Skip to content

  30.10.2018

  Solteq Plc Delårsrapport Q3 2018

  Vår delårsrapport 1. januar 2018 - 30. september 2018 er utgitt.

  Inntektene utgjorde 41,9 millioner EUR i undersøkelsesperioden, en økning på 9,8 prosent sammenlignet med året før. Drivkraften for denne veksten var hovedsakelig oppkjøpene som ble implementert i 2017 og god etterspørsel etter digitale tjenester.

  Nesten en femtedel av konsernets inntekter stammer utenfor Finland, og kontinuerlige tjenester står for ca. en tredjedel av inntektene.


  Les mer (In english)

  Interim report, Investors