Skip to content

  Solteq Oyj

  Personvernerklæring

  Personvernerklæringen som er presentert i dette dokumentet, trådte i kraft 25. mai 2018 og er oppdatert 11. februar 2021.


  Å ta vare på personvernet, både for våre kunder og besøkende på nettsidene, er viktig for oss her hos Solteq. Derfor prøver vi bestandig å beskytte personopplysningene dine så godt som vi kan. Vi behandler personopplysningene dine slik loven krever det og samler bare inn data som er påkrevet for det aktuelle formålet.


  Alle opplysningene som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person anses som personopplysninger. Ved å lese personvernerklæringen vår vil du finne ut hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan påvirke hvordan Solteq behandler dine personopplysninger.

  Generell informasjon om personopplysninger

  Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?


  Solteq Oyj (firmanummer 0490484-0) og dets selskapsgruppe (samlet kalt ”Solteq”) er ansvarlige som behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger som beskrevet i denne filbeskrivelsen. Personopplysningene kan bli behandlet av forskjellige Solteq-filialer innenfor EU/EØS. Hvis vi setter ut behandlingen av dine personopplysninger til en tredjepart eller til et sted utenfor EU/EØS, vil vi bestandig sørge for at det finnes et juridisk grunnlag og tilstrekkelig datasikkerhet.


  Et personvernombud er ansvarlig for spørsmål rundt beskyttelse av opplysninger hos Solteq. Du kan kontakte Solteq om spørsmål angående beskyttelse av opplysninger per e-post: DPO@solteq.com eller per telefon: +358 (0)20 14444.

  Hvordan beskyttes personopplysningene dine?


  Effektiv datasikkerhet er svært viktig for oss. Når det er mulig krypteres personopplysninger i systemene vi bruker og i datakommunikasjon ved å bruke de krypteringsmetodene som vi har funnet er effektive.


  Personopplysninger sikres fysisk ved å bruke sikre anlegg for enheter så vel som tilgangskontroll. Personopplysninger kan bare leses av ansatte som trenger adgang til dataene for å kunne utføre pliktene sine. De ansatte som behandler personopplysninger er bundet av taushetsplikt.


  Vi vil gi mer informasjon om Solteqs behandling av personopplysningene dine senere i teksten.

  Hvordan og på hvilket grunnlag behandles personopplysningene dine?

  Formålet for behandlingen: Markedsføring, kommunikasjon og kundeservice.


  • Kundeservice og administrasjon av kundeforholdet
  • Muliggjøre leveranse av og funksjonalitet i Solteqs produkter og tjenester
  • Muliggjøre leveranse gjennom samarbeid mellom selskaper i Solteq-gruppen, underleverandører og partnere
  • Leveranse av nyhetsbrev
  • Leveranse av investorkommunikasjon
  • Kommunikasjon om tilstelninger, produkter og tjenester fra Solteq og Solteqs partnere i tillegg til deres markedsføring og direkte markedsføring
  • Personlig tilpasning av nettstedsopplevelser eller annen kommunikasjon
  • Videreutvikling av Solteqs produkter, tjenester og drift
  • Respondere på kontaktforespørsler
  • Etterleve lovpålagte forpliktelser

  Grunnlaget for behandlingen


  Gjennomføre en kontrakt eller implementere tiltakene som kreves før en kontrakt tegnes

  Hvis du har bestilt et spesifikt produkt fra Solteq eller vi har gått inn i forhandlinger med det formål å ende opp med en kontrakt, må vi behandle dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser eller inngå den tiltenkte kontrakten.


  Lovpålagte forpliktelser

  Administrasjon av retten til å trekke seg er for eksempel nødvendig for å oppfylle de lovpålagte forpliktelsene som stammer fra lover som beskytter forbrukere. Solteq oppbevarer også visse kvitteringsdata som gjelder kundeforholdet i samsvar med lover for regnskapsføring.


  Samtykke

  Solteq behandler personopplysninger som du oppgir basert på samtykke fra deg, når vi for eksempler sender deg direkte markedsføring fra partnere. Du har alltid rett og mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke. 


  Legitime interesser

  For eksempel når formålet med å behandle personopplysninger er å betale en av Solteqs partnere, kan grunnlaget for behandlingen være Solteqs legitime interesse. Når vi bruker legitime interesser vil vi bestandig vurdere formålet med behandlingen i forhold til dine interesser og fundamentale rettigheter.

  Personopplysninger som skal behandles


  • brukerens navn og kontaktinformasjon
  • brukerens firma eller annen organisasjon, stilling og kontaktinformasjonen for firmaet eller den andre organisasjonen
  • opplysninger som dreier seg om brukerens maskinvare, slik som merket av datamaskin eller mobil enhet
  • opplysninger som dreier seg om brukerens programvare, slik som produsentene av nettleseren eller operativsystemet
  • brukerens nåværende IP-adresse, IMEI-koden eller annen tilsvarende identifikasjonskode for enheten
  • opplysningene som leveres av brukeren angående enhetene som tilhører brukerens firma eller annen organisasjon
  • opplysninger vedrørende bruken og øktene for bruk av Solteqs produkter og tjenester
  • opplysninger vedrørende måten brukeren bruker de forskjellige funksjonene i Solteqs produkter og tjenester, slik som data om hyppighet, tidspunkt og varighet av bruken
  • brukernavn og passord for Solteqs produkter og tjenester i kryptert form
  • opplysninger vedrørende kontraktene som er signert av brukerens firma eller annen organisasjon
  • opplysninger vedrørende innmelding i postlister
  • tilbakemeldinger fra kunden eller respons på kundeundersøkelser gitt av brukeren så vel som konkurranseresultatene som kan knyttes til brukeren
  • for enkelte tjenester, opplysninger vedrørende brukerens geografiske tilholdssted og hjemby

  Lagringsperiode


  Personopplysninger lagres for formålet markedsføring og kommunikasjon så lenge de registrerte indikerer at de ønsker å motta innholdet som Solteq tilbyr. Hvis den registrerte avbryter abonnementet på innholdet, blir personopplysningene deres slettet med mindre Solteq har et rettslig grunnlag for å fortsette å lagre opplysningene.


  Personopplysninger vil bli lagret så lenge som den registrerte eller firmaet som den registrerte representerer har et kundeforhold med Solteq. Etter at kundeforholdet er slutt, vil personopplysninger oppbevares så lenge som det finnes et rettslig grunnlag for det som er spesifisert, for eksempel i regnskapsloven.


  Hvis en registrert avbryter innholdsabonnementet og de eller firmaet som representeres av dem ikke har et aktivt kundeforhold, blir deres opplysninger slettes innen rimelig tid med mindre Solteq har et rettslig grunnlag for å fortsatt oppbevare opplysningene.

  Datakilder


  Personopplysninger samles inn fra den registrerte selv gjennom Solteqs nettsted, per telefon eller gjennom en annen kommunikasjonskanal så vel som gjennom chattefunksjonen på Solteqs nettsted. Den registrerte gir også fra seg opplysninger i samband med levering av Solteqs produkter og tjenester og ved å bruke Solteqs produkter og tjenester.


  Personopplysninger kan samles inn fra Solteqs underleverandører eller leverandører som leverer produkter eller tjenester til den registrertes organisasjon. Personopplysninger samles også inn når brukeren logger inn eller verifiserer identiteten sin med tredjepartstjenester – slik som Twitter, LinkedIn eller Facebook – i henhold til betingelsene for disse tjenestene.

  Data kan overføres til følgende parter for å levere tjenester


  Solteqs underleverandør eller klient (slik som en IT-tjenesteleverandør, programvareleverandør eller leverandør) så vel som klientfirma, klientorganisasjon som representeres av den registrerte.

  Hvordan kan du påvirke hvordan personopplysningene dine behandles av Solteq?

  Du har bestandig rett til å bestemme hvordan dine personopplysninger skal behandles. Du kan utøve rettighetene dine ved å ta kontakt med oss ved bruk av kontaktopplysningene som er oppgitt på begynnelsen av denne personvernerklæringen.

  Tilbaketrekking av samtykke


  Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykket, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt, helt eller delvis, når som helst. Å trekke tilbake samtykket sitt vil ikke påvirke behandlingen av personopplysningene dine som fant sted før samtykket ble trukket tilbake.

  Retten til innsyn i egne personopplysninger


  Du har rett til å motta bekreftelse fra oss om vi behandler dine personopplysninger eller ikke samt å bli informert om hvordan vi behandler opplysningene dine, slik som formålet for behandlingene og kategoriene av personopplysninger som behandles. Du har også retten til å motta en kopi av personopplysningene om deg som vi behandler. Hvis du ber om mer enn én kopi vil vi kunne kreve en rimelig sum fra deg basert på administrative kostnader.

  Retten til å korrigere unøyaktige personopplysninger


  Du har retten til å få dine unøyaktige personopplysninger korrigert uten opphold, samt å få dine ikke komplette personopplysninger komplettert ved å oppgi tilleggsopplysningera.

  Retten til sletting, retten til begrensning av behandling og retten til å protestere


  Solteq vil slette dine personopplysninger hvis du ber om det, forutsatt at Solteq ikke må fortsette å oppbevare opplysningene basert på forpliktelsene mellom partene eller gjeldende lover eller forskrifter.


  I visse situasjoner som er spesifisert i personvernlovgivningen har du også rett til å kreve begrensning behandlingen av dine personopplysninger, rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger samt rett til å få opplysningene dine overført fra ett system til et annet.

  Retten til å klage til en tilsynsmyndighet


  Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet (uten at det påvirker andre administrative erstatningsprosedyrer eller rettslige muligheter). Denne typen klage rettes til en tilsynsmyndighet i EU/EØS medlemsstaten du vanligvis bor i, der du arbeider eller der gjeldende personvernlovgivning og -forskrifter har blitt brutt i henhold til klagen. Solteqs hovedkvarter ligger i Finland, der den ansvarlige tilsynsmyndigheten er Office of the Data Protection Ombudsman.

  Solteqs retningslinjer for informasjonskapsler på nettsider

  En cookie er en liten datafil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din. En cookie er ikke et program som kan inneholde skadelige programmer eller virus.