Skip to content

  Större roll i kundernas elsanskaffning och mångsidiga tjänster

  Solteq Electricity Trade hjälper Tampereen Energia i utvecklingen av framtidens energitjänster

  Två personer undersöker en rapport på skärmen.

  Tampereen Energia använder Solteq Electricity Trade att skapa offerter och kontrakt för sina energikontraktskunder. Med hjälp av informationen som tas fram av Electricity Trade kan man t.ex utföra säkringar, administrera prognoser av framtida ursprungsgarantibehov, följa med lönsamheten och budgetera.

  Nattutsikt från Tammerfors stad.

  ”Tack vare Solteq Electricity Trades funktioner och automatiseringar kan vi ta en ännu större roll i kundernas elanskaffning och erbjuda dem bättre och mångsidigare tjänster. Eftersom verktyget kan användas till mycket, stöder det oss i utvecklingen av produkter och framtidens nya energilösningar som görs tillsammans med våra kunder”, berättar utvecklingschefen för försäljning Nina Mört-Happonen från Tampereen Energia.

   

  ”För oss är bra service till våra kunder en hederssak. Lokala experter står alltid till tjänst via nätet och telefonen”, fortsätter Mört-Happonen. ”Tack vare automatiseringen av olika funktioner kan vi fokusera på det som är viktigt och användbart för kunderna. Till exempel genom att observera kundernas energiprofil och elförbrukning kan vi nu och i framtiden erbjuda de bästa möjliga energitjänsterna och priserna för varje enskild kund.”

   

  Läs mer om Solteq Electricity Trade

  "Tack vare funktioner och automatiseringar kan vi ta en ännu större roll i kundernas elanskaffning och erbjuda dem bättre och mångsidigare tjänster."

  Nina Mört-Happonen, utvecklingschefen för försäljning, Tampereen Energia

  Logo av Tampereen Energia

  Tampereen Energia

  Tampereen Energia erbjuder deras kunder fjärrvärme, el, fjärrkylning och smarta energilösningar och tjänster. Bolaget utvecklar aktivt framtidens energilösningar tillsammans med sina kunder.

  Ett viktigt uppdrag är att hitta lösningar på klimatförändringen. År 2010 gjorde Tampereen Energia vändning, vilket har lett till att koldioxidutsläppen från bolagets energiproduktion har minskat och användningen av förnybara energikällor har ökat markant. Energiverkets produkt Lokal-el produceras nu med 100 procent förnybara lokala energikällor, vilka är vatten, trä och vind.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Director, Sales

  +358 40 054 2842