Marknadsföringstjänster

Vi förenklar din marknadsföring genom att utveckla din kundmedvetenhet, stärka ditt varumärke samt öka kundlojaliteten.

Sociala medier

Vi utnyttjar de möjligheter som sociala medier ger för att påverka dina kunder under hela inköpsprocessen. Vi bär vårt resultatsansvar när vi utför åtgärder i allt från att göra dig mer synlig på marknaden till konversion och kundrelationsmarknadsföring.

Programmatiskt köpande

Programmatiskt köpande eller RTB effektiviserar köpande av display- och videomarknadsföring via reklamdisplayer för att locka till sig rätt kund. När vi skapar en publik använder vi data på ett mångsidigt sätt med beaktande av GDPR-lagen. Vi genomför reklam och marknadsföringsaktiviteter med ett transparent förhållningssätt.

Sökmotormarknadsföring

Med hjälp av sökmotormarknadsföring gör vi dina produkter och tjänster tillgängliga för dina kunder, när de visar ett intresse för ditt sortiment.

Mätning och optimering av konvertering

Genom konverterings optimering förbättrar vi ständigt effekten av dina nätprocesser med dina kunder i beaktning. Vi söker aktivt bättre alternativ till exempel genom att testa innehållet på din webbplats eller genom att undersöka kundernas agerande på webbplatsen.

Automatiserad marknadsföring

Automatiserad marknadsföring betyder att vi effektiviserar och automatiserar återkommande marknadsföringsprocesser. Vi gör det möjligt att hantera livscykeln för kundrelationer och vi förbättrar kundupplevelsen i varje kontaktpunkt.  

Analys

Vi speglar alltid de åtgärder som vi utfört mot de viktigaste indikatorerna för att effektivisera resultaten i din verksamhet. Framgångsrik inriktning av reklam bidrar till en ökad ROI för din marknadsföring.

Kundprogram och stamkundstänkande

Vi hjälper dig att utveckla kundprogram som ger mervärde åt både dig och dina kunder. Solteq Loyalty är en lättanvänd SaaS-tjänst med fast pris som kombinerar stamkundsinformation från olika källor på en plats.