Skip to content

  Elektronisk patientjournal

  Elektronisk patientjournal til den kommunale sundhedspleje

  elektronisk patientjournal

  Solteq Sund

  Er den fremtidssikrede elektroniske børnejournal, der via brugervenlige afkrydsningsskemaer, formularer og fritekstfelter, indsamler og strukturerer alle relevante kvalitative oplysninger om borgerens sundhed. I Danmark er det vigtigt at have et systematiseret og pålideligt patientjournal system for at sikre, at borgerne modtager den bedste mulige pleje.

  Tilpasset brugeren

  Vores system for elektroniske patientjournaler kaldes Solteq Sund, og det gør det nemt og enkelt at se og arbejde med oplysninger.

  Solteq Sund, elektronisk patientjournal, hjælper i samspillet mellem borger og sundhedsplejen, hvor værdiskabelse, sundhedsfremmende indsats og sundhedsfaglig sammenhæng er i fokus.

  elektronisk patientjournal danmark

  Enkelt, simpelt og nemt

  Alle oplysninger i den elektroniske patientjournal registreres via en række overskuelige og brugervenlige skærmbilleder med indbygde advarsler, hvilket sikrer, at de indsamlede data har en høj grad af validitet. Det er vigtigt at sikre datakvalitet og validitet, når man arbejder med sensitive oplysninger som dem, der findes i elektroniske patientjournaler.

  Alt i én arbejdsgang.


  Nem kommunikation

  Med integrationerne til eBoks og MedCom kan kommunikation foregå nemt og enkelt mellem Solteq Sund, borgeren, lægen, sygehuset eller anden relevant part. Modulet Den Borgervendte Løsning i vores elektronisk patientjournal skaber muligheden for at lade barnets forældre følge med i udviklingen af barnet og se notater, vækstkurver og målinger, kommende aftaler samt samtykke og andre relevante oplysninger omkring sundhedsplejen.

  Med borgeren i centrum, understøtter Solteq Sund sunhedsplejens arbejdsgang og hverdag.

  Med borgeren i centrum, understøtter vores elektronisk patientjournal system, Solteq Sund, sundhedsplejens arbejdsgang og hverdag.

  Moduler

  Solteq Sund elektronisk patient journal kan udbygges til kommunen med følgende moduler:
  elektronisk patientjournal tandlæge

  Den Borgervendte Løsning

  Den Borgervendte Løsning (BVL) giver mulighed for interaktion med familien. Barnets Bog, hvor det er muligt at se udvalgte informationer omkring barnet, herunder kommende aftaler og vækstkurver, samt mulighed for håndtering af samtykke.

  patientjournal danmark

  ADBB-skema

  ADBB-skemaet kan opsættes for kommunen. Skemaet gør det muligt for sundhedsplejen at registrere ADBB-vurderinger i et specifikt udviklet skema til dette formål.

  patientjournal tandlæge

  SMS-advisering

  Relationer vil kunne modtage beskeder om en kommende aftale med sundhedsplejen. Sundhedsplejen vil ligeledes kunne kommunikere med familien via Digital Post.

  patientjournal danmark

  Audiometer

  Med Audiometer-integrationen er det muligt at registrere og overføre oplysninger mellem Solteq Sund og audiometeret som brugeren benytter, Oscilla. På den måde mindskes manuelle indtastninger.

  patientjournal til tandlæge

  Det Webbaserede Kalendermodul

  Det Webbaserede Kalendermodul, også kaldet Diætistløsningen, giver brugere mulighed for at arbejde i Solteq Sund, men kun med udvalgte funktioner og ligeledes kun med udvalgte borgere.

  Solteq Sund elektronisk patient journal

  NBO-skema

  På samme måde som ADBB-skemaet, giver opsætningen af NBO-skemaet brugeren mulighed for registrere NBO-vurderinger i et specifikt udviklet skema til dette formål.

  elektronisk patientjournal

  Børn & Unge Liv

  Med integrationen til Børn & Unge Liv, kan brugeren med et enkelt klik fra barnets elektroniske patientjournal i Solteq Sund, tilgå barnets oplysninger hos Børn & Unge Liv. Hermed kommer brugeren til Børn & Unge Liv og får vist relevante oplysninger om barnet.

  patientjournal

  Andre moduler

  Solteq Sund har mulighed for at kunne integrere med Hjernen og Hjertet, samt ESDH-systemet Acadre. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker til nye eller eksisterende moduler.

  patientjournal logo_black_green

  Solteq Sund Samarbejdet

   

  Den gode og nære kontakt

  Hos Solteq arbejder vi løbende med videreudviklingen af vores softwareløsninger, heriblandt Solteq Sund.

  Vi vægter brugerinddragelsen højt, hvorfor vi har en bestyrelse bestående af brugere der benytter Solteq Sund til dagligt.
  Bestyrelsen er med i beslutningsprocessen vedrørende udviklingen af Solteq Sund, for at sikre, at vi ikke kun udvikler et system til den sundhedsfaglige sektor, men at vi får omfavnet hele sundhedsplejens dagligdag.

  Dette sker blandt andet ved de mange integrationer til omkringliggende systemer, hvorfor Solteq Sund på den måde, kan bistå til sundhedsplejens samlede arbejdsprocesser, som det primære redskab.

  Det tætte samarbejde mellem brugerne af Solteq Sund og Solteq, giver en løsning der direkte er udviklet til sundhedsplejens hverdag.
  Med moduler som Den Borgervendte Løsning, får borgeren og pårørende nemt overblik og medindflydelse på sin egen journal.

  Solteq Sund er udviklet for sundhedsplejen, med sundhedsplejen, til sundhedsplejen.

  3402-II_pos - 2020

  ISAE 3402 certificering

  Solteq IT-sikkerhedspolitikker og procedurer

  Solteq gennemgår løbende ekstern revision i forhold til IT-sikkerhedspolitikker og procedurer.
  Solteq har en ISAE3402 certificering.

  Denne revisionserklæringen kan rekvireres ved at rette henvendelse til Solteq supporten.

  Solteq Download

  For at sikre integriteten af vores support.exe-fil, som kan downloades fra knappen øverst til højre på denne side via 'Klik her for online support', er her oplysninger omkring denne fil, såfremt dette er nødvendigt:

  SHA256 C43706AC165F723F40329C64AB7620F16A2DE56F9364D5FF06F3BCADF9614349

  Filen bruges ved de supportsager, hvor Solteq supporten udover den igangværende telefonsamtale med den enkelte bruger, har behov for at se med på brugerens computer, for at få afklaret/løst udfordringen. 

  Thomas Drewes

  Din ekspert

  Thomas Drewes

  Business Unit Manager

  +45 21 12 17 40