Master Data & Integration

Högkvalitativ information i realtid är av yttersta vikt

Bättre affärsbeslut med kvalitativ information

Digitalisering och omnikanal handel betyder att det finns mer information än någonsin, men informationen behövs även för handeln.

  • Produktinformation
  • Leverantörsinformation
  • Kundinformation
  • Lokal information
  • Order- och leveransinformation
  • Tillgänglighets- och sortimentsinformation

Det är utmanande att samla in all information som krävs för handel och att kombinera den för att stöda beslutsfattandet gällande affärsverksamheten. Informationen i systemen som stödjer affärsverksamheten måste vara tillräckligt kvalitativ och det krävs även nödvändiga processer och verktyg för underhåll.

 

Omnikanal verksamhet ökar behovet av informationshantering

I synnerhet inom konsumenthandeln påverkas köpbeslut och -erfarenheter av e-handelssajter, reklam, butiksmiljön, jämförande erfarenheter på nätet, social media och tryckta kataloger. Till exempel köper 88 % av finländarna sina möbler i lokala butiker men 40 % undersöker sina möjligheter på nätet innan de fattar ett köpbeslut. Informationen måste vara harmoniserad över alla kanaler och den borde stöda kundens köpstig.

 

Datakvalitet

I den dagliga affärsverksamheten kan många faktorer försvaga datakvaliteten och försvåra beslutsfattandet. Datakvaliteten kan påverkas av de olika metoder som olika aktörer använder sig av, inkonsekventa processer eller brist på regler. Ur ett datakvalitetsperspektiv inkluderar kritiska situationer förändringar i systemarkitekturen, nya och föråldrade applikationer och företagsfusioner eller investeringsprojekt där informationen samlas in från flera olika källor. Utöver detta kräver även daglig e-handel en komplett och omfattande mängd tillförlitlig information.

Harmoniserad information ger en korrekt och aktuell bild av informationen gällande exempelvis kundregister eller lagerinventering. Förbättringstjänster för datakvalitet garanterar att informationen är enhetlig och tillförlitlig.

Läs mer om våra lösningar:

Läs mer om
Master Data & Integration

Avsluta sökningen