Skip to content

  Finlands Røde Kors - Kontti

  Kasseterminaler til at lette og fremskynde arbejdet

  SPR Kontti - tøj hængende fra bøjlen

  Finlands Røde Kors driver Kontti, der er en kæde af genbrugsbutikker

  Kasseterminalerne fra Solteq letter arbejdet og fuldender det tidssvarende arbejdsmiljø.

  Kontti støtter langtidsarbejdsløses beskæftigelsesegnethed

  Kontti har ikke kun til formål at rejse penge, men har også mange sociale funktioner. Kontti-butikkerne beskæftiger løbende langtidsledige i midlertidige ansættelser med en ugentlig arbejdstid på ca. 25-30 timer.


  ”Vi gør meget, men den største nytte kommer fra selve arbejdsfællesskabet og arbejdet i praksis - der er et sted at komme til og ikke bare blive inden for hjemmets fire vægge. Kontti er en rigtig arbejdsplads, hvor butiksarbejdet udføres i et raskt tempo i et moderne miljø”, siger Sari Nikkola, direktør for Kontti-kæden.


  ”Det nye system har sænket tærsklen for kassearbejde, og der er nu flere, som er villige til at lære det. Følelsen af at kunne klare sig øger selvtilliden”.


  Arbejdsperioderne giver også nogle grundlæggende færdigheder i arbejdslivet

  Ifølge Nikkola forbedrer friske erhvervserfaringer med moderne udstyr beskæftigelsesmulighederne på det åbne arbejdsmarked betydeligt, selv om arbejdspladserne i den nuværende økonomiske situation kan være begrænsede.


  ”Nogle gange er man med folk i beskæftigelsesjob nødt til at oplære dem i det helt basale på en arbejdsplads som at overholde arbejdstiderne, men ofte er det vigtigste at forbedre deres selvværd. Genbrugsvarehusene er også temmelig store arbejdspladser, så alle finder en arbejdskammerat i et arbejdsfællesskab på 50-70 personer, som de går godt i spænd med”.

  Projektet har styrket kernen i hele Kontti-virksomheden

  Fornyelsen af det samlede system har styrket kernen i hele Kontti-virksomheden. Kontti-kæden kombinerer genbrug af varer, finansiering og beskæftigelse med velgørenhed og giver mulighed for køb til overkommelige priser.


  ”Systemet hjælper os også med at overvåge salget og styre forretningsdriften og prissætningen. Vi ønsker selvfølgelig, at vores forretningsvirksomhed skal være rentabel, så priserne skal ligge på det rigtige niveau, varerne må hverken være for billige eller for dyre”.


  Systemet letter arbejdet og styrer forretningsdriften

  På det gamle kasseapparat skulle pris- og varegruppe indtastes manuelt. Hvis kunden betalte med et betalingskort, skulle oplysningerne tastes ind en gang til på betalingsterminalen. Det nye system læser stregkoder på siden af varerne, og dataene overføres automatisk til den indbyggede betalingsterminal.


  ”Vi er meget nøje med de penge, vi får for de varer, vi har fået doneret. Kasseterminalen hjælper os med at overvåge pengestrømmen. Tidligere var vi nødt til at lave tjeklister og tælle op i hånden, men nu kan vi se balancen direkte på computeren og følge transaktionerne på personniveau”.


  ”Den nuværende kasse anses for at være nemmere at anvende end den tidligere. Kassearbejdet er blevet hurtigere, og der opstår færre fejl, hvilket forbedrer kundebetjeningen”, siger Nikkola med tilfredshed.

  Solteq-medarbejderne var engagerede i projektet og var helt tydeligt inspirerede af kædens virksomhed. Vi gav dem frie hænder til at tænke over, hvordan det kan betale sig at opbygge det.

  Sari Nikkola, chef for Kontti-kæden

  Fordele for Kontti drevet af Finlands Røde Kors

  • Den effektive butiksløsning forbedrer driften og hjælper med at betjene kunderne bedre.
  • Produktstyringen og prissætningen er smidig og letforståelig.

  • Det er hurtigt og nemt at installere og koble til en del af de andre systemer.

  Virksomheden af de genbrugsvarehuse, som Finlands Røde Kors driver, bidrager på mange måder til samfundets bedste. Med provenuet fra Kontti-varehusene støttes det primære arbejde i Finlands Røde Kors, og det at arbejde i en rigtig butik forbedrer de langtidslediges kompetencer til at finde beskæftigelse.

  Mickey Soussah

  Din ekspert

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57