Skip to content

  03.09.2020

  Apotekssektorn anförtror Solteq med att leda en djupdykning i digitalisering

  Den svenska apotekssektorn gör stora investeringar i digitalisering av sin kärnverksamhet, försäljning via många olika kanaler och erbjuda en hög kundservice. Efterfrågan på moderna it-ekosystem drivs på av de nationella e-hälsostandarderna och behovet av att göra it-systemarkitekturen enhetlig, rationalisera affärsverksamheten, optimera kostnadsstrukturen och tillgodose den moderna kundens behov.

  Digitala tjänster, t.ex. klicka och hämta-funktioner, bonusprogram, och ett mobilt användargränssnitt, finns bland de digitala tjänster som apoteken blir alltmer intresserade av. För att tillgodose den moderna kundens behov sjösätter många svenska apotek projekt för att förnya sin resursplanering för företag, sina kassasystem och sina e-handelsplattformar.

  Apoteksgruppen är ett av de svenska apotek som senast gjort en djupdykning i digitalisering. Apoteksgruppen har valt Solteq Plc, den nordiska leverantören av it-tjänster och programvarulösningar, till att leverera en enhetlig programvaruplattform för handel som länkar samman resursplanering för företag med butik- och apoteksverksamhet. Den digitala resan, som inleddes i augusti 2020, förväntas öka effektiviteten hos verksamheten i flera kanaler och möjliggöra en smidigare, enklare och snabbare upplevelse för kunderna. 

  ”Sammanlänkandet av den fysiska apoteksverksamheten med en starkare närvaro på nätet och e-handel skapar en enorm möjlighet för Apoteksgruppen. Som traditionellt fysiskt apotek var vi tvungna att påskynda digitaliseringen av vår verksamhet och slå ihop de två försäljningskanalerna. På så vis kan vi tillgodose våra kunders behov på ett bättre och mer effektivt sätt”, förklarar it-chefen Tina Jalap, Apoteksgruppen. 

  Solteq, som är specialiserat på särskilda it-lösningar för apotekssektorn, är på väg mot en framstående ställning på den nordiska marknaden tack vare att hundratals apotek, enbart under det här året, har börjat använda ny teknik som företaget tillhandahåller.

  ”Vår djupa förståelse av branschspecifika lösningar gör att vi kan erbjuda väl anpassade tjänster för våra kunder, t.ex. Apoteksgruppen och Apotek1 i Norge. Solteq är en pålitlig partner för många apotekskunder i hela Norden. Vi är glada över att vara en del av utvecklingen i apoteksbranschen”, avslutar Jukka Väisänen, verksamhetschef vid Solteq Digital.
   

  Ytterligare information:

  Director Jukka Väisänen
  Verksamhet/Solteq Digital
  Tfn: +358 504097631
  E-post: jukka.vaisanen@solteq.com 

  Solteq i korthet:

  Solteq är en nordisk leverantör av it-tjänster och programvarulösningar som är specialiserad på digitalisering av affärsverksamhet och på branschspecifik programvara. Några av de viktiga sektorer där företaget har lång erfarenhet är detaljhandel, industri, energi och tjänster. Företaget är verksamt i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Polen och Förenade kungariket, och har 600 anställda inom it.

  Apoteksgruppen i korthet:

  Apoteksgruppen ingår i den internationella apoteksgruppen Euroapotheca, som är en av de största apotekskedjorna i norra Europa med mer än 3 800 anställda och 670 apotek.  Apoteksgruppen har 195 apotek över hela Sverige, och 40 av dem är franchisebaserade. Företagets uppdrag är att öka kundernas välbefinnande under hela livet baserat på deras förutsättningar. Genom kunskap, kvalitet, hälso- och sjukvårdstjänster och vårdande produkter strävar Apoteksgruppen efter att göra verklig skillnad.