Skip to content

  SAXO

  Indsigt i datterselskabernes produktproces

  SAXO - Kvindes hånd på et bærbart tastatur

  SAXO

  SAXO Group er i gang med en omfattende digital transformation, som i vid udstrækning vil påvirke de systemer, der anvendes i dag. Koncernens primære forretningsområder er fremstillings- og engrosvirksomhed inden for sundhedssektoren. De nuværende systemer til produktinformation og ressourceplanlægning (ERP) kan ikke længere opfylde kravene til digitalisering.

  Overskuelighed og struktur inden for administration af produktoplysninger

  Et centralt PIM-system (Product Information Management) samler produktoplysninger, der er fordelt på mange forskellige systemer. PIM skaber gennemsigtighed i produktoplysningerne ved at samle de opdaterede oplysninger på ét sted. Ved hjælp af PIM er det nemt at distribuere salgs- og marketingrelaterede produktoplysninger via kanaler, der er vigtige i kommercielt øjemed, f.eks. webshops, kundeportaler, produktkataloger og elektroniske abonnementskanaler.


  En forundersøgelse gør det trygt at træffe store beslutninger

  Solteqs forundersøgelse havde til formål at identificere de vigtigste forbedringsområder og hjælpe SAXO-organisationen med at kanalisere ressourcerne de rigtige steder hen. "Forundersøgelsen dykker ned i virksomhedens strategi, forretningsmål og -processer, forretningsdesign og systemarkitektur", siger Jussi Rumbin, Solteqs PIM-konsulent.


  Markku Rantala, Chief Digital Officer hos SAXO, siger, at en forundersøgelse er vigtig set fra kundens synspunkt, særligt når det gælder PIM, fordi området stadig er relativt nyt. Rantala havde selv undersøgt forskellige PIM-løsninger, men forundersøgelsen gav den sikkerhed, der skulle til for at træffe den endelige beslutning.

  Vellykket forundersøgelse mundede ud i en samarbejdsaftale

  "I følge Rantala gik forundersøgelsen, som blev gennemført i foråret 2019, godt. ""Forundersøgelsen har sikret, at vi internt i organisationen har fået en forståelse af, hvordan man kategoriserer og administrerer produktdata. ERP-systemet kan i sagens natur ikke skelne mellem kommercielle og administrative produktoplysninger, og derfor har det til tider været udfordrende at administrere oplysningerne. Den nye metode forenkler den måde, oplysningerne er struktureret på, og gør det hurtigere at komme ind på nye markedsområder"", forklarer Rantala.


  Adspurgt om merværdien af en forundersøgelse svarer Rantala, at han sætter pris på den overskuelighed, undersøgelsen har givet overordnet set.


  Efter den vellykkede forundersøgelse har Solteq og SAXO Oy besluttet at indgå en samarbejdsaftale. Den valgte PIM-løsning er svenske inRiver. inRivers styrker er en moderne tilgang til PIM, løbende udvikling af nye funktioner, fremragende brugervenlighed og international dækning.


  Hvad angår fremtiden siger Rantala, at hans forventninger er høje: ""Projektet skrider planmæssigt frem, og indtil videre er alt gået godt"", tilføjer han."

  Forundersøgelsen har i væsentlig grad bidraget til at sikre, at organisationen har fået en forståelse af, hvordan man kategoriserer og administrerer produktdata.

  Markku Rantala, Chief Digital Officer, SAXO Oy

  Fordelene ved PIM-forundersøgelsen for SAXO

  • Et bedre overblik over virksomheden og fordelingen af produktoplysningerne.

  • En bedre forståelse af produktprocessen.

  Mikko Hirvonen

  Din ekspert

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695