Skip to content

  30.10.2018

  Solteq Plc Delårsrapport Q3

  2018

  Vår delårsrapport 1 januari 2018 - 30 september 2018 har publicerats.

  Omsättningen uppgick till 41,9 miljoner euro för rapportperioden, en ökning med 9,8 procent jämfört med föregående år. Förarna för denna tillväxt var främst förvärv som genomfördes 2017 och den goda efterfrågan på digitala tjänster.

  Nästan en femtedel av koncernens intäkter härrörde från utanför Finland och kontinuerliga tjänster stod för cirka en tredjedel av intäkterna.

  Läs mer (In english)

   

  Interim report, Investors