Skip to content

  Asset Management

  Forsyningsselskaber råder over mange ressourcer og store mængder data. Effektiv asset management kan give et bedre overblik og dermed et bedre beslutningsgrundlag

  Vandbassin
  228987904.experience-manager.benefits-individual-1.graphic.402x402.png.img (2)

  Asset Management

  Øget fokus på effektivisering og sammenhængen mellem serviceniveau, risiko og økonomi i selskaberne betyder, at selskabets medarbejdere på tværs af drift, projekt og økonomi skal have en tæt dialog om, hvordan de bedst håndterer deres ressourcer, samt hvordan de styrer og prioriterer deres anlæg

  Bedre overblik

  Forsyningsselskaber har store mængder data til rådighed, der indsamles fra selskabers anlæg – pumper, renseanlæg, transformere, produktions- og distributionsanlæg. Data kan analyseres og anvendes til at skabe overblik, styring og bedre beslutningsgrundlag for forsyningsselskaber, når de skal planlægge drift, vedligehold og investeringer.


  Bedre styring

  Med et bedre overblik over anlæg, ressourcer og data har selskaber mulighed for at styre deres aktiver mere effektivt og målrette indsatser, hvor det giver mest mening og er mest effektivt.


  Bedre beslutninger

  Asset management kan være med til at skabe en fælles forståelse for hvilke ressourcer selskabet råder over og hvordan de bruges bedst. Selskaberne får dermed i højere grad et fælles grundlag at tage beslutninger ud fra. 

  Favrskov Forsyning logo

  Favrskov Forsyning

  Vi har tidligere hjulpet bl.a. Farskov Forsyning med implementering af asset management og dynamiske dataanalyser (vha. BI) med fokus på at skabe forandring og et fælles beslutningsgrundlag.


  Du kan læse mere om hvilke andre selskaber vi har hjulpet i forhold til økonomisk regulering og rammer under 'Cases'.

  Peter Hartwig

  Din ekspert

  Peter Hartwig

  Senior Manager, Utilities Consulting

  +45 21 96 21 44

  Jens Højberg

  Din ekspert

  Jens Højberg

  Manager, Solteq Utilities Consulting

  +45 21 96 21 45