Skip to content

  07.03.2023 — læsetid 6 min

  Den rette estimering af ledningsnettets tilstand er afgørende for spildevandsselskabernes reinvesteringsbudgetter

  Spildevandsselskaberne har et behov for at kende tilstanden på deres ledningsnet for bedre at planlægge deres fremtidige investeringer. Tilstanden estimeres som regel udfra alder eller TV-inspektioner. Det er dog ikke alle, der har TV og disse selskaber har derfor brug for en ny model, som kan estimere deres ledningsnets tilstand. 

  En kvalificeret alder på ledningsnettet  - uden brug af TV
  Mange af spildevandsselskaberne laver reinvesteringer ud fra ledningernes alder. Ledningernes forventede levetid er 75 år, men mange selskaber kasserer ledningerne efter blot 45 år. Nogle bruger TV for at estimere tilstanden på deres ledningsnet, men selskaberne behøver ikke at være afhængige af TV-inspektioner. Vi har i Solteq Utilities Consulting udviklet hotspot-analysen, som er en model, der kan hjælpe selskaberne med at estimere tilstanden for ledningerne, og med at opstille henfaldskurver for ledningsnettet. Den kan altså forudsige tilstanden på ledningerne uden TV.

  "Vi har behov for at fremtidsestimere investeringsbehovet for vores samlede ledningsnet. Det har Solteq hjulpet os med. Dels har de set på relevante TV-inspektioner, men den store gevinst var for de ledninger, hvor vi ikke havde kørt TV, hvor deres databaserede tilgang hjalp os med at få et overblik over hele ledningsnettets tilstand." 

  Kasper Juel-Berg - Projektansvarlig i Teknisk afdeling hos Bornholm Energi & Forsyning

  En fleksibel og præcis model
  Hotspot-analysen er skræddersyet til de enkelte spildevandsselskaber, så de kan arbejde med egne priser og egne reguleringer om materialevalg og løsning. Den giver et mere præcist billede af, hvordan tilstanden på deres ledninger er, hvor mange år der går, indtil ledningen må kasseres og, hvornår der derfor skal investeres. Det gælder også for ledninger uden TV.

  Vi har hjulpet omkring ti selskaber med at kvalificere tilstand og investeringer. Senest har vi hjulpet Bornholm Energi & Forsyning med at få klarhed over deres investeringsbehov i lyset af ledningers tilstand og tekniske levetider. Sammen med Bornholm Energi & Forsyning har vi fastlagt løsninger, forudsætninger og priser inden opgørelsen af investeringsbehovet, hvorpå selskabet selv har integreret resultaterne - tilstand, levetider og investeringer - i deres ledningsdatabase i form af en række kortlag. På den måde kan selskabet få overblik over tilstand, levetid og økonomi vedrørende den enkelte ledning. 

  Tidligere har vi også samarbejdet med AquaDjurs om kvalificeringen af en prognose for reinvesteringer. AquaDjurs bruger resultaterne i det daglige og kan se, at de opgjorte tilstande og længere levetider stemmer overens med det, TV viser. 

  "Vores investeringsportefølje er bygget op efter modellen som vi fik implementeret med Solteq. Derudover, har vi fået en strategisk reinvestering med modellen som fundament. Modellen har altså givet os en tryghed i at vide, hvordan tilstanden er på vores ledningsnet og den har givet os et indblik i, hvornår reinvesteringspuklen stiger."

  Brian Pedersen - Driftleder hos AquaDjurs

   

  Faktaboks - Hvad er hotspot?

  Hotspot analysen har til formål at hjælpe spildevandsselskaberne med dels at estimere tilstand for ledninger og dels at opstille henfaldskurver for selskabets ledningsnet. På den baggrund kan reinvesteringer for fremtiden opgøres ud fra fx forskellige løsninger, priser og håndtering af risikofyldte områder. 

  Ved hjælp af machine-learning på ledningsdata fra flere selskaber estimeres tilstand ud fra bl.a. alder, materialetyper, dimensionsstørrelse og ledningslængde, dvs. data der er tilgængelig for alle selskaber. Det betyder, at selskaberne får et mere nuanceret estimat af tilstand og investeringer. Analyserne har vist, at selskaberne for hver krone - hvis de investerer ud fra alder - bruger 50 øre rigtigt, mens 25 øre overinvesteres, og andre 25 øre underinvesteres. 

  Baseret på ledningers karakteristika, beregner den statistiske model henfaldskurver for den enkelte ledning. Henfaldskurverne giver et overblik over, hvornår en ledning er henfaldet og skal reinvesteres. Sammen med erfaringsbaserede priser, er henfaldskurverne med til at kvalificere de tekniske levetider og investeringspresset set over årene.

  Analysen er et styringsværktøj som selskaberne kan bruge, når budgetter for kommende år skal udarbejdes. Ved aktivt at arbejde med Hotspot resultaterne kan selskaberne forhindre under- eller overinvesteringer. På den måde kan de sikre, at der er plads i budget til at foretage de nødvendige reinvesteringer i perioder, hvor en større del af ledningsnettet står til henfald. 

   

  Kortlægning af tilstanden 
  Nedenstående billede viser kortlægning af tilstand for delledninger i GIS. Selskaberne kan med fordel anvende resultaterne fra  Hotspot analysen i GIS. Visuel inspektion af ledninger kan være med til at danne overblik over, hvilke områder, der anses kritiske ved nedbrud, og dermed bør opprioriteres i forhold til at foretage reinvesteringer i nye ledninger.

  Kortlag

   

  Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe dig med at få den rette estimering af dit ledningsnet og dermed opnå de rette reinvesteringer?

  Så er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter her.

   

  Utilities Consulting