Skip to content

  Frederiksberg Forsyning

  Frederiksberg Forsyning ønsker at fremtidssikre deres økonomi i usikre tider

  Frederiksberg Forsynings bygning-1

  Frederiksberg Forsyning har fokus på at mindske deres klimapåvirkning, samt tilbyde deres kunder billigst mulig fjernvarme 

  Fjernvarmeselskaberne bliver ramt af prisloftregulering. For at Frederiksberg Forsyning kan fremtidssikre sig selv i en branche, som er under lup og stor udvikling, vil de være bevidste om mulig regulering, som kan påvirke deres råderum, have fokus på den grønne omstilling og have et overblik over deres totaløkonomi. De vil derudover kunne tilbyde ydelser som f.eks. varme og køl og varianter af service- og abonnementsordninger, som kunderne efterspørger.

  FF x Solteq (1)

  Øget klarhed om fremtidige investeringer 

  Frederiksberg Forsyning ønsker et kvalificeret beslutningsgrundlag at planlægge investeringer og reinvesteringer ud fra. De ønsker især at fokusere på at balancere takstindkrævninger og udgifter, og samtidig få værktøjer til at styre det på lang sigt. Derfor har vi bl.a. kigget på Frederiksberg Forsynings takststruktur og takstniveau, men også på deres totaløkonomi, reinvesteringer, drift og finansielle omkostninger for at finde frem til det bedste beslutningsgrundlag for dem. Derudover ønsker de at kunne ajourføre de økonomiske prognoser løbende i fremtiden, ud fra krav fra myndigheder, markedstendenser og investeringsplaner.


  Bedre overblik over projekter og forbedret internt samarbejde 

  For at opfylde Frederiksberg Forsynings ønsker, har vi i samarbejde med dem analyseret tre elementer; konkurrence, totaløkonomi og markedstendenser. Analysen skal være med til at udgøre beslutningsgrundlaget for den takst, der bliver fastsat hos dem, og som løbende kan evalueres og justeres for at præge kundeadfærden.

  Målet med forløbet er, at Frederiksberg Forsyning skal have en bedre forståelse af deres totaløkonomi på et mere langsigtet og varieret plan , og dermed give dem et kontinuerlig overblik over deres nuværende og fremtidige investeringer. 

   

  Vi har i samarbejde udviklet et TCO (Total Cost of Ownership) værktøj, som skal give Frederiksberg Forsyning en oversigt over hvert enkelt projekts anlægs-, drifts- og finansielle omkostninger og et indblik i effektiviteten af projekterne. Derudover skal værktøjet bruges i dialoger mellem projektledere, til løbende opsamlinger af erfaringspriser og til evaluering af den samlede projektportefølje og de enkelte projekter. 

  Forløbet skal altså skabe forandring i virksomheden, ved at danne en rød tråd mellem projektlederne, planlæggerne og controlleren. Planlæggerne starter med at oprette et TCO i de planlagte projekter, som så bliver givet videre til projektlederne, der sørger for at drive det videre. Controlleren, som laver den endelige opsamling, får tilsendt TCO’erne og sætter dem derefter ind i værktøjet PIT (Prognose for Indtægtsrammer og Takster). PIT indeholder reinvesteringsprognose, driftsomkostninger og takstfremskrivning og kan bl.a. give et input til budgetprocessen.

   

  Alle tre aktører er således forbundet og sammen finder de frem til de rette investeringer og reinvesteringer. PIT vil, i samspil med TCO-værktøjet, give Frederiksberg Forsyning en opsamling af hele porteføljen af projekter. De vil dermed flere år ud i fremtiden kunne vurdere om de har over- eller underdækning. Derudover vil de kunne vurdere om det skal lånefinansieres og/eller om taksten skal justeres.

  ”Reinvesteringsprognosen har givet indsigt i niveau og pukler. Vi har fået visualiseret reinvesteringsprognosen, samtidig med at det har fået os til at tænke strategisk over fremtidige investeringer”

  Jacob Engvang, Planlægger hos Frederiksberg Forsyning

  FF - quote (1)

  Bredt kendskab til markedet

  Frederiksberg Forsyning forsyner i dag 99% af kunderne i Frederiksberg Kommune. For at kunne fastholde de 99% kunder, vil de løbende vurdere konkurrencen og deres strategi. Vi har derfor først og fremmest udført en konkurrenceanalyse i kommunen for at vurdere truslen fra fx varmepumper. Derudover har vi lavet en benchmarking af lignende fjernvarmeselskaber, hvilket giver Frederiksberg Forsyning et indblik i de forskellige prisklasser på markedet samt trusselniveauet for udvalgte løsninger. 

   

  I forlængelse af dette, har vi, i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, analyseret markedstendenserne og har udvalgt tre tendenser, som er mest kritiske for selskabet og som de skal være opmærksomme på. De tre tendenser er forsyningskæden, system- og sektorintegration og økonomisk regulering. Vi har altså i samarbejde vurderet det råderum og de muligheder de har, så de løbende kan tilpasse sig de fremtidige ændringer.

   

  I løbet af forløbet blev der afholdt workshops, hvor vores konsulenter tog til Frederiksberg, for at mødes med Frederiksberg Forsyning. Det har givet dem mulighed for at inddrage flere relevante roller i selskabet, hvilket har været med til at styrke samarbejdet. Derudover er der kommet et bedre samarbejde internt i selskabet.

   

  FF - quote (3)

  Fremtidig strategisk planlægning for Frederiksberg Forsyning

  Frederiksberg Forsyning har fokus på at fremtidssikre deres produkt- og serviceportefølje og derfor udvikler og tilpasser de konstant virksomheden, så de kan imødekomme markedets efterspørgsler. Undersøgelserne og analyserne i forløbet skal fungere som vejledninger, så Frederiksberg Forsyning selv kan udforme den bedste fremtid for deres virksomhed og kunder. Projektet har også fungeret som en foranalyse for deres strategiske planlægning af de næste fire år. 


  Frederiksberg Forsyning har nu et opdateret beslutningsgrundlag for deres fremtidig takst samtidig med, at de har fået et bedre indblik i de påvirkninger, der kan være på markedet. Til sidst har de fået styrket det interne samarbejde som de vil komme til at udvikle yderligere i fremtiden.

  Jens Højberg

  Din ekspert

  Jens Højberg

  Manager, Solteq Utilities Consulting

  +45 21 96 21 45

  Laurence Vedelsdal

  Din ekspert

  Laurence Vedelsdal

  Seniorkonsulent, Solteq Utilities Consulting

  +45 41 57 91 08