Skip to content

  Elektronisk kommunalt tandlægesystem

  Solteq Tand er et tandlægesystem til håndtering af elektroniske journaler og alle patientorienterede administrative opgaver

  digitalt tandlæge journalsystem

  Solteq Tand

  Solteq Tand er et elektronisk kommunalt tandlægesystem til håndtering af patientjournal og alle patientorienterede administrative opgaver.

  Udviklet i samarbejde med den kommunale tandpleje

  Solteq Tand systematiserer alle tjenester og observationer på tværs af arbejdsområder inden for tandpleje.

  Solteq Tand er et komplet elektronisk tandplejesystem med patienten i centrum. Det elektronisk tandlægesystem håndterer alt fra elektronisk journalisering til kommunikation og administration i én arbejdsgang. Det udvikles løbende i tæt samarbejde med den kommunale tandpleje, så det tilpasses nye behov. Journalens struktur gør det også muligt at indsamle og bearbejde data til optimering af arbejdsprocesser.

   

  Et elektronisk patientjournalsystem

  Solteq Tand indeholder omfattende dataudvindingsmuligheder og en bred vifte af tværgående statistiske oversigter.


  Det borgervendte modul i det elektroniske kommunale tandlægesystem sikrer, at forældremyndighedsindehavere og patienter kan booke og se aftaler, give samtykke til behandlinger og udfylde helbredsskemaer. Tidskrævende opgaver flyttes dermed fra klinikken ud til borgerne samtidig med at stoletiden i det elektroniske kommunale tandlægesystem bliver udnyttet mere effektivt.

  Kommunikation med borgeren via det elektroniske kommunale tandlægesystem foregår ad hoc eller automatisk baseret på aftaletype med NemSMS og Digital Post med memofunktionalitet. Derudover er der også brugervenlige integrationer med EDI portalen i systemet, der faciliterer nem og sikker kommunikation med andre klinikker og offentlige instanser.

  Fordele og funktioner

  Et komplet elektronisk tandlægesystem

  • Struktureret journaler
  • Organiseret aftalebog og patientbehov
  • Integreret til personlige registre, skolesystemer og digitale røntgensystemer

  • Importerer og eksporterer patientdata
  • Automatisk rapportering
  • Et komplet digitalt journalsystem

  Cathrine Eklund

  Din ekspert

  Cathrine Eklund

  Product Owner, Solteq Tand

  +45 3114 9122