Skip to content

  Roskilde Kommunes Sundhedspleje

  Hos Roskilde Kommunes Sundhedspleje er papirerne for længst lagt på hylden, og man arbejder over hele linjen digitalt

  Mand i en sort t-shirt, der holder en baby

  En papirløs og sikker sundhedspleje

  Hos Roskilde Kommunes Sundhedspleje er papirerne for længst lagt på hylden, og man arbejder over hele linjen digitalt. Det er muligt ved hjælp af Solteq Sund.

  ”Det er en stor hjælp i dagligdagen, at al relevant information altid er lige ved hånden”, fortæller Hanne Marup Jensen fra Roskilde Kommune og fortsætter:


  ”Uanset hvor en sundhedsmedarbejder befinder sig – på en skole, på hjemmebesøg eller på kontoret – så er Solteq Sund med til at tilsikre at alle oplysninger er samlet ét sted og er nemt tilgængelige. Samtidigt er alle informationer om børn og forældre databeskyttede og alle regler vedrørende GDPR overholdes til punkt og prikke”.


  ”I journalerne er strukturen og opbygningen lavet således, at vi nemt kan dokumentere sammen med familierne, og tale om hvad vi registrerer, og hvorfor vi gør det. Når det administrative er så simpelt og ligetil, så har vi mere tid til at fokusere på vores kerneopgaver og værdier”.

  ”Det er også virkelig nemt for forældrene at følge med i udviklingen hjemmefra. De kan tilgå Barnets Bog ved hjælp af Nem-Login, og her kan de se alle noter, vækstkurver og fremtidige aftaler samlet ét sted”.


  ”Statistikker og udtræk kan nemt genereres i Solteq Sund, og de er nyttige i relation til ledelsesmæssig- og analytisk brug af blandt andet de sundhedsfaglige mål og aktiviteter, vi har i sundhedsplejen. Med en krydstabuleringsfunktion er det nemt at måle på indsatserne”.


  ”I vores bestyrelse sidder også brugere af Solteq Sund, og det gør at vi har medindflydelse på udviklingen af systemet, og at vi er med til at forme vores primære arbejdsredskab. Nærheden og kontakten med Solteq, lige fra Supporten til Produktteamet, er rigtig god, og vi bliver altid hørt”, afslutter Hanne Marup Jensen.

  ”Hos Solteq arbejder vi løbende med videreudviklingen af vores softwareløsninger, heriblandt Solteq Sund. Vi vægter brugerinddragelsen højt, hvorfor vi har en bestyrelse bestående af brugere der benytter Solteq Sund til dagligt”.

  Jesper Kuhn Jacobsen, Service Delivery Manager, Solteq

  Kvinde sætter en baby i en krybbe

  ”Bestyrelsen er med i beslutningsprocessen vedrørende udviklingen af Solteq Sund, for at sikre, at vi ikke kun udvikler et system til den sundhedsfaglige sektor, men at vi får omfavnet hele sundhedsplejens dagligdag. Dette sker blandt andet ved de mange integrationer til omkringliggende systemer, hvorfor Solteq Sund på den måde, kan bistå til sundhedsplejens samlede arbejdsprocesser, som det primære redskab”.


  ”Det tætte samarbejde mellem brugerne af Solteq Sund og Solteq, giver en løsning der direkte er udviklet til sundhedsplejens hverdag. Med moduler som Den Borgervendte Løsning, får borgeren og pårørende nemt overblik og medindflydelse på sin egen journal”.


  ”Solteq Sund er udviklet for sundhedsplejen, med sundhedsplejen, til sundhedsplejen”.

  Om løsningen:

  Solteq Sund er en fremtidssikret elektronisk børnejournal, der via brugervenlige afkrydsningsskemaer, formularer og fritekstfelter, indsamler og strukturerer alle relevante kvalitative oplysninger om borgerens sundhed. Solteq Sund er redskabet der hjælper i samspillet mellem borger og sundhedsplejen, hvor værdiskabelse, sundhedsfremmende indsats og sundhedsfaglig sammenhæng er i fokus.

  Thomas Drewes

  Din ekspert

  Thomas Drewes

  Business Unit Manager

  +45 21 12 17 40