GDPR-lösningar

Solteqs enkla GDPR-lösningar svarar mot de största utmaningarna i EU:s dataskyddsförordning: ansvarsskyldigheten, genomförande av de registrerades rättigheter och behandlingens öppenhet.

Solteq Manager

 • Samlar ihop resultat från, dokumentation över och anvisningar om dataskyddsutredningar.
 • Bedömer dataskyddets situation enligt ansvarsskyldigheten i GDPR.
 • Skickar automatiska meddelanden om nödvändiga åtgärder.
 • Administrerar inspektioner, begäranden om information och rapportering.

 

Solteq Consent Manager

 • Gör det möjligt att redigera taggar i Google Tag manager enligt kraven i GDPR.
 • Passar ihop med redan befintliga spårningar och taggar i Tag Manager.
 • Ber användaren om tillstånd för spårning och riktad marknadsföring.
 • Kopplar spårning och taggar enligt användarens val.

 

Solteq Miner

 • Söker och analyserar ur olika system data som gäller kraven i GPDR.
 • Underlättar utnyttjande av ostrukturerad data.
 • Producerar rapporter för att öka öppenheten samt för att genomföra ansvarsskyldigheten.
 • Det är möjligt att kombinera nättjänstanalys med lösningen.