Skip to content

  16.05.2023 — læsetid 8 min

  Intelligente inspektioner af ledningsnettet med en drone

  Det er ikke altid nemt for selskaberne at tilgå ledningssystemerne, specielt i byområderne. Billederne bliver svære at tage og det vil kræve mere tid og penge at få dem i god kvalitet. Med droneteknologi er det blevet nemmere at overvåge ledningsnettet. Dronen indsamler nemt data for selskaberne, da den lettere kan tilgå ledningsnettet, uanset rørtype. Der kan genereres 3D-modeller af ledningsnettet og rør kan overvåges imens de er i drift. Dronen er en god hjælp, når ledningernes tilstand skal vurderes.

  image-png-Feb-27-2023-10-26-27-4992-AM

  Udfordringer hos forsyningsselskaberne
  Forsyningsselskaberne bliver mødt af krav om effektivisering. Det er derfor nødvendigt for dem at følge anlæggene tæt. Renoveringen af ledningsnettet er vigtigt for selskabernes økonomi, da korrekte investeringsbeslutninger bl.a. kan være med til at spare selskaberne penge. Nye ledningsnet er dyre, og vedligeholdelser samt renoveringer kan være udfordrende. 

  Det tager som regel tid at indsamle data om anlæggene når de skal overvåges.  Med dronen får selskaberne nem og hurtig adgang til data af god kvalitet om anlæggene i drift samt detaljerede data, der kan være med til at understøtte 3D-modellering. 

   

  En digitaliseret analyse af ledningsnettets tilstand
  Droner kan gøre det nemt for forsyningsselskaberne at indsamle data, så de kan følge tilstanden på deres anlæg. De billeder og videoer som dronen tager, bliver analyseret via machine learning for at kunne identificere skader og tegn på slitage. Det drejer sig altså om en automatiseret analyse.

  Analysen vil hermed give et godt grundlag for reinvesteringerne, da den indikerer ledningernes tilstand og restlevetid. Den vil derudover fremhæve, hvis skader udvikler sig yderligere eller, hvis der vises tegn på snarligt nedbrud. Selskaberne får derfor mere viden om tilstande og risikomønstre til forebyggelse af fejl på deres ledningsnet. De indsamlede data med stor detaljering giver også mulighed for 3D visualisering af ledningsanlæg og bygværker. 

  Brug af drone har derfor flere fordele. For det første letter den indsamling af kvalitetsdata. Det gør det nemmere at inspicere ledningsanlæg løbende, så ledningsrenovering kan udskydes længere. For det andet er drone-inspektioner en billigere løsning til TV-inspektioner, da data bliver indsamlet på kortere tid. For det tredje øger brugen af drone selskabernes digitaliseringsgrad, takket være brugen af machine learning. 

   

  Hvordan kan man bruge dronen? (Eksempel i ledningsnet)

  1. Området, hvor standen af ledningsnettet skal inspiceres, udvælges.
  2. Strækningen med det udvalgte ledningsnet gøres klar med nedsætnings- og optagspunkter.
  3. Dronen gøres klar og føres ned i ledningsnettet gennem f.eks. en brønd. 
  4. Dronen flyver en stækning på ca. 400 meter, inden den tages op og batteriet skiftes. 
  5. Denne proces bliver gentaget, imens dronen kortlægger live i 3D og hermed rapporterer hændelser.


  Hvor kan dronen f.eks. bruges?

  • Ledninger 
  • Vandværk 
  • Tanke 
  • Overløbsbygværker
  • Tunneller (alle typer)
  • Spildevandsbassiner

   

  Eksempel  1
  Vi har i dette eksempel lavet en droneflyvning ude ved en kunde. Her har vi lavet en 3D-model af deres vandværk, baseret på det data vi har indsamlet med dronen. Herunder, kan I se nogle af de videoer, som er blevet brugt til at opbygge 3D-modellen, der kan ses længere ned på siden.  

  Videoer af vandværk til opbygning af 3D-model

  1. Vandværkets krybekælder 

   

   

  Her kan I se, hvordan dronen bevæger sig rundt i smalle områder såsom en krybekælder. Dronen bliver her udsat for støv, dog bliver billederne ikke påvirket af dette.
   

   

  2. Vandværkets risletrappe


  På denne video bevæger dronen sig rundt ved risletrappen på vandværket. Her kan I se, hvor tæt dronen kan komme på vand uden at blive påvirket af det. Billederne som I ser i videoen, bliver heller ikke påvirket af vandet, der sprøjter op.  Samtidig kan dronen endda kortlægge anlæggene under vand. 

   

   

   

   

  3. Vandværkets pumperum

   

   

  I videoen er dronen igang med at mappe pumperummet på vandværket. Det er sådan, at 3D-modellen bliver til. I kan se resultatet herunder.

   

   

   

   

   

   

  3D-modeller:

  3D-model af pumperum

   

   

   

  Her kan I se en 3D-model af pumperummet. Det er denne 3D-model, som er blevet mappet i tidligere video.

   

   

   

   

   

   

  Enscape_2023-03-09-21-56-43

   

   

   

   

  Dette er en udviklet version af 3D-modellen af pumperummet. 

   

   

   

   

   

  Enscape_2023-03-12-18-33-03

   

   

   

  Denne 3D-model, er lavet baseret på den data som dronen har indsamlet fra krybekælderen på vandværket (se video 1).

   

   

   

   

   

  Enscape_2023-03-12-16-42-57

   

   

   

  Dette er en 3D-model af risletrappen, som er lavet på baggrund af dronebillederne (se video 2).

   

   

   

   

   

  Enscape_2023-03-19-20-43-02

   

   

  Sådan kan 3D-modellen komme til at se ud. Dette er en 3D-model af bygningen lavet med data fra pumperummet og vandrummet.

   

   

   

   

   

   

  3D-model af vandværk

   

   

   

  Her er 3D-modellen af hele vandværket efter, at vi har  fløjet dronen i de forskellige rum. 

   

   

   

   

   

  Enscape_2023-03-19-20-44-42

   

   

   

  Dette er en udviklet version af 3D-modellen for hele vandværket. Det er tydeligt at se, hvilke rum som det drejer sig om.

   

   

   

   

   

   

  Eksempel 2
  Det næste eksempel er også fra en kunde, hvor vi har været ude og lave en droneflyvning ned i deres ledningsnet. Her kan I se videoer fra diverse typer rør, samt 3D-modeller lavet på baggrund af dataene.

   

   

   

   

  Første video er fra et rør i en storby. Dronen flyver her i en mindre ledning, hvor den sagtens kan give et godt billede af tilstanden.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Denne video er fra en anden type rør, som er mere rundt end røret i første video. Herunder kan I se en 3D-model lavet i denne ledning. 

   

   

   

     BT.9037 - Billede af 3D-model

   

   

   

   

   

   

  Her er en 3D-model af røret. 

   

   

   

      

   

   

  Det er den samme type rør, som bliver filmet her. Her ser I, hvordan en anden rørtype bliver forbundet med det rør, som bliver undersøgt. Dronen kan altså lyse godt ind i rør som den ikke befinder sig i.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  På denne video kan man se, hvor tæt dronen kan komme på vand for at kunne mappe røret videre, uden at tilgå det 100%. Herunder ser i 3D-modellen baseret på denne data.

   

      

   

  3D-model

   

  Her er 3D-modellen fra røret vist i tidligere video. I kan se, at selvom dronen ikke kunne tilgå hele røret, så fik den stadig mappet røret hele vejen til den anden side af vandet.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Denne video viser en anden type rør som dronen kan tilgå, for at samle data ind til 3D-modellen.

   

   

   

   

  Er du interesseret i at høre mere om drone-inspektioner, så er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter her.

   

  Utilities Consulting