Master data-hantering – MDM

Bättre beslut med hjälp av Master data-hantering

Kontakta oss

Tillväxt i verksamheten med master data-hantering

Ett företags framgång är beroende av att de rätta besluten fattas och genomförs.

Beslut baseras alltid på information och det är därför av yttersta vikt att den tillgängliga informationen är aktuell och korrekt. Master data-hantering (Master Data Management – MDM) säkerställer att ett företags beslutsfattande och informationen som används för daglig affärsverksamhet är kvalitativ och att ändamålsmässiga processer och verktyg finns för upprätthållandet av dessa.

 

Datahanteringsmodeller

Numera kommer informationen från många källor och kan vara väldigt varierande, exempelvis:

  • Produktinformation
  • Leverantörsinformation
  • Kundinformation
  • Lagerinformation
  • Order- och leveransinformation
  • Tillgänglighetsinformation
  • Utbudsinformation

I ett företag använder många människor olika system för att arbeta med information vilket leder till att informationen lätt blir splittrad. Kundinformation kan lagras i flera system och informationen kan ha införts av olika försäljare. Varierande praxis för registrering av information kan också ha en effekt på informationens tillförlitlighet.

Master data-hantering kan användas för att skapa tydliga mål för användningen av information: man kan definiera roller, ansvar och enhetliga processer för både tillgång och underhåll av informationen. Master data-hanteringens mål är att säkerställa att informationen i de olika systemen är kvalitativ och tillförlitlig. Detta garanterar att verksamheten stöds på bästa möjliga sätt.

Ur ett datakvalitetsperspektiv inkluderar kritiska situationer förändringar i systemarkitekturen, nya och föråldrade program och företagsfusioner eller investeringsprojekt där informationen samlas in från flera olika källor. Utöver detta kräver även daglig e-handel en komplett och omfattande mängd tillförlitlig information.

Master data-hanteringsprojekt börjar med att definiera processer, riktlinjer och verktyg. Industrispecifika skillnader ska beaktas i definitionsprocessen. Den mångsidiga MDM-tekniken och lösningen förbättrar den dagliga verksamheten och sköter om datainsamlingen, underhållet och kvalitetssäkringen.

Harmoniserad information ger en korrekt och aktuell bild av informationen gällande exempelvis kundregister eller lagerinventering. Förbättringstjänster för datakvalitet garanterar att informationen är enhetlig och tillförlitlig.

Avsluta sökningen