Skip to content

  Support til Solteq Tand og Solteq Sund

  Solteq Support er stedet hvor du henvender dig med alt der vedrører Solteqs produkter

  elektroniske patientjournalsystem

  Solteq Tand

  Solteq Tand er et elektronisk kommunalt tandlægesystem til håndtering af patientjournal og alle patientorienterede administrative opgaver. Udviklet i samarbejde med den kommunale tandpleje.

  Det elektroniske patientjournalsystem

  Solteq Tand – systematiserer alle tjenester og observationer på tværs af arbejdsområder inden for tandpleje. Solteq Tand indeholder omfattende dataudvindingsmuligheder og en bred vifte af tværgående statistiske oversigter.

  Support elektroniske patientjournalsystem

  Indmelding af fejl og ønsker

  Ændringsønsker

  Solteq registrerer løbende de evt. fejl der måtte blive indmeldt og henviser ‘workarounds’ der hvor det er muligt. Ligeledes registrerer vi ændringsønsker til ny eller udvidet funktionalitet.

  Listen over fejl og ændringsønsker prioriteres af bestyrelsen før hver ny release.

  Alle fejl og ændringsønsker kan indmeldes på vores supportside eller via mail. Man er også velkommen til at ringe på tlf. 33 44 85 55.


  Begrebsliste

  Nyeste bregrebsliste udrulles gratis ifm. opgradering til nyeste Solteq Tand version. Opdatering af begrebsliste kan foretages ekstraordinært som support udenfor aftale til gældende timepris.

  Ønsker til nye begreber kan indmeldes på vores supportside eller via mail. Man er også velkommen til at ringe på tlf. 33 44 85 55.

  Ved indmelding af begrebsønsker er det vigtigt at angive om der er tale om en diagnose, en intervention eller et materiale samt at angive om begrebet har brug en forklarende tekst og/eller et nøgleord.

  Person, der sidder og peger på rapportens grafer med pennen

  Statistik

  Rapportmodul

  Statistikmodulet giver mulighed for at udtrække data fra systemet udfra diverse kriterier. I nedenstående fil er et specifikt antal udtræk defineret


  Statistikfiler (opdateret 03.12 – 2021)

  Forklaring til de enkelte statistikker (opdateret 03.12 – 2021)


  Hvis man har specifikke krav til specielle udtræk ifm. forskningsprojekter eller ressourcestyring, kan disse bestilles hos supporten eller via e-mail.


  Man er også velkommen til at ringe på tlf. 33 44 85 55


  Kommunale produktionsstatistikker

  Der er udviklet et separat statistikmodul som udtrækker alle interventioner og alle diagnoser som er indtastet i systemet på en given måned. Dette modul skal sættes op på serveren, og køres en gang om måneden.

  Udtrækket præsenteres som ‘rå data’ og skal efterbehandles i excel eller en database for derved at kunne give indikationer på den generelle sundhedstilstand af kommunens børn.

  Kontakt supporten for at høre mere.

  Vejledninger - Solteq Tand

  Vector

  Stamdata & Aftalebog

  Download
  Vector

  Journal

  Download
  Vector

  Administrationsmodul

  Download
  Vector

  ORTO journal

  Download
  Vector

  SMS Opsætning

  Download
  Vector

  Journaludveksling

  Download
  Vector

  NemSMS

  Download
  Vector

  EDI Portal

  Download
  Vector

  BVL Grundfunktion

  Download
  Vector

  BVL 3.6 udvidelser

  Download
  Vector

  Support Center

  Download
  Vector

  Certifikatopdateringer

  Download

  Liste over kommuner med Solteq Tand:

  Kommunenavn og kommunekode

  Email

  Sikker mail (Ja/Nej)

  Allerød - 201

   

   

  Ballerup - 151

   

   

  Brøndby - 153

   

   

  Brønderslev - 805

   

   

  Egedal - 240

   

   

  Esbjerg - 561

   

   

  Faxe - 320

   

   

  Fredensborg - 210

   

   

  Furesø - 190

   

   

  Glostrup - 161

   

   

  Greve - 253

   

   

  Gribskov - 270

   

   

  Haderslev - 510

   

   

  Halsnæs - 260

   

   

  Helsingør - 217

   

   

  Hillerød - 219

   

   

  Horsens - 615

   

   

  Høje-Taastrup - 169

   

   

  Hørsholm - 223

   

   

  Jammerbugt - 849

   

   

  København - 101

   

   

  Køge - 259

   

   

  Lyngby-Tårbæk - 173

   

   

  Norddjurs - 707

   

   

  Næstved - 370

   

   

  Odense - 461

   

   

  Rebild - 840

   

   

  Roskilde - 265

   

   

  Rødovre - 175

   

   

  Skanderborg - 746

   

   

  Sorø - 340

   

   

  Syddjurs - 706

   

   

  Sønderborg - 540

   

   

  Tønder - 550

   

   

  Vordingborg - 390

   

   

  Aalborg - 851

   

   

  Århus - 751

   

   

  elektroniske patient tandlæge

  Solteq Sund

  Er den fremtidssikrede elektroniske børnejournal, der via brugervenlige afkrydsningsskemaer, formularer og fritekstfelter, indsamler og strukturerer alle relevante kvalitative oplysninger om borgerens sundhed.
   

  Tilpasset brugeren

  Med Solteq Sund er det nemt og enkelt at se og arbejde med oplysninger. Et elektronisk patientjournal system tilpasset brugeren. 

  Solteq Sund er redskabet der hjælper i samspillet mellem borger og sundhedsplejen, hvor værdiskabelse, sundhedsfremmende indsatser og sundhedsfaglig sammenhæng er i fokus.

  Vejledninger - Solteq Sund

  Vector

  Brugervejledning

  Download
  Vector

  Administratorvejledning

  Download
  Vector

  Samtykkevejledning

  Download
  Vector

  Webbaserede kalendermodul

  Download
  Vector

  Barnets Bog

  Download
  Vector

  Statistikvejledning

  Download
  Vector

  Dokumentation af Excel-statistikker

  Download
  Vector

  Medcomvejledning

  Download
  Vector

  Fødselsanmeldelse og Korrespondance Modul

  Download
  Vector

  Beskedskabelonvejledning

  Download
  Vector

  Digital Post

  Download