Produktfamiljen inPulse4Utilities 

Tjänsterna i produktfamiljen inPulse4Utilities erbjuder mångsidiga verktyg för digitala kundmöten för företag inom fjärrvärme, vattenförsörjning och energi.

Enkelt användargränssnitt för konsumenten 

Med hjälp av anslutningstjänster kan en husbyggare beställa el-, vatten- och fjärrvärmeanslutningar direkt via en nättjänst och följa med hur leveransen av anslutningarna framskrider. Användningsrapporterna gör det möjligt för konsumenten att följa med användnings- och konsumtionsdata i en visuell vy.  

 

Mångsidig ärendehanteringstjänst för bolag 

Till fjärrvärme-, vattenförsörjnings-, el- och gasbolag erbjuder vi verktyg för hantering av kunder, avtal samt för att skapa en övergripande kund vy. Tack vare den elektroniska ärendehanteringstjänsten sker kontakterna mellan kunden och bolaget enkelt och till exempel med hjälp av avbrottsinformation kan bolaget informera kunderna och intressenterna om störningar eller planerade avbrott i nätet.

 

Vår prissättningslösning gör det bland annat möjligt att skapa elenergiprodukter och prissättningsmodeller. Med hjälp av lösningen kan offertprocesserna automatiseras ända från offert till avtal och helheten med försäljningsavtal och elleveranser kan enkelt hanteras. 

Fördelar och egenskaper

  • Förbättrad kundservice och effektiv kundadministration.
  • Enhetlig kundkommunikation och störningsinformation i flera kanaler
  • Omfattande integrering med olika bakgrundssystem.