Skip to content

  17.02.2022 — læsetid 24 min

  Meget mere end et praktikforløb...

  Hvordan er det at være praktikant hos Solteq Utilities Consulting? Hvordan er arbejdskulturen og det sociale? Hvad kan man forvente af opgaver?  Hvordan ser ens arbejdsuge ud? Hvorfor valgte de at blive? Alt dette har det seneste praktikanthold svaret på herunder. 

  Et forløb ud over det sædvanlige

  Da vores praktikforløb startede i august 2021, var det i konsulentvirksomheden Kouno med 12 medarbejdere.  1,5 måned senere, den 1. oktober 2021, blev Kouno opkøbt af Solteq, og blev dermed til Solteq Utilities Consulting - en afdeling i den danske gren af en finsk, børsnoteret virksomhed med 600 medarbejdere fordelt i Norden. 
   Det er en forholdsvis stor omvæltning for en virksomhed at blive opkøbt, og det giver naturligvis nogle andre erfaringer med i rygsækken, man ellers ikke oplever i et typisk praktikforløb.  De gode kollegaer, det givende og trygge arbejdsmiljø og det gode humør forblev heldigvis det samme gennem hele forløbet. 

  Solteq-Blog-DA-20220216-Andreas-Broberg-800x800

   

  Andreas Broberg ​│ Juniorkonsulent

  Andreas startede som praktikant i august 2021 og er fortsat som juniorkonsulent hos os, mens han færdiggør sin kandidat i Finance & International Business på Aarhus BSS.

  Hvad var det bedste ved at være praktikant hos os?

  Praktikopholdet ved Solteq Utilities Consulting har været en fantastisk oplevelse, både på den faglige og sociale front. Jeg blev virkelig positivt overrasket over, hvor meget indflydelse, jeg havde på projekterne som praktikant. Jeg fik virkelig lov til at udnytte de kompetencer, jeg har fra studiet og tidligere erhvervserfaring, samtidig med jeg havde muligheden for at sparre med og lære fra de mere erfarne konsulenter i huset. Der er ikke nogen intern konkurrence hernede, og man hjælper hindanden med at levere det bedste resultat. Det at være en del af projekter fra projektopstart til overlevering til kunden gav en utrolig stejl, men spændende læringkurve.

  - og hvad kunne have været bedre?

  Praktikopholdet har været fremragende fra start til slut, men man får også oplevet samtlige facetter af at være konsulent. I den sammenhæng finder man hurtigt ud af, hvor frustrerende det kan være at ville køre igennem på et projekt, men ikke kan fordi man venter på data fra kunden.

  Hvordan ser en typisk uge ud som praktikant?

  En typisk uge starter altid ud med produktionsplanlægning mandag morgen. Det sætter rammerne for, hvem der arbejder på hvilke projekter, og hvor meget af ens tid der skal fordeles på de enkelte kunder. Derefter er ugen meget præget af, hvilke(t) projekt(er) man er på, da opgaverne varierer meget alt efter, hvor langt man er i processen med de forskellige projekter. Typisk vil de fleste dage gå med at analysere data i Excel eller R. Derudover går der overraskende mange timer med at lave PowerPoint-slides til  de forskellige projekter.

  Hvilke opgaver har du arbejdet med?

   De projekter jeg oftest har siddet på, har handlet om at analysere selskabers investeringer før og efter de har fundet sted. En typisk opgave vil være at få en portefølje af kundens fuldførte investeringsprojekter og analysere hvor effektive disse projekter har været og i den forbindelse, hvordan fremtidige investeringer kan optimeres. Gennem sådanne opgaver, analyserer man en masse data, og laver modeller og redskaber til selskaberne, der kan bidrage til at selskaberne optimerer deres investeringer. Det fede er dog at jeg også har været med på andre projekter, både internt og eksternt, som har gjort at opgaverne i løbet af hele forløbet har været enormt varierede.

  Hvad har været den største udfordring? 

  Man skal være forberedt på en stejl læringskurve når man starter som praktikant. Der var helt klart en udfordring ved de første projekter, fordi man kommer ind uden nogen særlig viden om den specifikke sektor man rådgiver, så det kan være lidt af en mundfuld til at starte med. Dog er ens kollegaer utroligt gode til at lære fra sig, og man lærer hurtigt at trives i udfordringerne, fordi man  finder ud af at projektlederne ikke giver en en udfordring, medmindre de tror på at man kan løse den.

  ... og den største gevinst eller erfaring du kan tage med videre?

  Den største gevinst jeg tager med fra mit praktikophold, er den sejrsfølelse det giver at løse komplekse problemer for kunderne. Når man sidder på et projekt, hvor der ikke er en formel løsning fra start, og man skal strukturere problemet og dele det op i mindre bider, for til sidst at finde en løsning som kunden bliver glad for - det giver en vild læringsproces og erfaring som jeg helt klart kan bruge fremadrettet i min karriere.

  Hvorfor vil du gerne blive hos os?

  Efter mit praktikophold, valgte jeg at fortsætte af flere årsager. Ved at være en del af et mindre konsulentteam får man utroligt meget ansvar på projekterne på kort tid, hvilket har gjort, at jeg har udviklet mig både fagligt og personligt, og denne udvikling vil jeg gerne fortsætte. Jeg fortsætter især også fordi der bliver gjort utroligt meget på den sociale front. Om det er et cocktailkursus eller en omgang counterstrike efter arbejde, så bliver der lagt vægt på, at vi også skal have det sjovt med dem vi arbejder sammen med - også  udenfor kontoret.

   


   

  Solteq-Blog-DA-20220216-Anne-Gjerdingn-800x800

   

  Anne Gjerding Hynkemejer │ Marketing og Kommunikation

  Anne har en kandidat i International Business Communication fra Copenhagen Business School. Efter praktikforløbets afslutning er hun  fortsat som fultidsansat i Solteq Nordic's marketingsteam.

  Hvad var det bedste ved at være praktikant hos os?

  Hele forløbet har været over al forventning. Fra et enormt velstruktureret introforløb for alle praktikanter til de alsidige opgaver med masser af ansvar til et stærkt socialt sammenhold, har gjort at det simpelthen har været en ren fornøjelse at møde ind på kontoret hver eneste dag. Det var tydeligt at der virkelig var lagt vægt på og timer i at vi blev godt integreret fra starten af, hvilket gjorde at vi lynhurtigt følte os som en del af holdet. Det flade hierarki og de sociale arrangementer, betyder at det hurtigt bliver ligeså nemt at snakke med studentermedhjælperen som med chefen.

  - og hvad kunne have været bedre?

  Det er virkelig småting der kunne have været bedre, fordi forløbet har været så velstruktureret. Der har naturligvis været nogle administrative ting, som lige skulle på plads i forbindelse med transitionen fra Kouno til Solteq Utilities Consulting.
  Derudover er det en klar fordel, hvis man udnytter de lidt roligere perioder til at prioritere at skrive sin praktikrapport. Jeg var dårlig til at tage fri til at skrive den, fordi jeg hellere ville på arbejde. 

  Hvordan ser en typisk uge ud som kommunikationspraktikant?

  Ugen starter altid med produktionsplanlægning mandag morgen. Her bliver ugens projekter og timer gennemgået og planlagt, og selvom man som kommunikationspraktikant ikke så tit er direkte med på projekter, er det rart at være med på mødet, og vide hvem der er på hvilke projekter, hvad der bliver arbejdet med i løbet af ugen og hvor travlt de forskellige har. På den måde er man lidt forberedt hvis man bliver hevet ind i et projekt for at læse korrektur på en PowerPoint-præsentation, lave udkast til et salgsoplæg eller at opstille en spørgeramme til en kundehistorie. Derudover går ugen primært med at producere content til bl.a. LinkedIn og hjemmesiden, og på den måde holde den røde tråd i kommunikations-strategien som man har stor indflydelse på. I starten af forløbet var jeg også med i en spændende idéudviklingsproces indenfor klima. Alt dette var med til at gøre de forskellige uger meget alsidige og der var sjældent to uger der var ens.

  Hvilke opgaver har du arbejdet med?

  Mine opgaver har været virkelig forskellige og jeg synes min faglighed er blevet udfordret og styrket på en bred vifte af områder. Jeg har bl.a. arbejdet aktivt med at styrke Kouno's og Solteq Utilities Consulting's employer branding både gennem en struktureret contentplan til LinkedIn og en gentænkning af hjemmesiden, både på indhold og struktur. Mine opgaver har derudover inkluderet korrekturlæsning af præsentationer og salgsoplæg, videreudvikling af PowerPoint-skabeloner, grafisk design i Canva, udarbejdelse og udførelse af en kommunikationsstrategi og screening og omformulering af juridiske tekster.

  Derudover har jeg været med på et super spændende idéudviklingsprojekt sammen med bl.a. min medpraktikant, Simon. Projektets formål var at undersøge muligheden for at udvikle en form for ydelse der kunne hjælpe forsyningssektoren med at nå deres klimamål og den grønne omstilling. Det indebar en masse research om klimalove, kommunale klimaplaner, eksisterende initiativer og undersøgelser af hvor selskaberne er henne i deres arbejde med klima. Det var virkelig fedt at være med i processen fra et helt blankt canvas i starten til at ende med et par realistiske og konkrete idéer.  Alt i alt har mine opgaver været meget alsidige og der har været en god balance mellem klart definerede opgaver med en deadline og frihed til at jeg selv kunne bringe min kreativitet og ideer i spil. 

  Hvad har været den største udfordring?

  Jeg var den eneste med uddannelse indenfor kommunikation og marketing, så det ikke at have en sparringspartner indenfor ens felt kan nogle gange være en udfordring. Man kan selvfølgelig sparre med de andre om deres mening, men det gør også at man virkelig lærer at arbejde selvstændigt med sit fag og stole på at det man gør er godt nok og det rigtige at gøre. En anden udfordring har været at vurdere hvor mange timer noget tager. Da de andre konsulenter arbejder meget med at sætte fakturérbare timer på opgaver, har de nogle gange haft brug for at vide hvor mange timer jeg skal bruge til en given opgave, hvilket virkelig var svært at vurdere i starten, da jeg er typen, der går meget til og fra de forskellige opgaver, men der er heldigvis også plads til at man arbejder forskelligt. 

  ... og den største gevinst eller erfaring du kan tage med videre?

  Det ansvar og den tiltro jeg har fået til min faglighed og professionalisme. Jeg har haft en aktiv rolle og et aktivt ansvar for at forme Kouno's og nu Solteq Utility Consulting's fremtidige retning i fht. branding og kommunikation. Jeg har ikke bare siddet og styret LinkedIn og lagt et par opslag op hist og her. Der er blevet trukket på min faglighed og min erfaring, med en tiltro til at de inputs jeg kunne komme med var relevante og vigtige. Det har virkelig styrket min professionelle selvtillid. Derudover er jeg meget imponeret over den måde Peter, Jens og de andre har fået opbygget en enormt inkluderende kultur, hvor man hurtigt føler sig tryg og hvor der er plads til sjov og spas samtidig med at der er en enormt høj faglighed. Det er alt sammen erfaringer jeg kommer til at tage med mig videre.

  Hvorfor vil du gerne blive hos os?

  Jeg elsker stemningen, kollegaerne og miljøet på kontoret i Aarhus! Der er simpelthen altid god stemning og jeg er altid glad både når jeg møder om morgenen og når jeg går hjem om eftermiddagen, og hvis der er noget vi alle har brug for mere af i hverdagen efter to år med corona, så er det at smile og grine mere - også når vi er på arbejde. Det er helt klart en afgørende faktor for hvorfor jeg valgte at blive i Aarhus lidt længere, selvom jeg officielt er tilknyttet hovedkontoret i København.  hvor jeg har fået en unik mulighed for at være en del af og forme den nyopstartede marketingsafdeling i Solteq's nordiske afdeling.


   

  Simon Thomsen

  Simon Ingemann Thomsen │ Juniorkonsulent 

  ​Simon er, ligesom Andreas, fortsat hos os som juniorkonsulent, efter endt praktik, mens han færdiggør sin kandidat i Innovation Management and Business Development på Aarhus BSS.

  Hvad var det bedste ved at være i praktik hos os?

  Noget af det bedste ved praktikforløbet hos Solteq Utilities Consulting er, at man fra første dag føler sig som en ligeværdig del af teamet. Man bliver kastet ud i projekter fra første uge, men det er altid med følelsen af, at man ikke er helt på dybt vand, fordi man ved man har sin projektleder at støtte sig op af, hvilket også er betryggende. Derudover har det været utroligt spændende at være med til at løse rigtige problemer og udfordringer for rigtige selskaber og mennesker – lidt i modsætning til det, man er vant til på universitetet. Jeg føler virkelig, at jeg har gjort en forskel igennem mange af projekterne. Det var også en af grundene til at jeg søgte denne praktikstilling i første omgang sammen med jeg gerne ville prøve kræfter med konsulentbranchen. Det sociale aspekt i praktikforløbet har også været rigtig godt – både at vi er fire praktikanter, som starter samtidig og derfor kan sparre internt, men også at der bliver gjort noget ud af det sociale liv i teamet – både på kontoret og i fritiden. Vi har bl.a. haft Counter Strike og pizzaaftener på kontoret, været på strategiseminar i et sommerhus, men også mere spontane sociale initiativer. Der er en virkelig flad struktur i teamet, og det sætter jeg stor pris på.

  - og hvad kunne have været bedre?

  Der er nok i virkeligheden få ting, som kunne have været bedre ved praktikforløbet. I perioder har der dog været lidt stille i fht. kundetimer, hvilket er naturligt i en branche som denne – det har dog betydet, at vi i stille perioder selv har skulle finde på noget produktivt at lave eller researche, hvor der i andre perioder har været så travlt, at man skulle holde tungen lige i munden for at prioritere alle projekterne knivskarpt. Det betyder også at det kan være ret presset at have en praktikrapport, som skal laves sideløbende. Det kræver en hel del prioritering, og jeg vil nok anbefale kommende praktikanter at benytte sig at de skrivedage, som man har til rådighed og at lægge dem ind i kalenderen i god tid.

  Hvordan ser en typisk uge ud som praktikant?

  Ugerne kan faktisk være meget forskellige, da det afhænger af projektet, som man arbejder på i den pågældende uge. Nogle projekter er meget omfattende og kan tage alt ens tid en uge, hvor andre uger består af mange mindre opgaver og projekter, så man kan veksle lidt imellem dem. En typisk uge kan bestå af opstart af et nyt projekt, hvor man bliver onboardet af projektlederen i projektets formål, leverancer, forventninger m.m.. Ugen består så typisk af meget udførende arbejde, som kan være analyser i Excel, udarbejdelse af præsentationer i PowerPoint eller andet. Nogle uger er man med på et kundemøde, f.eks. et statusmøde i løbet af projektet, hvor man gennemgår foreløbige resultater, afklaringer eller andet. Det kan også være et overleveringsmøde, hvor man afslutter projektet med kunden. For mit tilfælde har det været sådan, at projektlederen var ansvarlig for mødet og gennemgik slides m.m. hvor jeg var med som støtte og tog noter. Det synes jeg var fint, og jeg har lært rigtig meget af at se, hvordan de forskellige projektledere håndterer de eksterne møder. Andre uger kan været lidt mere stille og rolige, fordi man eksempelvis venter på data, og her går tiden ofte med generel research, f.eks. indenfor den økonomiske regulering, klimaindsatser- og krav, og andre branche specifikke områder.

  Hvilke opgaver har du arbejdet med?

  Jeg har arbejdet med mange forskellige opgaver i løbet af praktiktiden. Min akademiske baggrund er innovation og forretningsudvikling, og jeg har både kunne udnytte nogle af mine kompetencer fra studiet under praktikforløbet, men har samtidig også prøvet kræfter med andre typer af opgaver, hvor jeg i nogle tilfælde kom lidt på dybt vand. De fleste af opgaverne har dog haft elementer af innovation og/eller forretningsudvikling. Generelt har jeg lært utroligt meget af det og det har gjort, at jeg nu har et endnu bredere sæt af kompetencer. Nogle af de opgaver, som har været mere relevant for min studieretning, er bl.a. et internt idéudviklingsforløb af en ny ydelse, som forhåbentligt bliver udrullet i den nærmeste fremtid.

  Derudover har jeg assisteret med at udvikle strategi og måleværktøjer (KPI’er, milepæle m.m.) for FORS, som er et multiforsyningsselskab i hhv. Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Andre opgaver inkluderer en simulering af økonomiske konsekvenser ved en strukturomlægning af renseanlæg for Vesthimmerland Forsyning, en analyse af uvedkommende vand for Vejen Forsyning, en screening af administrationsomkostninger for Vestforsyning, og en business case vedrørende hvorvidt det var en god forretning at tilbyde afregningshåndtering for flere af kommunens forsyningsselskaber også for Vesthimmerland Forsyning.

  Ellers har der været mange mindre opgaver, hvor jeg har hjulpet til på diverse projekter, hvor der har været brug for det. Eksempelvis har der løbende været flere opgaver vedrørende den økonomiske regulering.

  Hvad har været den største udfordring? 

  En af de største udfordringer for mig har været, at jeg næsten udelukkende har været på nye former for projekter, så der har været en stejl læringskurve hver gang, jeg skulle på et nyt projekt. Det har samtidig været rigtig spændende, da formålet med praktikforløbet jo er at lære en masse, men det har været en udfordring at skulle sætte sig ind i noget nyt hver gang. Det har også været en udfordring, at der nogle gange er ventetider på data, så man bliver bremset i at komme videre med et projekt. Det gør at travlheden kan svinge, da der nogle gange kommer data for flere forskellige projekter på en gang, som så alle skal køre sideløbende. Derudover er forsyningsbranchen en meget unik branche, så der var også her en stejl læringskurve, da der er rigtig mange begreber, ord, m.m. som bare kræver noget tid at sætte sig ind i og forstå.

  ... og den største gevinst eller erfaring, du kan tage med videre?

  Udover det allerede nævnte ved praktikforløbet, så vil jeg sige, at en af de største gevinster er den praktiske erfaring. Både i den forstand at man bruger, hvad man har lært på universitetet i en real-life situation, men også at man får et indblik i, hvordan det er at være en del af en konsulentvirksomhed. De fleste har nok haft deltids- og studiejobs, men det er noget andet at arbejde fuldtid i en stilling som denne, og det har givet rigtig meget både professionelt men også personligt. Elementer som prioritering af tid, samarbejde med kollegaer, færdigheder i Excel og PowerPoint m.m. er bare nogle af de erfaringer, som jeg i høj grad vil tage med videre.

  Hvorfor vil du gerne blive os?

  Fordi jeg stadig lærer noget nyt næsten hver gang, jeg er på arbejde. Jeg kan mærke, at jeg stadig udvikler mig personligt og professionelt af at være her. Derudover kan jeg godt lide fleksibiliteten, og at man i høj grad selv kan præge hvilke slags projekter, man arbejder på. Det er virkelig spændende at få lov til at sætte et lille præg på en branche som forsyningssektoren. Og så er det også  et behageligt sted at arbejde rent socialt, og det betyder meget for mig. Afslutningsvis kan jeg godt se mig selv i denne stilling fremadrettet efter endt studie, så det giver bare god mening at fortsætte som studentermedhjælper et par gange om ugen sideløbende med specialeskrivning.

  Utilities Consulting