Danmark

  Solteq Sund

  Et elektronisk journalsystem til den kommunale sundhedspleje

  Solteq Sund - Brugergrænseflade til Et elektronisk journalsystem til kommunes sundhedspleje på en bærbar skærm

  Solteq Sund

  Er den fremtidssikrede elektroniske børnejournal, der via brugervenlige afkrydsningsskemaer, formularer og fritekstfelter, indsamler og strukturerer alle relevante kvalitative oplysninger om borgerens sundhed.

  Tilpasset brugeren

  Med Solteq Sund er det nemt og enkelt at se og arbejde med oplysninger.

  Solteq Sund er redskabet der hjælper i samspillet mellem borger og sundhedsplejen, hvor værdiskabelse, sundhedsfremmende indsats og sundhedsfaglig sammenhæng er i fokus.

  Teacher and pupils working at desk together at the elementary school

  Enkelt, simpelt og nemt

  Alle oplysninger registreres via en række overskuelige og brugervenlige skærmbilleder med indbyggede advarsler, som sikrer at de indsamlede data har en høj grad af validitet.

  Alt i én arbejdsgang.


  Nem kommunikation

  Med integrationerne til eBoks og MedCom kan kommunikation foregå nemt og enkelt mellem Solteq Sund, borgeren, lægen, sygehuset eller anden relevant part. Modulet Den Borgervendte Løsning, skaber muligheden for at lade barnets forældre følge med i udviklingen af barnet og se notater, vækstkurver og målinger, kommende aftaler samt samtykke og andre relevante oplysninger omkring sundhedsplejen.

  Med borgeren i centrum, understøtter Solteq Sund sunhedsplejens arbejdsgang og hverdag.

  Moduler

  Solteq Sund kan udbygges til kommunen med følgende moduler:
  marketing-icon

  Den Borgervendte Løsning

  Den Borgervendte Løsning (BVL) giver mulighed for interaktion med familien. Barnets Bog, hvor det er muligt at se udvalgte informationer omkring barnet, herunder kommende aftaler og vækstkurver, samt mulighed for håndtering af samtykke.

  strategy-icon

  ADBB-skema

  ADBB-skemaet kan opsættes for kommunen. Skemaet gør det muligt for sundhedsplejen at registrere ADBB-vurderinger i et specifikt udviklet skema til dette formål.

  phone-icon

  SMS-advisering

  Relationer vil kunne modtage beskeder om en kommende aftale med sundhedsplejen. Sundhedsplejen vil ligeledes kunne kommunikere med familien via Digital Post.

  support-icon-1

  Audiometer

  Med Audiometer-integrationen er det muligt at registrere og overføre oplysninger mellem Solteq Sund og audiometeret som brugeren benytter, Oscilla. På den måde mindskes manuelle indtastninger.

  erp-icon-1

  Det Webbaserede Kalendermodul

  Det Webbaserede Kalendermodul, også kaldet Diætistløsningen, giver brugere mulighed for at arbejde i Solteq Sund, men kun med udvalgte funktioner og ligeledes kun med udvalgte borgere.

  strategy-icon

  NBO-skema

  På samme måde som ADBB-skemaet, giver opsætningen af NBO-skemaet brugeren mulighed for registrere NBO-vurderinger i et specifikt udviklet skema til dette formål.

  advisory-icon

  Børn & Unge Liv

  Med integrationen til Børn & Unge Liv, kan brugeren med et enkelt klik fra barnets journal i Solteq Sund, tilgå barnets oplysninger hos Børn & Unge Liv. Hermed kommer brugeren til Børn & Unge Liv og får vist relevante oplysninger om barnet.

  bulb-icon-1

  Andre moduler

  Solteq Sund har mulighed for at kunne integrere med Hjernen og Hjertet, samt ESDH-systemet Acadre. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker til nye eller eksisterende moduler.

  ROS_logo_rgb

  Kundereference

  Sundhedsplejen i Roskilde Kommune

  En papirløs og sikker sundhedspleje

  Hos Roskilde Kommunes Sundhedspleje er papirerne for længst lagt på hylden, og man arbejder over hele linjen digitalt. Det er muligt ved hjælp af Solteq Sund.

  ”Det er en stor hjælp i dagligdagen, at al relevant information altid er lige ved hånden”, fortæller Hanne Marup Jensen fra Roskilde Kommune og fortsætter:

  ”Uanset hvor en sundhedsmedarbejder befinder sig – på en skole, på hjemmebesøg eller på kontoret – så er Solteq Sund med til at tilsikre at alle oplysninger er samlet ét sted og er nemt tilgængelige. Samtidigt er alle informationer om børn og forældre databeskyttede og alle regler vedrørende GDPR overholdes til punkt og prikke”.

  ”I journalerne er strukturen og opbygningen lavet således, at vi nemt kan dokumentere sammen med familierne, og tale om hvad vi registrerer, og hvorfor vi gør det. Når det administrative er så simpelt og ligetil, så har vi mere tid til at fokusere på vores kerneopgaver og værdier”.

  ”Det er også virkelig nemt for forældrene at følge med i udviklingen hjemmefra. De kan tilgå Barnets Bog ved hjælp af Nem-Login, og her kan de se alle noter, vækstkurver og fremtidige aftaler samlet ét sted”.

  Statistikker og udtræk kan nemt genereres i Solteq Sund, og de er nyttige i relation til ledelsesmæssig- og analytisk brug af blandt andet de sundhedsfaglige mål og aktiviteter, vi har i sundhedsplejen. Med en krydstabuleringsfunktion er det nemt at måle på indsatserne”.

  ”I vores bestyrelse sidder også brugere af Solteq Sund, og det gør at vi har medindflydelse på udviklingen af systemet, og at vi er med til at forme vores primære arbejdsredskab. Nærheden og kontakten med Solteq , lige fra Supporten til Produktteamet, er rigtig god, og vi bliver altid hørt”, afslutter Hanne Marup Jensen.

   

  Om løsningen:

  Roskilde Kommunes Sundhedspleje har implementeret Solteq Sund.

  Solteq Sund er en fremtidssikret elektronisk børnejournal, der via brugervenlige afkrydsningsskemaer, formularer og fritekstfelter, indsamler og strukturerer alle relevante kvalitative oplysninger om borgerens sundhed.

  Solteq Sund er redskabet der hjælper i samspillet mellem borger og sundhedsplejen, hvor værdiskabelse, sundhedsfremmende indsats og sundhedsfaglig sammenhæng er i fokus.

  Vejle Kommune Logo_RGB PNG

  Kundereference

  Sundhedsplejen i Vejle Kommune

  Brugervenligt og lige til

  Med Solteq Sund har Vejle Kommunes Sundhedspleje fået en digital tilgang til dokumentationen i hverdagen. Det fungerer nemt og smidigt, og sparer tid i forhold til papirarbejde.

  ”Brugervenligheden i Solteq Sund gør, at vi i vores hverdag i Vejle Kommunale Sundhedspleje, nemt lever op til den journalpligt, vi som sundhedspersoner har med fluebenssystemet. Dermed kan vi i stedet fokusere mest muligt på at vejlede den nybagte familie samt skolebørn og deres forældre, specifikt efter deres konkrete behov”, fortæller Jette Lützen fra Vejle Kommune og fortsætter:

  ”Kvaliteten i vores arbejde bliver sikret ved brugen af Solteq Sund. Brugen af skemaer og den simple registrering i felter, er opsat på en måde der understøtter en sundhedsplejerskes naturlige arbejdsgang”.

  ”Med advarslerne i Solteq Sund, når obligatoriske informationer ikke er udfyldt, sikrer vi, at vi får dokumenteret og registreret de nødvendige informationer.

  "Solteq Sund giver mig også endnu mere styr på hverdagen. Med integration til min Outlook-kalender, behøver jeg ikke andre systemer end Solteq Sund. Jeg kan nemt se hvad jeg skal lave i dag og mine kollegaer kan ligeledes se, hvad der er planlagt for mig og for de familier jeg samarbejder med. Det at Solteq Sund er integreret til vores andre systemer, gør også at vi blandt andet nemt kan lave høretest på børn, der automatisk gemmer sig i den rette journal og på den måde undgår vi manuelle tastefejl”.

  ”Den konstante videreudvikling af Solteq Sund fungerer i et godt samarbejde, og der er stor lydhørhed for ønsker og ideer til nyudvikling”.

  ”Supporten er et rart og venligt rum at henvende sig i. Som superbruger oplever jeg, at de vender tilbage med nye spørgsmål til problemet og arbejder på forbedringer også længe efter, man har lavet en forespørgsel”, afslutter Jette Lützen.


  Om løsningen:

  Vejle Kommunes Sundhedspleje har implementeret Solteq Sund.

  Solteq Sund er en fremtidssikret elektronisk børnejournal, der via brugervenlige afkrydsningsskemaer, formularer og fritekstfelter, indsamler og strukturerer alle relevante kvalitative oplysninger om borgerens sundhed.

  Solteq Sund er redskabet der hjælper i samspillet mellem borger og sundhedsplejen, hvor værdiskabelse, sundhedsfremmende indsats og sundhedsfaglig sammenhæng er i fokus.

  solteq_logo-black

  Solteq Sund Samarbejdet

   

  Den gode og nære kontakt

  Hos Solteq arbejder vi løbende med videreudviklingen af vores softwareløsninger, heriblandt Solteq Sund.

  Vi vægter brugerinddragelsen højt, hvorfor vi har en bestyrelse bestående af brugere der benytter Solteq Sund til dagligt.
  Bestyrelsen er med i beslutningsprocessen vedrørende udviklingen af Solteq Sund, for at sikre, at vi ikke kun udvikler et system til den sundhedsfaglige sektor, men at vi får omfavnet hele sundhedsplejens dagligdag.

  Dette sker blandt andet ved de mange integrationer til omkringliggende systemer, hvorfor Solteq Sund på den måde, kan bistå til sundhedsplejens samlede arbejdsprocesser, som det primære redskab.

  Det tætte samarbejde mellem brugerne af Solteq Sund og Solteq, giver en løsning der direkte er udviklet til sundhedsplejens hverdag.
  Med moduler som Den Borgervendte Løsning, får borgeren og pårørende nemt overblik og medindflydelse på sin egen journal.

  Solteq Sund er udviklet for sundhedsplejen, med sundhedsplejen, til sundhedsplejen.

  3402-II_pos - 2020

  ISAE 3402 certificering

  Solteq IT-sikkerhedspolitikker og procedurer

  Solteq gennemgår løbende ekstern revision i forhold til IT-sikkerhedspolitikker og procedurer.
  Solteq har en ISAE3402 certificering.

  Denne revisionserklæringen kan rekvireres ved at rette henvendelse til Solteq supporten.

  Kontaktperson

  Jesper Jacobsen

  Service Delivery Manager

  +4529313887