Lösningar för fordonshandeln

Omfattande lösningar för återförsäljning och eftermarknad inom fordonshandeln.

Solteq CD är ett omfattande verksamhetsledningssystem för bil butiker för uppgifter inom reservdelslogistik, verkstadens arbetsledningsrutiner samt fakturering.

 • En enhetlig databas där informationen i alla delsystem sparas.
 • Möjlighet att hålla kontakten med importörer, bilfabriker samt övriga intressegrupper.
 • Elektronisk arkivering av verifikat direkt ur systemet.
 • Elektronisk kundfakturering som nätfaktura eller e-brevsfaktura.
 • Enhetlig, pålitlig och snabb rapportering.

 

Solteq AS är en precisionslösning för skötsel av servicerådgivares och arbetsledares dagliga rutiner.

 • Anpassade marknadsföringskampanjer.
 • Tydlig tidsreservationsprocess som effektiviserar kundtjänsten.
 • Kontakterna underlättas av kund kontrakterings- och kontakttagningsfunktioner.
 • Snabb och enkel uppdatering av kund- och fordonsdata via Trafi-gränssnittet.
 • Systemet utvecklas ständigt tillsammans med de ledande bilaffärerna i Finland.

 

Solteq eCar är en applikation för bilförsäljares kundhantering som stöder processen från lead till affär och efteråtgärder.

 • Betjänar vid försäljning av nya och använda fordon.
 • Elektroniska anslutningar till huvudmän och bilhandelns intressegrupper.
 • Mångsidiga sökmetoder för insamling av kund- och affärsdata för kontakter och marknadsföring.
 • Överföring av kund- och fordonsdata mellan olika applikationer med CD-verksamhetsstyrning.