Skip to content

  14.02.2020

  Solteq säkrar en internationell order för Nevel Oy:s nya kundinformationssystem

  Solteq Oyj, leverantör av IT-tjänster och programvaror, har fått uppdraget att skapa ett kundinformationssystem för Nevel Oy, en del av Vapo-koncernen som levererar infrastrukturlösningar för industrier och kommuner. Projektet omfattar extranät-tjänster och faktureringen av Nevels fjärrvärmekunder och grossister i Finland, Sverige och Estland. Reformarbetet startades i januari 2020 och målet är att färdigställa projektet under samma år.

  Det nya systemet förenar Nevel Oy:s 150 energiproducerande anläggningar och 40 fjärrvärmenät under ett enhetligt och modernt informationssystem. Lösningen omfattar Solteqs produkter inWorks och inPulse4Utilities. inWorks är en lösning för hantering av kund- och avtalsinformation, fakturering, reskontra och rapportering. inPulse4Utilities ger slutkunderna en e-tjänst där de kan kontrollera sina avtals-, förbruknings- och faktureringsuppgifter.

  Nevels förväntar sig att samarbetet tillgodoser deras kunder med bättre service i form av bland annat driftrapporter, smidig informationsförmedling och en mer avancerad avisering vid driftstörningar. Tjänsten kommer att resultera i en enhetligare fakturering och bättre skalbarhet mellan de olika länderna.

  “Vi har satsat mycket på utvecklingen av våra egna programvaror och byggt upp vår nordiska expertorganisation för att kunna svara på behoven som uppstår i omfattande, internationella IT-projekt. Vi är oerhört nöjda över att vårt långvariga samarbete med Vapo-koncernen omfattar nu även Sverige och Estland, tack vare det nya kundhanteringssystemet som vi levererar till Nevel Oy,” sammanfattar Ilkka Brander från Solteq Software.