Danmark

  Solteq Oyj

  Privatlivspolitik

  Privatlivspolitikken fremført i dette dokument er blevet godkendt d. 24. maj 2018 og træder i kraft d. 25. maj 2018.


  Hos Solteq går vi meget op i at beskytte privatlivet for vores kunder og folk, der besøger vores website. Det er derfor, vi altid gør vores bedste for at beskytte dine persondata. Vi behandler dine persondata, som det er påkrævet ved lov, og vi indsamler kun de data, der er nødvendige for det aktuelle formål.


  Alle data forbundet med en identificeret eller identificérbar fysisk person betragtes som persondata. Ved at læse vores privatlivspolitik finder du ud af, hvordan vi behandler dine persondata, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan påvirke måden, hvorpå Solteq behandler dine persondata.

  Generelle oplysninger om persondata

  Hvem er ansvarlig for dine persondata?

  Solteq Oyj (virksomheds-ID 0490484-0) og dets gruppe af virksomheder (samlet kaldet "Solteq") er dataansvarlige for behandlingen af persondata, som det er specificeret i denne filbeskrivelse. Persondataene kan blive behandlet af forskellige afdelinger af Solteq inden for EU/EØS. Hvis vi udliciterer behandlingen af dine persondata til en tredjepart eller til et sted uden for EU/EØS, vil vi altid sikre os, at der foreligger et retsgrundlag samt tilstrækkelig datasikkerhed.

  En databeskyttelsesrådgiver har ansvaret for sager angående databeskyttelse hos Solteq. Du kan kontakte Solteq per e-mail omkring sager, der vedrører databeskyttelse, på: DPO@solteq.com eller per telefon på +358 (0)20 14444.

  Hvordan beskyttes dine persondata?

  Effektiv datasikkerhed er meget vigtigt for os. Hvor end det er muligt, bliver persondata krypteret i datakommunikation og de systemer, vi anvender, ved at benytte de krypteringsmetoder, som vi finder effektive.

  Persondata gøres fysisk sikre ved at benytte sikre lokaler til enheder såvel som adgangskontrol. Persondata kan kun tilgås af medarbejdere, som har behov for at tilgå dataene i forbindelse med at udføre deres opgaver. Medarbejderne, som behandler persondata, er underlagt tavshedspligt.

  Vi giver flere oplysninger omkring Solteqs behandling af dine persondata senere hen i teksten.

  Hvordan og på hvilket grundlag bliver dine data behandlet?

  Formålet med behandling: markedsføring, kommunikation og kundeservice.

  • Kundeservice og forvaltning af kundeforhold
  • For at muliggøre leveringen af Solteqs produkter og servicer samt deres funktion
  • For at muliggøre levering gennem samarbejdet mellem Solteqs gruppe af virksomheder, underleverandører og partnere
  • Levering af nyhedsbreve
  • Levering af investorkommunikation
  • Kommunikation angående Solteqs og deres partneres arrangementer, produkter og service samt deres markedsføring og direkte markedsføring
  • Tilpasning af websiteoplevelsen eller anden kommunikation
  • Videreudvikling af Solteqs produkter, servicer og drift
  • Svar på kontaktanmodninger
  • Overholdelse af lovbestemte forpligtelser

  Grundlaget for behandling

  For at udføre en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltningerne, der er nødvendige for at lave kontrakten

  Hvis du har bestilt et bestemt produkt fra Solteq, eller hvis vi har indgået en aftale med det formål at lave en kontrakt, er vi nødt til at behandle dine persondata for at være i stand til at overholde vores kontraktmæssige forpligtelser eller lave den påtænkte kontrakt.

  Lovbestemte forpligtelser

  Forvaltningen af retten til at træde tilbage fra kontrakten er eksempelvis nødvendig for at overholde de lovbestemte forpligtelser, der stammer fra forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Solteq gemmer også visse modtagelsesdata om kundeforhold i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

  Samtykke

  Solteq behandler persondataene givet af dig baseret på dit samtykke, når de eksempelvis sender dig direkte markedsføring fra partnere. Du har altid ret til og mulighed for at trække dit samtykke tilbage. 

  Berettigede interesser

  Når formålet med behandling af dine data er at betale en af Solteqs partnere, kan grundlaget for behandlingen eksempelvis være i Solteqs berettigede interesse. Når grundlaget er i vores berettigede interesse, vil vi altid vurdere behandlingens formål i henhold til dine interesser og grundlæggende rettigheder.

  Persondataene, der bliver behandlet

  • brugerens navn og kontaktoplysninger
  • brugerens virksomhed eller anden organisation, stilling samt virksomhedens eller den anden organisations kontaktoplysninger
  • data vedrørende brugerens hardware såsom mærket af computeren eller den mobile enhed
  • data vedrørende brugerens software såsom producenten af internetbrowseren eller operativsystemet
  • brugerens nuværende IP-adresse, IMEI-koden eller anden tilsvarende identifikationskode for enheden
  • dataene, der leveres af brugeren angående de enheder, som tilhører brugerens virksomhed eller anden organisation
  • data angående brugen og sessionerne af brug af Solteqs produkter og servicer
  • data angående måden, brugeren anvender de forskellige funktioner af Solteqs produkter og servicer, eksempelvis data om brugens frekvens, timing og varighed
  • brugerens brugernavn og adgangskode til Solteqs produkter og servicer i krypteret form
  • data angående kontrakten, der er underskrevet af brugerens virksomhed eller anden organisation
  • data angående abonnement på mailingliste
  • kundefeedback eller svar på kundeundersøgelser givet af brugeren såvel som konkurrenceresultater relateret til brugeren
  • data angående brugerens geografiske placering og hjemby (gælder kun visse servicer)

  Opbevaringsperiode

  Persondata opbevares til markedsførings- og kommunikationsformål, så længe den registrerede person indikerer, at de ønsker at modtage indholdet tilbudt af Solteq. Hvis den registrerede person annullerer sit abonnement, vil deres persondata blive slettet, medmindre Solteq har et retsgrundlag for at fortsætte opbevaringen af dataene.

  Persondata opbevares, så længe den registrerede eller dennes virksomhed har et kundeforhold med Solteq. Efter kundeforholdet er endt, opbevares persondataene, så længe der foreligger et retsgrundlag, som eksempelvis kunne være specificeret i regnskabsreglerne.

  Hvis den registrerede person annullerer sit abonnement, og de eller deres virksomhed ikke har et aktivt kundeforhold, vil deres persondata blive slettet inden for rimelig tid, medmindre Solteq har et retsgrundlag for at fortsætte opbevaringen af dataene.

  Datakilder

  Persondata indsamles fra den registrerede person gennem Solteqs website, per telefon eller gennem en anden kommunikationskanal såvel som gennem chatfunktionen på Solteqs website. Den registrerede person giver også data i forbindelse med leveringen af Solteqs produkter og servicer og anvendelsen af disse.

  Persondata kan blive indsamlet fra Solteqs underleverandører eller leverandører, som leverer produkter eller servicer til den registrerede persons organisation. Persondata indsamles også, når brugeren logger på eller bekræfter sin identitet ved hjælp af tredjepartsservicer såsom Twitter, LinkedIn eller Facebook i overensstemmelse med disse servicers vilkår.

  Data kan overføres til følgende parter for at levere servicer

  Solteqs underleverandør eller kunde (såsom en IT-serviceudbyder, software udbyder eller softwareleverandør) såvel som en erhvervskunde, klientorganisation eller potentiel kunde, som den registrerede person repræsenterer.

  Hvordan kan du påvirke måden, dine persondata behandles af Solteq?


  Du kan altid vælge, hvordan dine persondata bliver behandlet. Du kan udøve din ret ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne opgivet i starten af denne privatlivspolitik.

   

  Tilbagetrækning af samtykke

  Hvis vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til delvist eller helt at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke behandlingen af dine persondata, som fandt sted forud for tilbagetrækning.

  Retten til at tilgå persondata

  Du har ret til at modtage bekræftelse fra os omkring, hvorvidt vi behandler dine data, såvel som at blive oplyst omkring, hvordan vi behandler dine data, hvad formålet med behandlingen er og de kategorier af data, som bliver behandlet. Du har også ret til at modtage en kopi af de persondata, der vedrører dig, som vi har behandlet. Hvis du anmoder om mere end én kopi, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative udgifter.

  Retten til at rette ukorrekte persondata

  Du har ret til at få dine ukorrekte persondata rettet uden ventetid såvel som ret til at få dine ufuldstændige persondata gjort fuldstændige ved at levere yderligere oplysninger.

  Retten til at slette, retten til at begrænse behandling og retten til at gøre indsigelse

  Solteq vil slette dine persondata, hvis du anmoder om det, forudsat at Solteq ikke er påkrævet at blive ved med at opbevare persondataene på baggrund af forpligtelser mellem parter eller gældende lovgivning eller regulativer.

  I visse situationer specificeret af den gældende databeskyttelseslovgivning kan du også have ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata, ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata såvel som ret til at få dine data overført fra et system til et andet.

  Retten til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed

  Du har ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed (uden at det påvirker andre administrative tvistbilæggelsesprocedurer eller appeller). Denne type klage indgives til en tilsynsmyndighed i den EU-/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvor du arbejder, eller hvis gældende databeskyttelseslove og -regulativer er blevet krænket ifølge klagen. Solteqs hovedkontor ligger i Finland, hvor den kompetente tilsynsmyndighed er Dataombudsmandens kontor (Tietosuojavaltuutetun toimisto).

  Solteqs cookie-politik for websitet

  Hvad er en cookie?

  En cookie er en lille tekstfil, som en browser lagrer på en brugers enhed. Vi bruger:

  • (midlertidige) sessionscookies, der slettes, når brugeren lukker browseren ned
  • vedvarende cookies, der gemmes på den enhed, du bruger. 

  Du kan få mere at vide om cookies og brugen af online servicer på hjemmesiden for den finske teletilsynsmyndighed.

  Strengt nødvendige cookies såvel som analysecookies

  Cookies gør det muligt for os at udvikle indholdet på vores website, så vi bedre kan tjene vores brugere. Cookies hjælper os også med at forbedre brugernes oplevelse af vores website ved at indsamle analytiske data om vores besøgende. Strengt nødvendige cookies gemmes eksempelvis af Hubspot, som er back-end-systemet for vores website. Analytiske data indsamles af servicer som Google Analytics

  Vi bruger servicen Hotjar til at producere såkaldte heatmaps og anonyme sessionsoptegnelser for websitet. Vi bruger disse oplysninger til at ændre indholdet på websitet for at levere en bedre brugeroplevelse.

  Generelle oplysninger om reklamecookies

  Vores website gemmer også cookies til markedsføringsformål, så vi kan tilbyde vores besøgende mere personligt rettede reklamer. De fleste browsere accepterer automatisk disse cookies, men hvis en bruger har lyst, kan denne ændre sine browserindstillinger og slå cookies fra. Hvis cookies er slået fra, kan du muligvis ikke gøre brug af visse funktioner på websitet.

  Besøgende på websitet kan rydde alle cookies fra deres browser og derved nulstille det målrettede indhold, der er baseret på tidligere adfærdsdata. Når du besøger vores website efter at have ryddet dine cookies, kan du afslå alle cookies ved at vælge muligheden i det cookiebanner, som dukker frem på skærmen.

  Reklamecookies hjælper Solteq med at vælge det mest relevante reklameindhold for besøgende. De kan også forhindre, at de samme reklamer bliver vist gentagende gange.

  Visse tredjepartsleverandører såsom Google kan bruge cookies eller sporende pixels, således at besøgende ser specifikke reklamer, når de besøger forskellige websites. Dataene, der indsamles gennem cookies eller sporende pixels, afslører ikke den besøgendes navn, kontaktoplysninger eller andre persondata til Solteq eller dennes partnere.

  Tredjepartsannoncører kan også benytte sig af teknologi, der måler reklamernes effektivitet. De kan benytte sig af en sporende pixel (en gennemsigtig GIF-fil på størrelse med én pixel), som er placeret på websitet for at indsamle anonyme data til dette formål. Anonyme data om websitebesøg hjælper annoncører med at planlægge tilpassede reklamer for de besøgende. Drifterne, der udføres online ved hjælp af indsamlede data, kan ikke kædes sammen med en specifik person.

  Reklamecookies og sporende pixels på solteq.com

  Facebook – den sporende pixel bruges til at målrette markedsføring på Facebook baseret på browsinghistorik hos solteq.com. 

  Google AdWords – vi bruger AdWords til at annoncere på Google-søgninger. De sporende pixels på vores website hjælper os med at oprette anonyme målgrupper såvel som at måle annonceringens effektivitet.

  Google DoubleClick – servicen Display-annoncering gør det muligt at vise målrettede bannerreklamer i forskellige reklamenetværk. 

  LinkedIn – de indsamlede data bruges til levere relevant indhold på LinkedIn. 


  AppNexus/Match2One – servicen Display-annoncering gør det muligt at vise målrettede bannerreklamer i forskellige reklamenetværk.