Registerbeskrivning

PERSONREGISTERBESKRIVNING

Kunder och marknadsföring

Dokumentet skapat: 1.1.2016

Senast uppdaterat: 1.1.2016

1. REGISTERANSVARIG

Solteq Oyj (Momsnummer: FI04904840) (‘Solteq’)

Eteläpuisto 2 C, 33200 Tammerfors, Finland

Telefon: +358 10 8208024

E-post: info@solteq.com

2. REGISTERFÖRARE

Mikko Sairanen

mikko.sairanen@solteq.com

Telefon: +358 10 8208024

E-post: mikko.sairanen@solteq.com

3. REGISTRETS NAMN

Registrets namn är Solteq Oyj:s kund- och marknadsföringsregister.

4. REGISTRETS ÄNDAMÅL

 • Underhålla hanteringen av Solteqs kundservice och kundrelationer
 • Distribution av nyhetsbrev
 • Marknadsföring och direkt marknadsföring av Solteqs produkter och tjänster i enlighet med användarens medgivande och som är tillåtet enligt lag
 • Används för personifiering av besök eller kommunikation
 • För att underlätta leverans av Solteqs produkter och tjänster, för att underlätta verksamheten och pågående utveckling av Solteqs verksamhet, produkter och tjänster
 • Utlämnande av information inom Solteq och mellan Solteq, Solteqs koncernbolag och dess underleverantörer för att möjliggöra leverans av Solteqs produkter och tjänster
 • Uppfylla Solteqs lagstadgade skyldigheter gällande persondatahantering
 • Svara på kontaktförfrågningar
 • I det här dokumentet kan Solteqs produkter och tjänster omfatta produkter och tjänster från koncernbolag och deras leverantörer
 • Relevanta lagstiftade principer som ska beaktas är 2 kap. 8.1 mom. punkterna 1, 2, 4, 5, 6 och 7 i personuppgiftslagen

5. REGISTRETS INNEHÅLL

 • Användarens förnamn och efternamn
 • Användarens e-postadress
 • Användarens mobiltelefonnummer
 • Användarens företag eller annan organisation och adressen till företaget eller annan organisation
 • Användarens position i organisationen
 • Information om användarens geografiska läge och hemort, erhållen med användarens medgivande
 • Märke och typ på användarens webbläsare
 • Märke och modell på användarens dator
 • Operationssystem på användarens dator
 • Märke och modell på användarens mobiltelefon eller annan mobil enhet
 • Märke och typ på användarens mobila webbläsare
 • Användarens aktuella IP-adress
 • IMEI-kod eller annan liknande unik kod för användarens telefon eller mobila enhet
 • Information tillhandahållen av användaren om enheter som tillhör företaget eller annan organisation som
 • Information om användning av och sessioner på Solteqs produkter och tjänster
 • Användningsinformation om användarens Solteq produkter och tjänster, såsom information om användningsfrekvens, tid och längd
 • Användarens användarnamn och lösenord för Solteqs produkter och tjänster
 • Information om avtal som ingåtts av användarens företag eller annan organisation
 • Information om e-postlistor
 • Kundrespons, enkäter eller konkurrensresultat i anknytning till användaren
 • I det här dokumentet kan Solteqs produkter och tjänster även omfatta produkter och tjänster från koncernbolag och deras leverantörer

6. LAGSTADGADE INFORMATIONSKÄLLOR

 • Kundenkäter på Solteqs webbsida, via telefon eller annan kommunikation eller annan form av kontakt
 • Via kontaktblanketter eller andra blanketter
 • Information som samlats in via Twitter/LinkedIn/Facebook etc. då en användare loggar in eller som verifieras via tredjepartstjänster i enlighet med denna tjänsteproducents villkor
 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Olika användarsvar på specifika frågor (intressen etc.)
 • Från en kunds kontaktbegäran eller om en kund önskar att registrera sig via chat-funktionen på Solteqs hemsida
 • Information tillhandahållen av användaren i samband med leverans av Solteqs produkter och tjänster och som uppkommer vid användning av Solteqs produkter och tjänster
 • Information från Solteqs underleverantörer och leverantörer som tillhandahåller produkter eller tjänster till användarens organisation
 • I det här dokumentet kan Solteqs produkter och tjänster även omfatta produkter och tjänster från koncernbolag och deras leverantörer

7. LAGSTADGAD UTLÄMNING AV DATA

 • Data kommer att lämnas ut till följande enheter för följande ändamål:
  • Till ett kundföretag eller organisation eller prospekt som användaren representerar
  • Till Solteqs en underleverantör eller huvudman (såsom IT-serviceproducent, programvaruleverantör eller leverantör eller Solteq koncernbolag) för att möjliggöra leverans och utveckling av produkter och tjänster som Solteq erbjuder
  • Till Solteq koncernbolag för marknadsföringsändamål
 • Typen av data som lämnas ut är den typ av data som hänvisas till i kapitel 5
 • Information utlämnas via krypterade dataanslutningar, e-post eller annat elektroniskt format
 • I det här dokumentet kan Solteqs produkter och tjänster även omfatta produkter och tjänster från koncernbolag och deras leverantörer

8. DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EES

Solteq kommer inte att överföra registerinformation utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

9. COOKIES

 • webbläsare – en liten fil som sparas på datorns hårddisk. Sajten använder både (temporära) sessions-ID cookies som stängs då användarens webbläsare stängs, samt permanenta cookies som sparas på datorns hårddisk. Syftet med cookies är att förbättra användarupplevelsen på webbsidan. Cookies ger även Solteq möjligheten att spåra och studera ämnen som är intressanta för användaren och att förbättra sina webbsidor, fokusera marknadsföringen och utveckla produkter och tjänster. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men användare kan ändra inställningarna i sina webbläsare för att stänga av cookies om de så önskar. Blockering eller inaktivering av cookies kan påverka funktionaliteten på webbsidorna.
 • Reklamcookies hjälper Solteq att välja det som de tror är de mest lämpliga annonserna för användarna. De kan även förhindra att samma annonser visas upprepade gånger. Vissa tredje parter, inklusive Google, kan även använda cookies eller webb-trackers (en pixels bildfil) för att visa vissa annonser då en användare besöker olika webbsidor. Informationen som samlas in med hjälp av cookies och webb-trackers förser inte Solteq eller dess partnerföretag med användarnamn, kontaktuppgifter eller annan persondata. Tredjepartsannonsörer kan också använda teknik som mäter reklamens effekter. För det här ändamålet kan de använda trackers (en pixels GIF-fil) som placeras på en webbsida för att samla in anonym data. Med den anonyma data som samlats in efter en användares besök på den här och andra webbsidor kan annonsörer utforma personliga annonser om produkter och tjänster för användaren. Data som samlats upp är anonym och ingen av de åtgärder som utförts på nätet kan kopplas till specifika individer.

10. PRINCIPER OCH METODER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Följande metoder och principer används för att skydda persondata:

 • Lås på de lokaler som används av Solteq och dess underleverantörer
 • Elektronisk övervakning av utrustning och lokaler som används av Solteq och dess underleverantörer
 • Solteq och dess underleverantörer använder brandväggar för datanätet, antivirus- och skräppostfiltersystem liksom andra program och utrustningar för att skydda datornätverkets datasäkerhet
 • Solteqs personals expertis
 • Solteqs personalutbildning
 • Registrets persondatainnehåll kommer att lagras elektroniskt, med undantag för kortvariga undantagsfall
 • Solteqs policy och förordningar gällande persondata
Avsluta sökningen