Skip to content

  15.03.2018 — 3 min lästid

  Genom kontinuerliga A/B-test till världsklassig kundupplevelse

  För några år sedan, när ett företag ville ge sin hemsida ett ansiktslyft, började man alltid med den visuella designen innan man testade hur stilen verkligen fungerade i praktiken. Numera är användarvänligheten utgångspunkt för en online-resa och grunden för visuell design, vilket i sin tur generar både stora kostnads- och tidsbesparingar.

  Att skapa en användarvänlig onlinetjänst kräver tillförlitlig data som samlats in över en lång tid angående kundernas beteende och behov i relation till hur de använder tjänsten. Därför går analys och design hand i hand om ett företag vill ha en effektiv online tjänst på längre sikt. Det är alltid en god ide att börja med de bästa metoderna och utveckla dem under rätt beslut genom pågående A/B-test.

  Websidor är ofta den första kontakten mellan kunden och varumärket, vilket gör det viktigt att investera i dem båda, och speciellt ur kundens synvinkel. Eftersom kundvänlighet och användarvänlighet ligger i direkt relation till om företaget växer eller inte.

   

  Hur kan du testa funkonaliteten hos din onlinetjänst?

  Nedan följer några enkla steg för att testa dina onlinetjänster:

  1. Identifiera eventuella flaskhalsar i er onlinetjänst, till exempel en sida som inte uppnår önskat resultat trots trafik.

  2. Införskaffa en mjukvara som kan spåra och följa era kunder och användare (t.ex. Hotjar, CrazyEgg, Solteqs Deep Vision).

  3. Djupdyk i analysen för att upptäcka flaskhalsar, till exempel en saknad av produktbeskrivning eller en oklar struktur.

  4. Fixa flaskhalsen och utför ett A/B-test med hjälp av exempelvis Google Optimize, Visual Website Optimizer eller Solteqs Deep Vision.

  5. Sist men inte minst, skapa den slutgiltiga versionen och flytta den till produktionen och fortsätt att övervaka de nya resultaten.

   

  A/B-test ska inte var en engångsföreteelse – se till att göra det kontinuerligt

  Att behålla en bra användarupplevelse kräver kontinuerlig testning. Bygg olika testversioner för små användargrupper. Skapa olika hypoteser och verifiera dem, eller om nödvändigt, skapa nya.

  Det är en bra idé att börja i en mindre skala. De inledande testen behöver inte vara komplexa med flera variabler. Det kan vara något som att ändra en rubrik, redigera stycken eller byta en färg.

  Du kan testa dina hypoteser på dina egna webbsidor med gratis A/B-testverktyg, till exempel den ovan nämnda Google Optimize. Håll alltid koll på dina resultat för att se om förändringen gör skillnad.

  Om du inte har tid själv, kan du också komma igång med en enkel utvärdering genom att låta Solteq hjälpa till med det. Solteqs online-tjänstutvärderingen söker flaskhalsar och andra problem, dvs delar av webbplatsen där användarna fastnar eller har svårt att konvertera.

  Ta kontakt och vi kan planera ett A/B-test tillsammans och analysera resultaten!

  Design, användarvänligheten, Analytics, kundupplevelse