Lösningar för restauranger och hotell 

Kassasystems- och verksamhetsledningssystem som stöd för verksamheten i restauranger, hotell och fritidscentrum samt för utveckling av kundtjänsten.

Hårda krav och en utmanande marknadssituation kräver att verksamheten effektiviseras 

Konsumenterna har fått mer fritid och förväntningarna på den har ökat. De förväntar sig upplevelser, rekreation och individuella serviceupplevelser. Ett mångsidigt kassa- och verksamhetsledningssystem ger nya möjligheter att betjäna kunder såväl i butiker som på nätet under hela säljprocessen.  

 

Enklare vardag med ett modernt system 

Ett kassasystem som underlättar personalens arbete bidrar till en bättre kundtjänst och ökad försäljning genom att ge rekommendationer utifrån tidigare inköp. Ett modernt system ger en enklare vardag i restauranger med en integrerad planering av arbetsskift. Bra verksamhetsledning gör att man kan effektivisera verksamheten, utveckla marginalerna och minska spillet. Även mindre företag kan ha flera verksamhetsställen och fungera som en restaurangkedja med hjälp av systemet. 

 

Gedigen branscherfarenhet

Vi har många års erfarenhet från restaurangbranschen och våra lösningar är baserade på erkända, internationella tekniker. Vi erbjuder kunderna alla tjänster från leverans ända till slutet av systemets livscykel. En av våra styrkor är en kundsupport som har långa öppettider och som betjänar kunderna i Norden på det lokala språket.

Kontakt

Mikael Sjöqvist

Country Manager

+46 70 75 75 145