehåll, som sinsemellan är likadant, stockar kanalerna som mikroplast stockar vattendragen och de tjänar varken läsarens eller företagets mål.

  Då webben är full av företagens handböcker, bloggtexter, tips och instruktionsvideor är det svårt att skilja ur, hur bra innehållet än är. Som tur kan man med omsorgsfull planering och utnyttjande av teknologi försäkra, att ditt innehåll når den rätta målgruppen.

  Här nedan ser du tips för att hur du maximerar innehållets synlighet:

  1. Planera långsiktigt

  Det lönar sig att börja planera innehållets synlighet med att fundera på vilken slags image man vill förmedla av företagets varumärke. En trogen följarkrets får man med långsiktigt arbete, då läsarna märker att företagets innehåll faktiskt är högklassigt och inte bara massa, som gör en besviken. Du kan börja med att planera till exempel en årskalender, där du uppmärksammar händelser och teman som är relevanta för dina kunder och din bransch. Bra mallar för årskalendrar finns till exempel hos Smartsheet. Kom också ihåg att utveckla beredskap för att reagera på aktuella händelser.

  2. Få ordning på sökmotoroptimeringen

  Inte ens det bästa innehållet är till nytta för någon om ingen hittar det. Sökmotoroptimering är en viktig del av processen med att producera innehåll, eftersom man med det får långvarig och hållbar synlighet. Säkerställ webbsidans tekniska funktionalitet till exempel genom att optimera tunga bilder samt genom att testa länkar, eftersom sökmotorer som Google vadar genom sidan ur användarperspektiv. Då grunderna är i skick är det lättare att börja utveckla innehållet i rätt riktning.

  3. Välj roller för kanalerna

  Samma innehåll fungerar inte på samma sätt i alla kanaler. Till exempel på Instagram lönar det sig att publicera visuellt och inspirerande innehåll, på Youtube kan du närmare presentera produktens egenskaper och på LinkedIn stärka din vision och expertis. Ge alltså olika kanaler olika roller genom att testa vilka slags reaktioner innehållet får. För bok över resultaten och gör upp riktlinjer och prioriteringar på basen av dem.

  4. Köp synlighet

  Företagets egna kanaler når inte automatiskt den rätta målgruppen så det lönar sig att även satsa ekonomiskt på spridningen av innehåll. Förtjänt media fås inte om man inte först skapar det på bloggar eller med betald annonsering. Med annonsering via pay per click (betala per klick, PPC) söker man konvertering, alltså bestämda mål, och med displayannonsering, dvs. bannerannonsering, vill man öka kännedomen. Prissättningen för kanalerna följer inventarierna och ofta får man betala mer för en premiumplats. Ju specifikare din målgrupp är, desto mer får du betala.

  5. Var uppmärksam på kundresan

  Innehållsproduktionen måste kopplas starkt till kundresan och man bör tänka noga på hurdant innehåll som behövs i varje skede. Kundresan kan grovt delas in i fyra delar: Lockelse, Konvertering, Köpbeslut och Kundambassadör. Vid målinriktningen hjälper det också att skapa personas. Personas är fiktiva kunder, som på basen av kunddata delas in i kategorier, till exempel enligt behov, titel och använda medier. Till hjälp kan du använda till exempel Hubspots personakort eller -verktyg.

  6. Engagera dina anställda

  Den viktigaste resursen för ett företags innehållsproduktion är den egna personalen. Det är viktigt att personalen är bunden till innehållet och gärna både producerar innehåll och delar det vidare. Processen med att producera innehåll bör göras flexibel, så att varje anställd har en möjlighet att enkelt skriva och dela innehåll. Vid delningen kan man utnyttja olika teknologier, som Smarp.

  Om det känns svårt att producera innehåll kan vi på Solteq hjälpa med att till exempel optimera den nuvarande produktionsprocessen, planera bra innehåll samt fundera ut ett lämpligt sortiment av resurser och kanaler.

  SEO, SEM, Digital marknadsföring, kund förlovning