Skip to content

  01.02.2023 — læsetid 27 min

  Et praktikforløb fyldt med ansvar og udvikling

  Hvordan er det at være praktikant hos Solteq Utilities Consulting? Hvordan er arbejdskulturen og det sociale? Hvad kan man forvente af opgaver?  Hvordan ser ens arbejdsuge ud? Hvorfor valgte de at blive? Alt dette har det seneste praktikanthold svaret på herunder. 

   

  Kamilla-bw-1 (1)

   

  Kamilla Dahl Nielsen ​│ Juniorkonsulent

  Kamilla startede som praktikant i august 2022 og er fortsat som juniorkonsulent hos os, mens hun færdiggør sin kandidat i Finance & International Business.

  Hvorfor valgte du at blive praktikant hos Solteq Utilities Consulting?

  Først og fremmest valgte jeg at tage i praktik, da praktisk erfaring er med til at guide en i fremtidige jobmuligheder. I forbindelse med tidligere studiejobs fandt jeg ud af, at min interesser lå indenfor projektorienterede opgaver grundet variationen i arbejdsopgaverne. Jeg valgte derfor at lede efter en praktikplads med disse muligheder, og så dukkede Solteq op. Det var især konsulentdelen, som virkede vildt spændende for mig. 

  Hvad var det bedste ved at være praktikant hos os?

  Noget af det bedste ved at være praktikant hos Solteq er samarbejdet i teamet. Der er hermed ikke langt fra ide til handling. Hos Solteq Utilities Consulting føler man sig hurtigt som en del af teamet, da man fra start får tildelt ansvar, og ikke bare henter kaffe.  Der er utrolig mange forskellige opgaver, hvilket medfører en stejl læringskurve, og det var virkelig fedt, at man fik muligheden for at være med til at overlevere projekterne ude ved kunderne. Derudover så er det et ungt team, som har en god forståelse for, hvad vi praktikanter kan bidrage med. De er derfor også gode til at forholde sig til nye ting og forslag.

  Praktikforløbet er en læringsproces, hvor der er stor fokus på personlig udvikling. De løbende reviews og mentor samtaler er meget givende, da man løbende kan få god og konstruktiv feedback. De giver mange gode råd med på vejen, som gør, at man kan forbedre sig undervejs i forløbet. Det er med til at gavne kompetenceudviklingen, men også den personlige udvikling. Det er dog også rigtig rart at få bekræftet, at det man bidrager med lever op til afdelingens standard. Kollegaerne er gode sparringspartnere, både fagligt og personligt. Der har i forbindelse med praktikrapporten også været god hjælp at hente i form af god sparring og meget fleksibilitet, hvilket har kompenseret for de til tider lange dage med rapportskrivning efter arbejde. 

  - og hvad kunne have været bedre?

  Den er svær, da der ikke er meget negativt at sætte på det forløb vi har været igennem. Vi har været mange workshops igennem, hvor vi har fået en introduktion til, hvordan man arbejder med projekter og til PowerPoint, Excel, osv. Jeg kunne dog også godt have brugt en introduktion til tekniske ting i forsyningssektoren. Det er vigtigt at kunne forstå sektoren på et fagligt sprog - og ikke kun et økonomisk sprog. 

  Hvordan ser en typisk uge ud som praktikant?

  Ugen starter med et produktionsplanlægningsmøde hver mandag. Mandag består ofte af statusmøder eller opstart af nye projekter. Derefter består ugen mest af projektarbejde, møder og en masse beregninger. Fredagen er typisk dagen, hvor vi lukker ned for ting og vi følger op på ugen, der er gået, så vi kan begynde at planlægge lidt til den efterfølgende uge. Om fredagen er der også tit noget socialt, som f.eks. øl og shuffleboard. I praktikperioden havde vi 5 skrivedage, der kunne anvendes i perioder, hvor der var mindre travlt. Nogle uger har været mere presset af deadlines end andre, og det har i denne sammenhæng krævet arbejde på projekterne fremfor rapportskrivning. 

  Hvilke opgaver har du arbejdet med?

  Jeg har arbejdet med en række forskellige opgaver. Jeg har både været ind over CAPEX-analyser i forhold til selskabers effektive projekter og økonomisk regulering. Derudover har jeg arbejdet en del klimatilpasning i form af det kursus vi afholdte i Skanderborg, samt det arbejde vi har udarbejdet i QGIS og Excel i forhold til samfundsøkonomiske beregninger. Jeg har derudover arbejdet med projekter til indberettet data og med en business case i forhold til oprettelse af et energiselskab. Jeg har til sidst arbejdet med en række mindre opgaver, hvor jeg i samarbejde med kollegaer har udarbejdet forhåndsgodkendelser og andre mindre beregninger på business case. 

  Hvad har været den største udfordring? 

  I starten var det en udfordring at finde ud af, hvordan man skulle prioritere projekterne og ens tid. Derudover krævede nogle projekter også, at man under friere rammer skulle løse en business case med færre guidelines, hvilket godt kunne kræve mere erfaring i sektoren end vi havde på daværende tidspunkt. Jeg synes også, at en af de største udfordringer var at formulere sig præcist og konkret så det var forståeligt for modtageren. Man skulle træne sig selv i at skrive klare og korte sætninger og det kunne til tider være udfordrende at gå fra et fagsprog til et "normalt" sprog. Hvordan man formulerer sig og kommunikerer budskaber præcist har været en tillæring fra studiet, hvor man har været vant til at uddybe alt ens viden. 

  ... og den største gevinst eller erfaring du kan tage med videre?

  Den største gevinst må være de relationer man har skabt her og den erfaring jeg har fået i forhold til fremtidige jobønsker efter studiet. Jeg vil nemlig gerne gå konsulentvejen. Praktikpladsen har hermed givet mig en bekræftelse i, at jeg er på rette vej rent erfaringsmæssigt. Generelt, har jeg fået en masse praktiske erfaringer som jeg kan bruge fremadrettet. Mine kommunikative evner også blevet udviklet pga. de mange workshops og møder vi har haft med kunderne. Det er noget andet at snakke med folk på universitet end at skulle snakke med en professionel på arbejde, da det er en professionel relation. Det lærer man at håndtere. Derudover, har der i nogle af projekterne været meget frihed under ansvar. Det har også givet mig meget læring og erfaring. Det hele har ikke været serveret på et sølvfad. Man har selv skulle finde ud af tingene og lave research for at finde frem til en forståelse.

  Hvorfor vil du gerne blive hos os?

  Jeg vil gerne blive fordi, at det er en god arbejdsplads, hvor der er mulighed for personlig udvikling, både kompetencemæssigt, men også rollemæssigt. Derudover er der nogle gode kollegaer, et godt sammenhold og det er et kontor, hvor der er plads til alle. Der er både plads til at fejle og til at lære på baggrund af de fejl. Det er generelt rigtig spændende, specielt konsulentdelen af det. Jeg vil gerne fortsætte med at hjælpe virksomheder, og bidrage til løsning af problemer. Kombinationen af tekniske beregninger i Excel og udarbejdelse af præsentationer over resultaterne bidrager til en god variation i arbejdet. Det er vigtigt for mig, at der er et formål med det jeg laver og at man kan se en forandring. Det er en ting som jeg også vil komme til at lægge vægt på i fremtiden. 

   


   

   Nina-bw-315x315-1 (2)

   

  Nina Laustsen │   Juniorkonsulent

  Nina startede også som praktikant i august 2022.  Hun er fortsat som juniorkonsulent hos os, efter endt praktik, imens hun afslutter sin kandidat i International Business.

  Hvorfor valgte du at blive praktikant hos Solteq Utilities Consulting?

  Det gjorde jeg fordi, at jeg gerne ville prøve konsulentrollen og jeg ønskede at udfordre mig selv med en bred opgavepallette. Derudover var jobopslaget også meget tiltalende fordi, at der blev lagt vægt på den kultur der er på kontoret. Førhen har jeg haft to studiejobs, som udelukkende bestod af fjernarbejde. Jeg lagde derfor vægt på, at man kom ind og var en del af et kontorfællesskab. Den gode kultur gjorde altså, at Solteq Utilities Consulting var det rette sted for mig at være. Med kurset om Management 101 lægger Solteq også vægt på, at praktikanterne skulle udvikle sig under forløbet. Det faktum, at der var fokus på udvikling og ikke kun ad hoc opgaver, var kun et plus for mig. 

  Hvad var det bedste ved at være praktikant hos os?

  Det bedste har helt sikkert været selve kulturen på kontoret. Jeg har aldrig prøvet at arbejde et sted, hvor kulturen har været så god og, hvor der har været så god sparring med kollegaer, både socialt og fagligt. Der er et godt samarbejde på kontoret, hvor vi løfter afdelingen sammen uden, at der opstår nogen intern konkurrence. Yderligere er der lagt vægt på, at vi også skal have det sjovt udenfor arbejde gennem sociale aktiviteter, hvilket også kun styrker forholdet til kollegaerne. 

  - og hvad kunne have været bedre?

  I forsyningsbranchen har jeg oplevet, at der er nogle, som ikke er åbne for større forandringer. Det er nok for dem, at det fungerer. Opgaverne omhandler derfor meget drift hos selskaberne. Der er altså ikke mange opgaver, som strækker sig over en længere periode og som selskaberne kan ende med at få gavn af om 30 år. 

  Hvordan ser en typisk uge ud som praktikant?

  Om mandagen er der produktionsmøderne, som er utrolige informative og de giver et overblik over, hvad andre sidder med. Jeg sidder typisk på 4-5 interne- og kundeprojekter som jeg jonglerer med. Det er fedt, at man kan prioritere sin egen tid og, at der er fleksibilitet. Derudover er det virkelig godt at have forskellige opgaver, så det ikke bliver for ens. Det gør det muligt at tilrettelægge opgaverne efter, hvad man føler for at sidde med. En gang imellem er det også muligt at få et afbræk fra projekterne med kurset Management 101, hvilket er meget rart.

  Hvilke opgaver har du arbejdet med?

  Jeg har siddet med mange forskellige opgaver. Jeg har både siddet med indberettet data, OPEX, CAPEX og budgetter. Så har jeg også simuleret i R for at finde frem til muligheder for effektivisering. Til sidst har jeg siddet med kundestrategi, fjernvarmeanalyse, proces og projektmodel. 

  Hvad har været den største udfordring? 

  Til at starte med har det været svært at sætte sig in i forsyningsbranchen, da det var en meget uvant branche. Der er mange specifikke ting i branchen som man skal vide for at kunne lave opgaverne. Jeg havde ikke på forhånd forudsætningerne for at have denne viden, da jeg førhen ikke har givet det en tanke, hvordan de forskellige forsyningssektorer er skruet sammen. 

  ... og den største gevinst eller erfaring du kan tage med videre?

  Den største gevinst var at blive en del af det her kontorfællesskab. Jeg føler mig også meget mere klar til arbejdsmarkedet end jeg var for et halvt år siden. Man finder hurtigt ud af, hvordan en arbejdsdag fungerer. Jeg er derudover blevet specialist indenfor så mange områder, da man både kommer ind og berører økonomiske, teknologiske og strategiske områder, hvilket jeg synes er rigtig spændende. Jeg læser International Business, så det er rart at få noget ekstra økonomi med praktikken. Jeg har altså udvidet mit "videnspektrum" med en pallette af mange opgaver. 

  Hvorfor vil du gerne blive hos os?

  Jeg vil gerne blive fordi jeg er vild med konsulentrollen og jeg føler ikke, at man kan finde den her virksomhedskultur mange steder. Der er ikke en eneste på kontoret, som ikke er med i fællesskabet. Jeg synes også, at konsulentrollen er en spændende rolle og der er hele tiden indbringende og udfordrende opgaver. Det er også en interessant branche, som altid vil være der, for der vil altid være behov for forsyningsselskaberne. Jeg synes også, at det er spændende at se, hvordan man kan gøre en forskel hos kunden -  det er en af de fedeste aspekter som konsulent. 

   


   

  Lucille-bw-315x315-1

   

  Lucille Billardey Byrjalsen │  Juniorkonsulent - Kommunikation

  Lucille er fortsat som juniorkonsulent efter at have afsluttet sit praktikforløb, imens hun færdiggør sin kandidat i International Virksomhedskommunikation.

  Hvorfor valgte du at blive praktikant hos Solteq Utilities Consulting?

  Jeg valgte, at blive praktikant hos Solteq, da jeg synes at opgaverne virkede rigtig spændende. Det virkede også til at være en afdeling med en rigtig god kultur. Solteq Utilities Consulting gør meget for, at alle praktikanter føler sig tilpas på kontoret og de sørger for, at de får et lærerigt forløb ved, at arrangere forskellige kurser som f.eks. kurset om Management 101. Det var tydeligt at se, at der er stor tillid til praktikanternes evner og stor fokus på udvikling, hvilket var en af grundende til, at jeg valgte Solteq som praktikplads.

  Hvad var det bedste ved at være praktikant hos os?

  Jeg synes, at hele forløbet har været rigtig godt. Vi startede ud med at lave en grundig introduktionsuge, som virkelig fik sat os alle ind i virksomheden og afdelingen. Det er første gang, at jeg skulle arbejde i en konsulentvirksomhed og derfor var det rigtig rart, at der blev sat lidt tid af, til at fortælle os lidt mere om deres rolle i forsyningsbranchen. Jeg har virkelig nydt at møde ind på kontoret, på grund af det tætte sociale forhold blandt kollegaerne, men også på grund af de mange spændende opgaver. Man følte sig hurtigt tilpas på kontoret og jeg kunne mærke, at det også var en prioritet for de øvrige kollegaer. Vi blev alle hurtigt en del af holdet. 

  - og hvad kunne have været bedre?

  Hele forløbet har været virkelig godt fra start til slut, så det er svært at komme på noget. Det eneste jeg lige kan sætte en finger på er, at det har til tider været lidt udfordrende at have en praktikrapport, der skulle laves ved siden af arbejdsdagene. Det har derfor været vigtigt at bruge tid på praktikrapporten i de perioder, hvor der ikke var så mange arbejdsopgaver.

  Hvordan ser en typisk uge ud som kommunikationspraktikant?

  Hver uge starter vi med at have et møde om produktionsplanlægning. Under mødet bliver der planlagt den kommende uge og det antal timer, som går til hvert projekt. Det er også her, at nye projekter bliver præsenteret. Som kommunikationspraktikant er jeg ikke direkte forbundet til projekter, men det er dejligt at være med til mødet, så jeg kan vide, hvilke projekter, der kører nu. Derudover kan jeg på den måde også vide, hvilke konsulenter, der er på de enkelte projekter, hvilket giver mig et indblik i, hvem jeg skal snakke med, hvis der skulle være behov. Hver uge er dog ikke ens. Der er nogle uger, hvor jeg sidder og laver interviews eller research til en case og så er der andre uger, hvor jeg sidder og laver content til LinkedIn eller skriver artikler og blogs, som skal ind på hjemmesiden. 

  Hvilke opgaver har du arbejdet med?

  Jeg har haft ansvaret for mange forskellige opgaver i løbet af mit praktikforløb. Jeg har været med til at styrke Solteq Utilities Consultings employer branding via. LinkedIn, men også ved at lave content til hjemmesiden. Derudover har jeg været med til at styrke Solteqs branding ved at producere artikler, cases og andre relevante tekstproduktioner, som er blevet bygget op på baggrund af en række interviews med kunder og kollegaer. Jeg har også lavet grafiske elementer i Canva og jeg har lavet korrekturlæsning på PowerPoint præsentationer. Hele den bred vifte af opgaver og områder har været med til at styrke og udfordre min faglighed i løbet af det sidste halve år. 

  Hvad har været den største udfordring?

  En af de største udfordringer, som jeg har mødt i mit praktikforløb var prioriteringen af opgaver. Da jeg havde meget frihed til selv at finde på ideer og content, kunne der nogle gange være rigtig mange opgaver på en gang. Jeg skulle derfor lære at prioritere opgaverne, så jeg ikke sad med alle opgaver på samme tid. Derudover havde jeg ikke arbejdet med forsyningsbranchen før. Der var derfor også en række fagtermer og andre detaljer som jeg ikke kendte til, der gav mig en del udfordringer i starten.

  ... og den største gevinst eller erfaring du kan tage med videre?

  Jeg har haft et stort ansvar med at videreudvikle Solteq Utilities Consultings markedtingsindsatser for at styrke deres image og for at fremhæve kundeværdien. Jeg har altså kunne trække på min faglighed for at løse opgaverne. Den tiltro som Peter, Jens og de andre på kontoret har haft til mit arbejde, har også været med til at styrke min selvtillid professionelt. Jeg har fået utrolig meget ny viden i mit forløb. Det har jeg bl.a. fra kurset Management 101, hvor vi har lært om projektledelse og så har jeg arbejdet med nye systemer, som f.eks. Hubspot. De nye erfaringer og den nye viden som jeg har fået, vil altså være noget som jeg vil tage med mig videre. Til sidst har en af de største gevinster også været de relationer som jeg har fået på kontoret. Det har virkelig været fedt, at være med i så godt et fællesskab. 

  Hvorfor vil du gerne blive hos os?

  Jeg vil gerne blive, da jeg føler, at jeg fortsat kan bidrage med mange ting. Det ansvar som jeg har på arbejdet har udviklet mig meget fagligt i løbet af de sidste måneder og det vil jeg gerne fortsætte med. Derudover så nyder jeg at komme på arbejde. Kulturen på kontoret er helt speciel og man har virkelig fået et godt socialt sammenhold med de andre. 

   


   

  Kasper-bw-315x315-1

   

  Kasper Lauridsen │ Juniorkonsulent 

  ​Efter sit praktikforløb, er Kasper også fortsat hos os som juniorkonsulent, mens han færdiggør sin kandidat i Management Accounting and Control Systems.

  Hvorfor valgte du at blive praktikant hos Solteq Utilities Consulting?

  Jeg startede med at browse igennem en masse opslag og valgte nogle ud, som virkede interessante. Solteq Utilities Consultings opslag var ret fangende i forhold til det som jeg synes er interessant, bl.a. at der var brede arbejdsopgaver. Jeg ville tage i praktik for at finde ud af, hvad jeg ville arbejde med. Jeg havde ikke prøvet konsulentarbejde før og derfor synes jeg, at det kunne være spændende.

  Hvad var det bedste ved at være i praktik hos os?

  Det bedste var sammenholdet på kontoret og den struktur der er. Der er et meget fladt hierarki, som er rigtig rart. Det er det, som har overrasket mig mest positivt. Hele forløbet er gået over forventning. Noget af det bedste var også, at man får lov til at være med på projekter fra start til slut. Man får lov til at starte projektet og så overlevere det til kunden til sidst. Hele den her proces har været meget vigtig for mig. 

  - og hvad kunne have været bedre?

  Der kunne altid have været flere projekter, for der var perioder, hvor der var lidt stille. Dog er det selvfølgelig ikke noget man er herre over. Så der var tidspunkter, hvor der var travlt og andre, hvor der var knap så travlt. Jeg vil gerne helst have travlt. Det er rart at møde ind til mange opgaver. Man kan have en tendens til at føle, at det ikke er lige så vigtigt, hvis man f.eks. sidder med interne opgaver, som en erstatning for kundetimer. 

  Hvordan ser en typisk uge ud som praktikant?

  Ugen starter med mødet om produktionsplanlægning, hvor vi får præsenteret vores timer. Derefter starter jeg altid med at kigge i min kalender for at lave en timeopgørelse. Jeg plejer også at lave en lille note til mig selv med, hvilke opgaver jeg skal igennem. I starten var der mere fokus på, at vi var nye, men til sidst har man selv været herre over, hvad der skulle ske med projektet, om man havde data osv. Jeg ligger derfor altid en plan for, hvordan jeg skal arbejde i løbet af ugen. Resten af ugen går ellers bare med at arbejde med både kundeprojekter og interne projekter. 

  Hvilke opgaver har du arbejdet med?

  Jeg har siddet meget med økonomisk regulering og med den nye regulering. Det første som jeg sad og arbejdede med, da jeg startede som praktikant, var den nye regulering sammen med Mads. Han var rigtig god til at sætte mig ind i det og han gav mig nogle skabeloner som jeg kunne arbejde med. Det var meget tungt at skulle sætte sig ind i lovgivninger, men sådan er det altid når man skal lære noget nyt. Udover regulering har jeg siddet og arbejdet med CAPEX-analyser og små ad hoc opgaver. Jeg har også siddet med en række interne projekter, blandt andet med hotspot og vores droneprojekt. 

  Hvad har været den største udfordring? 

  Den største udfordring har helt sikkert været læringskurven til at starte med. Det er også vigtigt, at der kommer noget strukturering, så man husker, hvad man har lært. Den læringskurv er det, som gør det spændende og sjovt. Man bliver udfordret på flere punkter, hvilket også er grunden til, at man kommer i praktik. Man skal nemlig lære af at fejle. Dog synes jeg, at de forventninger som man normalt ville sidde med som fuldtidsansat blev lidt taget af ens skuldre. 

  ... og den største gevinst eller erfaring, du kan tage med videre?

  Den største gevinst for mig har været mit udbytte i forhold til personlig erfaring med det at være konsulent. Jeg synes, at det passer mig meget godt at sidde med en masse tal i Excel, men man kommer også ud og møder mange mennesker. Det er virkelig spændende. Det har også været godt at lave forskellige cases til workshops, for at træne min kreative formidling gennem eksempler og opgaver. 

  Hvorfor vil du gerne blive os?

  Jeg vil gerne blive hos Solteq Utilities Consulting, da hele konsulentrollen tilfalder mig godt. Jeg har fået en vis erfaring og det er gået hurtigt med at sætte sig ind i tingene. Jeg startede med ikke at vide noget om forsyningssektoren, men man kan gøre det meget interessant, når man selv giver det mening og værdi. 

  Utilities Consulting