Verksamhetsledning

Vi levererar lösningar för verksamhetsledning för att effektivisera din verksamhet. Vi har över trettio års erfarenhet.

Vi stöder din verksamhet när den förändras 


Ett hinder för företagets tillväxt och en förändrad verksamhet är ofta ett bristfälligt verksamhetsledningssystem. Den ständigt föränderliga verksamhetsomgivningen ställer också allt större krav på bakgrundssystemen. Solteqs moderna lösningar för verksamhetsledning stöder din verksamhet när den förändras genom att säkerställa att verksamheten är tillförlitlig, data överförs effektivt samt att kundupplevelsen blir sömlös.

Vi iakttar de särskilda egenskaperna för olika branscher

Våra dynamiska och flexibla verksamhetsledningstjänster erbjuder ditt företag system som kombinerar till exempel produktion, distribution och lagerhantering samt fakturering och bokföring. Vi har även beaktat de särskilda egenskaperna för olika branscher i våra system.

Lösningar för små och stora företag med flera decenniers erfarenhet

Vi levererar marknadsledande produkter så som bland annat SAP och NAV, våra egna produkter samt skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vår styrka är över trettio års erfarenhet samt förmågan att leverera system till små och stora företag.

Kontakt

Mikael Sjöqvist

Country Manager

+46 70 75 75 145