Solteq Hälsa

Solteq Hälsa är ett elektroniskt journalsystem som utformats specifikt för produktutveckling inom kommunal hälsovård.

Varför välja Solteq Hälsa?

Solteq Hälsa gör det enkelt att kommunicera med familjer och partners eftersom de har tillgång till en onlineportal där all data sparas.

Fördelar och funktioner:

  • Strukturerade information om spädbarn, skolbarn och föräldrar
  • Anteckningar med fritext
  • Tydligt och användarvänligt med god design
  • Möjliggör kommunikation med kollegor samt kommunikation online med föräldrar
  • Tillgång till information i befolkningsregistret, såsom flyttarrangemang, dödsfall, föräldrar och syskon samt födelsemeddelanden från sjukhus