Sortiment- och utrymmesoptimering

Vi optimerar din detaljhandelsverksamhet när det gäller bäst matchande sortiment för den lokala efterfrågan eller den effektivaste butiks- och utrymmesanvändningen.

 

Sortimentoptimering för förbättrad kundupplevelse

Vi konsoliderar och utnyttjar alla tillgängliga datakällor för att driva en kundoptimerad kategorihantering. Genom att utnyttja denna data optimerar vi ditt sortiment för att möta de lokala efterfrågekraven och det lediga butiksutrymmet. Med ett lösningskluster kan varumärkes- och butiksnivåplanering täckas in och genom att klustra butikerna på kategorinivå får vi detaljerad information som illustreras på en karta över hur efterfrågan varierar inom olika geografiska områden på din marknad.

Utrymmesoptimering för maximerade butiksresultat

Sortimentoptimering ger oss detaljerad information om vilka produkter och SKU:er som ska användas för att uppfylla den lokala efterfrågan. Baserat på denna information kan en detaljerad design av utrymmen på mikro- och makronivå åstadkommas. Detta kan göras genom att använda 2D- och 3D-kapabel CAD-programvara, eller hela utrymmesoptimeringsprocessen kan flyttas till ett Virtual Reality-designlab där kundbeteendet i butiken kan planeras och testas i en virtuell verklighetsmiljö.

Kostnadseffektiva lösningar för kontinuerlig processförbättring

Den kundorienterade kategorihanteringsprocessen upprepas vanligen flera gånger om året för att till exempel hantera säsongsförändringar och erbjuda uppdateringar. Genom att göra detta har du hela tiden uppdaterade sortiment tillgängliga.

Det slutliga målet för den kundorienterade kategorihanteringsprocessen är att alltid ha rätt sortiment tillgängligt i varje butik. Efterföljandet av rekommenderade kategorier på butiksnivå kan implementeras och spåras genom att till exempel använda bildigenkänning för att garantera en framgångsrik kategoriprocess.

SR Next Gen Category Planning – För din framtida kategorihantering

För att kunna uppfylla de framtida behoven inom kategoriplanering och optimering har Symphony RetailAI utvecklat en ny produktfamilj kallad SR Next Gen Category Planning. I denna nya tjänst utnyttjas de senaste tekniska möjligheterna, inklusive molnbaserade miljöer och Virtual Reality.

Skapa en sant kundorienterad kategorihanteringsprocess

Genom att använda de senaste innovationerna inom kategorihanteringslösningar kan en äkta kundorienterad kategorihanteringsprocess byggas. Samtidigt stöder det enkla samarbeten med leverantörer och kollegor i alla led. Det förvandlar kategorihantering till en strategisk differentiator, som levererar ett helhetsperspektiv på den övergripande kategorihanteringsprocessen inklusive klusterskapande, byggande av ett utrymmesmedveten sortiment, planogramskapande och mycket mer.

Optimera lokala utrymmesmedvetna sortiment

Genom att mata sortimentet med beteendebaserade butikskluster kan återförsäljare optimera butiksgrupper för att driva ett mer relevant produktsortiment efter format, butik, avdelning och kategori. Utrymmesmedvetna sortiment baserade på kundbeteende ökar försäljning, vinst och lojalitet. Dessa kundrelevanta sortiment är uppbyggda med hjälp av priskänslighetsdata, produktsamband, försäljning, lönsamhet, sortimentprioriteringar och mycket mer, och levererar slutligen ett sortiment som passar det lediga utrymmet.

VIDEO_ SR Assortment & Space - Unlock your potential with customer-centric and localized space-aware

Butiksdesign i Virtual Reality

Virtual Reality (VR)-tekniken ger återförsäljarna möjligheten att digitalt utforma butiker, köra tester med olika utformningar och identifiera rätt format för att maximera kundupplevelsen. Med SR Virtual Store Remodeling-lösningen visualiserar återförsäljarna affärsupplevelser, sänker kostnader och krymper koncept till exekveringstid i butik. 

Med hjälp av testlaboratorier i en virtuell verklighet kan återförsäljare nu "gå" tillsammans med kunderna genom en virtuell miljö för att testa och mäta effekterna av förändringar i butiksformat, planlösningar, utseende, utrymmesfördelning, skyltar och shoppingflöden. Detta hjälper återförsäljare att förbättra butiksupplevelserna och optimera olika aktiveringsscenarier.

Kontakt

Micke Sjöqvist

Sales Manager

+46707575145

Kontakta oss: