Skip to content

  Vejle Kommunes Sundhedspleje

  Vejle Kommunes Sundhedspleje fået en digital tilgang til dokumentationen i hverdagen

  Kvinde i en grøn t-shirt, der holder en baby

  Brugervenligt og ligetil

  Med Solteq Sund har Vejle Kommunes Sundhedspleje fået en digital tilgang til dokumentationen i hverdagen. Det fungerer nemt og smidigt, og sparer tid i forhold til papirarbejde.

  ”Brugervenligheden i Solteq Sund gør, at vi i vores hverdag i Vejle Kommunale Sundhedspleje, nemt lever op til den journalpligt, vi som sundhedspersoner har med fluebenssystemet. Dermed kan vi i stedet fokusere mest muligt på at vejlede den nybagte familie samt skolebørn og deres forældre, specifikt efter deres konkrete behov”, fortæller Jette Lützen fra Vejle Kommune og fortsætter:


  ”Kvaliteten i vores arbejde bliver sikret ved brugen af Solteq Sund. Brugen af skemaer og den simple registrering i felter, er opsat på en måde der understøtter en sundhedsplejerskes naturlige arbejdsgang”.


  ”Med advarslerne i Solteq Sund, når obligatoriske informationer ikke er udfyldt, sikrer vi, at vi får dokumenteret og registreret de nødvendige informationer.

  ”Solteq Sund giver mig også endnu mere styr på hverdagen. Med integration til min Outlook-kalender, behøver jeg ikke andre systemer end Solteq Sund. Jeg kan nemt se hvad jeg skal lave i dag og mine kollegaer kan ligeledes se, hvad der er planlagt for mig og for de familier jeg samarbejder med. Det at SOLTEQ Sund er integreret til vores andre systemer, gør også at vi blandt andet nemt kan lave høretest på børn, der automatisk gemmer sig i den rette journal og på den måde undgår vi manuelle tastefejl”.


  ”Den konstante videreudvikling af Solteq Sund fungerer i et godt samarbejde, og der er stor lydhørhed for ønsker og ideer til nyudvikling”


  ”Supporten er et rart og venligt rum at henvende sig i. Som superbruger oplever jeg, at de vender tilbage med nye spørgsmål til problemet og arbejder på forbedringer også længe efter, man har lavet en forespørgsel”, afslutter Jette Lützen.

  ”Hos Solteq arbejder vi løbende med videreudviklingen af vores softwareløsninger, heriblandt Solteq Sund. Vi vægter brugerinddragelsen højt, hvorfor vi har en bestyrelse bestående af brugere der benytter Solteq Sund til dagligt”.

  Jesper Kuhn Jacobsen, Service Delivery Manager, Solteq

  Kvinde i en grøn t-shirt, der holder en baby

  ”Bestyrelsen er med i beslutningsprocessen vedrørende udviklingen af Solteq Sund, for at sikre, at vi ikke kun udvikler et system til den sundhedsfaglige sektor, men at vi får omfavnet hele sundhedsplejens dagligdag. Dette sker blandt andet ved de mange integrationer til omkringliggende systemer, hvorfor Solteq Sund på den måde, kan bistå til sundhedsplejens samlede arbejdsprocesser, som det primære redskab”.


  ”Det tætte samarbejde mellem brugerne af Solteq Sund og Solteq, giver en løsning der direkte er udviklet til sundhedsplejens hverdag. Med moduler som Den Borgervendte Løsning, får borgeren og pårørende nemt overblik og medindflydelse på sin egen journal”.


  ”Solteq Sund er udviklet for sundhedsplejen, med sundhedsplejen, til sundhedsplejen”.

  Om løsningen:

  Vejle Kommunes Sundhedspleje har implementeret Solteq Sund.

  Solteq Sund er en fremtidssikret elektronisk børnejournal, der via brugervenlige afkrydsningsskemaer, formularer og fritekstfelter, indsamler og strukturerer alle relevante kvalitative oplysninger om borgerens sundhed. Solteq Sund er redskabet der hjælper i samspillet mellem borger og sundhedsplejen, hvor værdiskabelse, sundhedsfremmende indsats og sundhedsfaglig sammenhæng er i fokus.

  Thomas Drewes

  Din ekspert

  Thomas Drewes

  Business Unit Manager

  +45 21 12 17 40